HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Illustrasjonsbilde

Bygg- og konstruksjonsteknikk - sivilingeniør

På masterstudiet i bygg- og konstruksjonsteknikk får du dybdekunnskaper og spesialisering innen fagområdene konstruksjonsteknikk og bygningsteknologi.

Konstruksjonsteknikk omhandler analyse, beregning og utforming av lastbærende konstruksjoner og konstruksjonssystemer. Byggteknikk omhandler analyse, beregning og utforming av selve bygningskroppen med fasader og klimaskjerm.

For å kunne dimensjonere og utforme nye og framtidsrettede byggverk, er det behov for kandidater med ingeniørfaglig kompetanse på mastergradsnivå (sivilingeniør) innen fagområdene byggteknikk og konstruksjonsteknikk som også har gode kunnskaper om klima- og miljøproblematikken relatert til fagområdet.

Les mer om innhold og organisering.

Masterstudiet retter seg mot kandidater med minimum 3-årig bachelorutdanning innen ingeniørfagene bygg og konstruksjoner som ønsker en solid faglig påbygging innen fagområdene byggteknikk og konstruksjonsteknikk.

Studieprogrammet passer også godt for kandidater med maskiningeniørutdanning, mariningeniørutdanning og lignende, som har gode kunnskaper i mekanikk og konstruksjonsteknikk.

Masterprogrammet er utviklet for å tilfredsstille Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (UHR-NRT) sine vilkår for tittelen sivilingeniør (siv.ing.) på vitnemål for masterprogram i teknologifag.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Poenggrense ved siste opptak

Nytt studium

Opptakskrav

Bachelorgrad i ingeniørfag bygg, maskin eller marine konstruksjoner med karaktersnitt på C eller bedre. I tillegg minst:

• 25 studiepoeng i matematikk

• 20 studiepoeng i mekanikk, statikk eller andre konstruksjonstekniske emner

• 7.5 studiepoeng i fysikk, fasthetslære, bygningsfysikk og/eller termodynamikk

• 5 studiepoeng i statistikk

Det er krav om minst karakter 4 i engelsk fra vgs (ev. minst C fra forkurs) eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Master’s Degree Programme in Structural Engineering and Building Technology Høsten 2018 120 2 år på heltid Pilestredet Engelsk

Semesteravgift 
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny student? Gå inn på  student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Gro Markeset

Administrativ: Kontaktskjema

Jobbmuligheter

Kandidater med mastergrad innen bygg- og konstruksjonsteknikk har en meget etterspurt kompetanse i både privat og offentlig sektor.

De viktigste arbeidsgiverne er rådgivende ingeniørbedrifter, entreprenører, byggherrer, kommuner og forskningsinstitutter.

Mastergrad i bygg- og konstruksjonsteknikk kvalifisere også til videre studier på doktorgradsnivå.

Publisert: Oppdatert: