HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Energi og miljø i bygg

Energi og miljø i bygg

På det toårige masterstudiet i energi og miljø i bygg får du fordypning i energioptimalisering og energiteknologi i bygg. Viktige kjerneområder er bl.a. behovsstyrte energiprosesser, inneklima og miljøriktig energidesign. Studiet er på fulltid og deltid.

Om studiet

Studentene skal tilegne seg kunnskap om behovsstyrt og energioptimal utforming av installasjoner som bidrar til godt inneklima i bygg, som ventilasjon, solavskjerming og varme- og kjølesystemer. Kunnskapen skal være tilpasset siste gjeldende forskrifter for bygninger. Det legges også vekt på drift og vedlikehold av komplekse systemer for styring av energi- og miljøtekniske installasjoner.

Les mer om innhold og organisering.

Målet er at studentene skal utvikle forståelse for og bevissthet om miljøets betydning for menneskers hverdag.
Det legges vekt på innendørs klima i bygninger og industrifasiliteter. Emnene kan deles i følgende grupper:

  • basisemner som termodynamikk, varme- og massetransport, energi og inneklima, strømningsteknikk og numeriske beregningsmetoder
  • anvendte emner som byggautomasjon, ventilasjonsteknikk, varme- og kjøleteknikk, sanitasjon, energidesign og bygningsfysikk, samt valgbare emner
  • metodikk i forskning og etikk og selve masteroppgaven

Deltidsmasteren er plassert inni ordinær master. Undervisning på dagtid.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

 

Poenggrense ved siste opptak

Heltid: 6,0
Deltid: Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bachelor i ingeniørfag eller tilsvarende + minimum 25 studiepoeng i matematikk og minimum 5 studiepoeng i statistikk.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i energi og miljø i bygg August 120 2 år på heltid, 4 år på deltid (kan forseres til 3 år). Deltidsmasteren er plassert inni ordinær master. Undervisning på dagtid. Pilestredet, Oslo Norsk/engelsk

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Studieleder Heidi Liavåg
Administrativ: Kontaktskjema

Jobbmuligheter

Masterstudiet egner seg spesielt godt for ingeniører med bakgrunn fra energi og miljø, bygg eller maskin med interesse for spesialisering innenfor energi- og miljøproblematikk i bygg, og er relevant for yrkesaktive ingeniører og beslektet fagpersonell med behov for økt kunnskap og kompetanse i fagområdene masterstudiet tilbyr. Utdanningen er også relevant for videre studier på doktorgradsnivå.

Les mer om jobbmuligheter

Aktuelle arbeidssteder er private og offentlige institusjoner og bedrifter, med arbeidsoppgaver innen rådgivning i energi og miljø i bygg og forskning og utvikling.

Lukk
Studenter som sitter på plenen.
Publisert: Oppdatert: