HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Figurteater

Figurteater er en kunstart der figurer og objekter får liv gjennom figurførerens/skuespillerens manipulering av og med dem. Figurteaterfaget egner seg svært godt som et pedagogisk verktøy, og som en uttrykksform i produksjonsarbeid.

Om studiet

Studiet i figurteater tar sikte på å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike sider av figurteaterfaget. Figurteater kan rendyrkes som egen kunstart eller integreres i vanlig teater og opptre i forskjellige blandingsformer. Studentene skal tilegne seg innsikt i figurteatrets egenart, anvendelsesområder og utviklingsmuligheter. Hovedvekten i studiet er lagt på spill med figurer og objekter.

Les mer om innhold og organisering.

Figurteater inneholder fire hovedemner:

  • Spill med figurer.
  • Figuren i det sceniske rommet.
  • Figurteatret og fortellerteknikker.
  • Fagteori og fagdidaktikk.

Studiet tar i bruk et bredt spekter av arbeidsformer, som forelesinger, workshops, diskusjoner, visninger og ekskursjoner med fokus på studentenes forståelse for faget, og utvikling av egen praksis.

Arbeidet med studiet vil i hovedsak foregå i verksteder, der studentene prøver ut forskjellige ideer og teknikker med påfølgende analyse av arbeidet.

Den faglige læringsprosessen er i stor grad basert på praktiske øvelser og arbeid med kunstneriske prosjekter i samarbeid med andre. Studentene vil få individuell og gruppevis veiledning i produksjonsfasene.

Figurteater (30 studiepoeng) er organisert som et heltidsstudium på dagtid.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. november.

Opptakskrav

Emnet er 100% faglig overlapp med emne ZFIG1 Figurteater 1. Ved ledig kapasitet kan emnet kan tilbys som enkeltemneopptak.

Forkunnskapskrav: Bestått DT1000 Drama og teaterkommunikasjon og DT2000 Dramaturgi eller tilsvarende.

Studieinformasjon

Fakta

Figurteater Vår 30 1 semester Pilestredet, Oslo Norsk. Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan.

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Eventuell materiellavgift kommer i tillegg.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Anne Stray
Administrativ: Kontaktskjema

Bilde av studenter utkledd i barokklær.

Jobbmuligheter

Studiet egner seg for skuespillere, teaterarbeidere, lærere, bibliotekarer og andre kulturarbeidere som ønsker å lære mer om figurteater.

Les mer om jobbmuligheter

Studiet kan tas som en frittstående halvårsenhet eller som del av en treårig bachelorgrad i drama og teaterkommunikasjon (180 studiepoeng).

Lukk
Dramastudenter som sminker seg til forestilling.

Studentene forteller

Hvordan er det å være student ved figurteater?

Publisert: Oppdatert: