HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Filmkunst 1 – dokumentar

Første halvdel av en filmutdanning innen regi med praktisk fordypning gjennom egenproduksjoner av kreativ dokumentarfilm og visuelle fortellinger. Filmstudiet kombinerer utforsking av personlige historier og engasjement i filmproduksjon med utvikling av egen kreativitet og kunstnerisk stemme.

Om studiet

Studiet er bygget rundt dine egne produksjoner. Undervisningen foregår i samlinger knyttet til helger og noen kvelder. Du vil ha regiansvar på minst tre filmer i løpet av året. Studiet utforsker film som estetisk, eksistensielt og etisk uttrykk uavhengig av sjanger og format. Kritisk forståelse av audiovisuelle uttrykk oppøves gjennom filmanalyser og egenproduksjoner.  

Siden du vil være del av en liten gruppe er mye av undervisningen basert på dine og de andres egne, selvvalgte prosjekter som deles i gruppesamlinger. Det vil være endel personlig veiledning knyttet til prosjekt. Profesjonelt utstyr er tilgjengelig for opptak og etterarbeid. Du må regne med mye egeninnsats. Produksjon av film er meget arbeidskrevende. Eksamensfilmen krever en intensiv arbeidsperiode med etterarbeid på vårparten. Fullført studium gir fortrinn ved søknad til Filmkunst 2.

Les mer om innhold og organisering.

Innhold

  • den kreative dokumentarfilmens historie og ulike uttrykk
  • personlig erfaring og utforsking av livsspørsmål som utgangspunkt for filmproduksjon
  • selvrefleksivitet, subjektivitet, moral og etikk i film- og fjernsynsproduksjon
  • kamera, lyd, lys og redigering
  • filmskisser og øvelser
  • produksjon av ulike typer kreativ dokumentarfilm
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars (  tidlig opptak) / 15. april

OBS! Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere.

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

  1. Opptakskravet er to års utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå, innen drama og teaterkommunikasjon, kunst, film, eller dokumentert tilsvarende realkompetanse.
  2. En idéskisse for en personlig dokumentarfilm. Skissen må være godkjent før endelig opptak til studiet. Skissen vurderes på grunnlag av den filmatiske og visuelle tenkning som ligger til grunn, og i hvilken grad det personlige fokus utnyttes og synliggjør dramaturgisk kunnskap. Skissens kvalitet har betydning både for søkere som oppfyller utdanningskravet og de som søker på grunnlag av realkompetanse.

Filmkunst 1, idéskisse til en kort, personlig dokumentarfilm

Idéskissen skal beskrive skissemessig det vi ser og hører i en endelig film, basert på en personlig og selvopplevd betydelig opplevelse eller stemning. Det kan være en problemstilling knyttet til opplevelsen. Det kan også være noe jeg ikke forstår intellektuelt, men likevel setter pris på eller frykter. Det er din opplevelse, og du bør oppleve selv at det er noe interessant ved den. Idéskissen vil inneholde enkle beskrivelser av bildeforløp, evt. karakterbeskrivelser og hendelser, kanskje lydbilder. Det er ingen begrensninger i format eller teknisk og fortellermessig annet enn at den endelige filmen som skisseres ikke benytter skuespillere. Helst én, maks 2 sider.

Studieinformasjon

Fakta

Filmkunst 1 - dokumentar. Høst 30 1 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk. Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan.

Semesteravgift (student.hioa.no)
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Eventuell materiellavgift kommer i tillegg.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner.

Kontakt

Faglig: Jon Jerstad
Administrativ:  Kontaktskjema

Bilde av studenter som redigerer filmopptak i et redigeringsprogram på datamaskinen.

Jobbmuligheter

Målgruppen for studiet er pedagoger og kulturarbeidere.

Bilde fra et filmstudio med greenscreen og flere kameraer.

Studentene forteller

Hvordan er det å være student ved filmkunst?

Publisert: Oppdatert: