HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Estetiske fag

Masterstudiet i estetiske fag vektlegger en samfunnsorientert tilnærming til det estetiske fagfeltet. Studiet har fire studieretninger:

- Drama- og teaterkommunikasjon
- Fagdidaktikk: kunst og design (heltid og deltid)
- Kunst i samfunnet
- Mote og samfunn

Om studiet

Masterstudiet i estetiske fag fokuserer på forskning, fornying og kritisk refleksjon i aktivt samspill mellom teori og praksis. Studiets fellesdel dekker et bredt felt av samtidens estetiske praksis og teori og studieretningen tilbyr fordypning i spesialisert teori og fagkunnskap.

Studentene har felles undervisning i emnene Kunst i kontekst – estetikk og vitenskapsteori, Forskningsmetode og Prosjekt i praksis.

Studentene kan velge mellom følgende fire studieretninger avhengig av avlagt bachelorløp

-

Les mer om innhold og organisering.

Studieretningen Fagdidaktikk: kunst og design gir grunnlag for tittelen lektor og kvalifiserer til faglærerarbeid i og utenfor skolen.

Studieretningen Drama- og teaterkommunikasjon  kvalifiserer til arbeid med drama og teater i en rekke sammenhenger. Dette kan være bruk av drama i skolesammenheng og anvendt teater i sosiale og helsefaglige sammenhenger. Videre kan det være innenfor næringsliv eller forestillinger, og performance og teater både i det frie feltet og på teaterinstitusjonene.

Studieretningen Kunst i samfunnet kvalifiserer til arbeid på samtidskunst- og kulturfeltet, med formidling, organisering, kuratering og kritikk som del av en anvendt og samfunnsrettet praksis. 

Studieretningen Mote og samfunn kvalifiserer til motefaglig arbeid i og utenfor næringslivet, enten som del av moteproduksjonssystemet eller som del av en skapende og forskende praksis i ulike kontekster

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Opptakskrav

Studiet har fire studieretninger med ulike opptakskrav. Se informasjon under hver enkelt studieretning.

Opptaksprøve: Søkere til studieretningene Drama- og teaterkommunikasjon, Kunst i samfunnet og Mote og samfunn skal sende inn en motivasjonstekst.

Motivasjonstekst: Søkere skal sende inn en tekst (inntil to A4-sider inkludert relevant fotodokumentasjon/ lenke til nettside) hvor de svarer på følgende spørsmål: Hva er din bakgrunn? Hva er din praktisk-estetiske erfaring og kompetanse? Hva er din motivasjon for å søke dette studiet? Hvordan og hvor planlegger du å benytte din kompetanse etter endt utdanning?

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i estetiske fag Høst 120 2 år, heltid. (Studieretningen fagdidaktikk: kunst og design tilbys også på deltid over 4 år). Pilestredet, Oslo Norsk 27

Semesteravgift 
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Eventuell materiellavgift kommer i tillegg. 

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Administrativ: Kontaktskjema

Bilde av to studenter som henger opp et maleri studenter ved estetiske fag har malt.

Jobbmuligheter

Mastergraden i estetiske fag kvalifiserer for kunstfaglig og/eller designfaglig arbeid i og utenfor kunstfeltet.

Les mer om jobbmuligheter

Med vekt på didaktikk, formidling og samfunnskontakt basert på kunstfaglig kompetanse gir mastergraden også mulighet til å arbeide med kunstfaglige, kulturelle og sosiale problemstillinger på ulike felt. Masterstudiet i estetiske fag legger særlig vekt på utdanning samt institusjonelle og organisatoriske perspektiver.

Studiet kvalifiserer generelt til å søke forskerutdanning. Se ellers informasjon under hver studieretning.

Lukk
Utveksling - studenter på plenen

Utveksling

Det er både gøy og lærerikt å ta et eller flere semestre i utlandet.

Les om utveksling ved master i estetiske fag.

Bilde av en sløydsal - eller arbeidsplass - hvor produktdesignstudenter arbeider.
Publisert: Oppdatert: