HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Figurteater

Figurteater er en kunstart der figurer og objekter får liv gjennom figurførerens/skuespillerens manipulering av og med dem. Figurteaterfaget egner seg svært godt som et pedagogisk verktøy, og som en uttrykksform i produksjonsarbeid.

Om studiet

Studiet i figurteater tar sikte på å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike sider av figurteaterfaget. Figurteater kan rendyrkes som egen kunstart eller integreres i vanlig teater og opptre i forskjellige blandingsformer. Studentene skal tilegne seg innsikt i figurteatrets egenart, anvendelsesområder og utviklingsmuligheter. Hovedvekten i studiet er lagt på spill med figurer og objekter.

Les mer om innhold og organisering.

Figurteater inneholder fire hovedemner:

  • Spill med figurer.
  • Figuren i det sceniske rommet.
  • Figurteatret og fortellerteknikker.
  • Fagteori og fagdidaktikk.

Studiet tar i bruk et bredt spekter av arbeidsformer, som forelesinger, workshops, diskusjoner, visninger og ekskursjoner med fokus på studentenes forståelse for faget, og utvikling av egen praksis.

Arbeidet med studiet vil i hovedsak foregå i verksteder, der studentene prøver ut forskjellige ideer og teknikker med påfølgende analyse av arbeidet.

Den faglige læringsprosessen er i stor grad basert på praktiske øvelser og arbeid med kunstneriske prosjekter i samarbeid med andre. Studentene vil få individuell og gruppevis veiledning i produksjonsfasene.

Figurteater (30 studiepoeng) er organisert som et heltidsstudium på dagtid.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. desember

OBS! Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere.

Opptakskrav

Ved ledig kapasitet kan emnet kan tilbys som enkeltemneopptak.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått DT1000 Drama og teaterkommunikasjon eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Se anbefalte forkunnskaper.

Studieinformasjon

Fakta

Figurteater Vår 30 1 semester Pilestredet, Oslo Norsk. Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan.

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Eventuell materiellavgift kommer i tillegg.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Anne Stray Telefon: 92821575

Administrativ: Kontaktskjema

Bilde av studenter utkledd i barokklær.

Jobbmuligheter

Studiet egner seg for skuespillere, teaterarbeidere, lærere, bibliotekarer og andre kulturarbeidere som ønsker å lære mer om figurteater.

Les mer om jobbmuligheter

Studiet kan tas som en frittstående halvårsenhet eller som del av en treårig bachelorgrad i drama og teaterkommunikasjon (180 studiepoeng).

Lukk
Dramastudenter som sminker seg til forestilling.

Studentene forteller

Hvordan er det å være student ved figurteater?

Publisert: Oppdatert: