HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Google Sketchup

Visuell kommunikasjon - kunst og håndverk

Studiet baserer seg på Kunnskapsløftet og er organisert etter hovedområdene i skolefaget kunst og håndverk. Visuell kommunikasjon omhandler ulike problemstillinger knyttet til todimensjonal form, tegning, farge og digitale bildemedier for kommunikasjon og formidling.

Om studiet

Visuell kommunikasjon – kunst og håndverk er et nettbasert deltidsstudium på 15 studiepoeng. På studiet vil studentene lære å bruke digitale verktøy i skapende virksomhet og visuell dokumentasjon og presentasjon. 

Les mer om innhold og organisering.

De vil også lære om bruk av digitale medier i kommunikasjon og egen undervisning og bruk av tegning som verktøy for idéutvikling og visualisering. Videre skal studentene kunne formidle og reflektere over ulike problemstillinger i forhold til analyse av budskap og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill.

Målgruppe for studiet er lærere i grunnskolen.

Studieopplegg

Studiet er organisert i samlinger og mellomperioder over ett semester. Det er lagt opp til to til tre samlinger med arbeid i mellomperiodene, individuelt og i grupper. Undervisningen er hovedsakelig lagt til onsdag, torsdag og fredag på dagtid. Arbeidet i studiet vil være et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praktisk erfaring, didaktisk refleksjon og faglige utprøvinger ved egen skole.

Det tidligere studieprogrammet studium i kunst og håndverk er fra høsten 2013 oppdelt i fire enkeltstudier på 15 studiepoeng, og man søker opptak til ett studieprogram (15 studiepoeng) av gangen:

  • Visuell kommunikasjon - kunst og håndverk.
  • Arkitektur - kunst og håndverk.
  • Design - kunst og håndverk.
  • Kunst - kunst og håndverk.

(med forbehold om endringer)

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Det er ikke avgjort når dette studiet settes opp neste gang. 

Opptakskrav

Opptakskravet er bestått lærerutdanning (grunnskole-, førskole- og faglærerutdanning).

Studieinformasjon

Fakta

Visuell kommunikasjon - kunst og håndverk

Fører til grad:
Studiet kan tas som videreutdanning for allmenn-, førskole- og faglærere.
Det er ikke avgjort når dette studiet settes opp neste gang. 15 stp. 1 semester Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift, kopiavgift og materiellavgift.
Ta kontakt.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Publisert: Oppdatert: