meny
søk
English

Drama- og teaterkommunikasjon (studieretning i estetiske fag)

Studieretningen setter fokus på nyere forskning og historiske tradisjoner i et kritisk samfunnsperspektiv i drama/teaterfeltet.

Om studiet

Studieretningen setter fokus på nyere forskning og historiske tradisjoner i et kritisk samfunnsperspektiv i drama/teaterfeltet. Hovedområdene i studieretningen er anvendt teater, dramapedagogikk og forestillingsproduksjon og legger vekt på at faget åpnes opp mot samfunnets ulike arbeidsfelt og settes inn i et livsløpsperspektiv. Studieretningen har både en praktisk og en teoretisk tilnærming og er sentrert rundt betydningen av formidling i krysningen kontekst og målgruppe.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

 

OBS! Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere.

 

Opptakskrav

  • Bachelorgrad i drama og teaterkommunikasjon eller tilsvarende, som vurderes i sammenheng med annen erfaring eller praktisk kompetanse innen dramafaget.

Opptaksprøve

Søkere må skrive en motivasjonstekst.

Søkere skal sende inn en tekst (maks to A4 sider inkludert relevant fotodokumentasjon/ lenke til nettside) hvor de svarer på følgende spørsmål:

  • Hva er din bakgrunn?
  • Hva er din praktisk-estetiske erfaring og kompetanse?
  • Hva er din motivasjon for å søke dette studiet?
  • Hvordan og hvor planlegger du å benytte din kompetanse etter endt utdanning?

Studiets innhold og oppbygning

Studenter på studieretningen kunst i samfunnet som deltar på NOVA-programmet vil ha følgende oppbygning av studiet:

1. studieår

1. semester
MEST423120 stp.
Kunst i samfunnet
Online-course Aalborg(10 ECTS):
2. semester
Utveksling til NOVA-lærested
Online-course Aalto(10 ECTS)

2. studieår

3. semester
MEST590060 stp.
Masteroppgave
4. semester
MEST590060 stp.
Masteroppgave

Subjects for incoming NOVA-students, Art and Society

1. og 2. studieår

Studieinformasjon

Fakta

Drama- og teaterkommunikasjon (master i estetiske fag) Høst 2018 120 2 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 860 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Rikke Gürgens Gjærum
Administrativ: Hanna Schjerva Eide

Bilde av studenter utkledd i barokklær.

Jobbmuligheter

Mastergraden i estetiske fag kvalifiserer for kunstfaglig og/eller designfaglig arbeid i og utenfor kunstfeltet.

Les mer om jobbmuligheter

Med vekt på didaktikk, formidling og samfunnskontakt basert på kunstfaglig kompetanse gir mastergraden også mulighet til å arbeide med kunstfaglige, kulturelle og sosiale problemstillinger på ulike felt. Masterstudiet i estetiske fag legger særlig vekt på utdanning samt institusjonelle og organisatoriske perspektiver.

Studiet kvalifiserer generelt til å søke forskerutdanning.

Studieretningen Drama- og teaterkommunikasjon kvalifiserer til arbeid med og rundt teaterproduksjoner i sammenhenger, som anvendt teater i sosiale og helsefaglige sammenhenger, performance og drama både på det frie feltet og teaterinstitusjonene

Lukk
Dramastudenter som sminker seg til forestilling.

Studentene forteller

Hvordan er det å være student ved masterstudiet i estetiske fag?

Les hva studentene forteller!

Publisert: Oppdatert: