HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Skolerettet utdanningsvitenskap

Veiledning av nyutdannede lærere i estetiske fag

Er du nyutdannet lærer i estetiske fag og i din første jobb? Da kan veiledning sammen med andre nyutdannede være av interesse for deg.

Om tiltaket

Institutt for estetiske fag har lang erfaring med oppfølging av tidligere studenter. Vi tilbyr veiledning og kan fungere som en sterk støttespiller i overgangen fra å være student til å skulle fungere selvstendig i læreryrket.

Tilbudet er en del av en nasjonal satsning hvor nytilsatte lærere i barnehage, skole og videregående opplæring skal få tilbud om veiledning den første tiden i yrket. Gjennom året vil det være fire til fem samlinger som holdes ved OsloMet (tidl. HiOA). Samlingene ledes av en erfaren lærer og er basert på de nyutdannedes egne behov knyttet til ulike praksisepisoder og problemstillinger hvor temaene løftes frem og diskuteres.

Hensikten med gruppen er å være et forum for å løfte frem positive og negative erfaringer, dele oppgaver med hverandre og finne en felles plattform for kommunikasjon.

Tilbudet er rettet mot lærere i kunst, design og håndverk og andre praktisk-estetiske fag.    

Aktuelle temaer:

  • Klasseledelse
  • Tilpasset opplæring
  • Muntlige og digitale ferdigheter
  • Vurdering
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Synliggjøring av kunst og håndverk eller andre praktisk-estetiske fagområder

Informasjon om det nasjonale nettverket Veiledning for nyutdannede lærere.

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppe

Målgruppen for tiltaket er nyutdannede lærere i estetiske fag.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Ta kontakt.

Opptakskrav

Ta kontakt.

Fakta

Veiledning av nyutdannede lærere i estetiske fag Ta kontakt. 0 stp. Deltid Pilestredet, Oslo Norsk Ta kontakt.

Kontakt

Administrativ og faglig: EIK - Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling

Publisert: Oppdatert: