HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Veilederutdanning i estetiske fag 1

Utdanning av veiledere for praksisstudenter og nyutdannede lærere i estetiske fag.

Om studiet

Studiet gir en grunnleggende innføring i veiledningsteorier og fagdidaktikk innen estetiske fag.

Studiet har som formål å utdanne kompetente veiledere/praksislærere og bidra til økt kunnskap om de utfordringer som både praksisstudenter og nyutdannede møter. Siktemålet er å gi erfarne lærere økt kompetanse i å veilede og støtte praksisstudenter og nyutdannede lærere i estetiske fag, med spesiell vekt på profesjonslæring og yrkessosialisering samt ulike kunnskapsformer i estetiske fag. Dette gjelder fagområdene design, arkitektur, visuell kommunikasjon, kunst og håndverk samt drama- og teaterfag.

Les mer om innhold og organisering.

Lærernes første år i yrket er krevende, og det satses nasjonalt på at alle nyutdannede lærere skal få oppfølging lokalt på sin arbeidsplass. I møte med de nye kravene og forventningene har OsloMet (tidl. HiOA) utviklet denne utdanningen med formål å støtte skoleeiere i deres arbeid med å legge til rette for gode veilederordninger.

Studiet kvalifiserer til opptak til  Veilederutdanning i estetiske fag 2.

Emnet består av følgende hovedområder:

  • Å være nyutdannet eller praksisstudent.
  • Kunnskap om veiledning.
  • Praktisk veiledning.
  • Etikk og samfunnsansvar.

Studiet fører til at man blir kvalifisert til å fungere som praksislærer.

Målgruppe

Målgruppe for studiet er erfarne lærere i estetiske fag som skal arbeide som veiledere for nyutdannede lærere, eller som praksislærere for studenter i praksis innenfor fagfeltet.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Det er ikke avgjort når studiet settes opp neste gang. 

Opptakskrav

  • Bestått lærerutdanning fra universitet eller høgskole
  • Minimum tre års yrkeserfaring etter endt utdanning, innenfor undervisning/formidling i estetiske fag eller tilsvarende. 

Studieinformasjon

Fakta

Veilederutdanning i estetiske fag 1 Det er ikke avgjort når studiet settes opp neste gang. 15 stp. 1 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift (student.hioa.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Bildet viser kunst som finnes utenpå Kjeller-bygget.

Jobbmuligheter

Veilederutdanning retter seg mot de særegne utfordringer man møter som ny i yrket.

Les mer om jobbmuligheter

Studiet skal gi et teoretisk og praktisk grunnlag for å fungere som veileder for praksisstudenter og nyutdannede lærere i fagområdet. Det legges spesiell vekt på formgivning, kunst og håndverk samt drama og teaterfag.

Lukk
Publisert: Oppdatert: