HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Studenter på master i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design

Fagdidaktikk: kunst og design - deltid (studieretning i estetiske fag)

Studieretningen er en fagdidaktisk master for lærere med et profesjonsperspektiv på undervisning og forskning innen design, kunst og håndverk. Studiet tilbys både på heltid og deltid.

Studieretningen er en fagdidaktisk master for lærere med profesjonsperspektiv på undervisning og forskning innen design, kunst og håndverk. Studieretningen fokuserer på fagdidaktiske problemstillinger knyttet til fagområdet. Fornying, kritisk refleksjon, anvendelse av teori og utvikling av profesjonskunnskap står i fokus. Det legges vekt på en flerfaglig, samtids- og samfunnsorientert tilnærming til profesjonsfeltet i utdanning og praksis på alle nivå.

Inn til videre er det bare studieretning Fagdidaktikk: kunst og design som tilbys som deltidsstudium.

Les mer om innhold og organisering.

Masterstudiet er basert på individuelle studier med deltagelse i forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Årsplan for samlinger 2018-2020

Deltidsstudenter følger til dels de samme forelesningene som heltidsstudentene, men vil også få noe undervisning tilpasset deltid. Det gjennomføres inntil seks campussamlinger per semester, lagt i hovedsak til fredager og lørdager. Både praktiske og teoretiske studieformer vektlegges. Deltidsstudiet er også basert på individuelt og gruppebasert arbeid og veiledning via internett gjennom bruk av asynkron og synkron kommunikasjon.  Deltidsstudenter får digital tilgang til enkelte forelesninger, gjennomført for heltidsstudenter ved campus.

Det blir utarbeidet detaljerte undervisningsplaner til alle prosjekt og forelesningsrekker med utgangspunkt i emneplaner. Undervisningsplanene gir nærmere informasjon om innholdet i undervisningen og relevant litteratur knyttet til dette. Planene blir tilgjengelig på lærings­plattformen Canvas ved oppstart av emnet.

Om heltidsstudiet

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars (  tidlig opptak) / 15. april

 

OBS! Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere.

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

  • Bachelorgrad faglærerutdanning i design, kunst og håndverk, treårig faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk eller treårig faglærerutdanning i forming og formingsfag eller tilsvarende.
  • Lærerutdanning og, som del av eller i tillegg til denne, formingsfaglig utdanning med et omfang på 60 studiepoeng eller tilsvarende.
  • Bachelorgrad innen visuelle kunstfag og/eller design og i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning med et omfang på 60 studiepoeng eller tilsvarende.

Studiets innhold og oppbygging

Masterstudiet i estetiske fag er et deltidsstudium over fire år med et omfang på 120 studiepoeng. Studiet er i de første to årene (60 studiepoeng) organisert i fellesemner og emner knyttet til studieretningen. I tredje og fjerde studieår gjøres et selvstendig masterarbeid (60 studiepoeng).

Du kan se fordelingen av arbeidsmengden mellom emnene, i tabellen som er lagt inn i programplanen. Se lenke til programplanen under.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design

Høsten 2018 120 studiepoeng Deltid over fire år. Pilestredet, Oslo Norsk

Semesteravgift 
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Eventuell materiellavgift kommer i tillegg. 

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig:  Janne Reitan
Administrativ: Kontaktskjema

Jobbmuligheter

Studieretningen Fagdidaktikk: kunst og design gir grunnlag for tittelen lektor og kvalifiserer til undervisningsarbeid i og utenfor skolen.

Studiet kvalifiserer til å søke forskerutdanning.

Studentene forteller

Hvordan er det å være student ved masterstudiet i estetiske fag?

Les hva studentene forteller!

Publisert: Oppdatert: