meny
søk
English

Filmkunst 1 – dokumentar

Studiet er en praktisk fordypning i kreativ dokumentar- og kunstfilm gjennom egenproduksjon av film. Filmkunst 1 kombinerer utforsking av personlige historier og engasjement i filmproduksjon med utvikling av egen kreativitet og kunstnerisk stemme.

Om studiet

Studiet er basert på egenproduksjon av til sammen tre dokumentar- eller kunstfilmer. Du får utforske film som estetisk, eksistensielt og etisk uttrykk uavhengig av sjanger og format. Studentgruppen er liten, og undervisningen er derfor basert på studentenes egne, selvvalgte prosjektet, med tett oppfølging av den enkelte. Gjennom studiet får du tilgang til profesjonelt utstyr for opptak og etterarbeid.

Undervisningen foregår i samlinger knyttet til helger og noen kvelder. Du må regne med mye egeninnsats og arbeid på egenhånd. Studiet videreutvikler faglig-pedagogisk profesjonalitet innen filmfaget. Gjennom filmanalyser og egenproduksjoner vil du få trent din kritiske forståelse av audiovisuelle uttrykk.

Les mer om innhold og organisering.

Innhold

  • den kreative dokumentarfilmens historie og ulike uttrykk
  • personlig erfaring og utforsking av livsspørsmål som utgangspunkt for filmproduksjon
  • selvrefleksivitet, subjektivitet, moral og etikk i film- og fjernsynsproduksjon
  • kamera, lyd, lys og redigering
  • filmskisser og øvelser
  • produksjon av ulike typer kreativ dokumentarfilm
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars.

Opptakskrav

  1. Opptakskravet er to års utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå, innen drama og teaterkommunikasjon, kunst, film, eller dokumentert tilsvarende realkompetanse.
  2. En idéskisse for en personlig dokumentarfilm. Skissen må være godkjent før endelig opptak til studiet. Skissen vurderes på grunnlag av den filmatiske og visuelle tenkning som ligger til grunn, og i hvilken grad det personlige fokus utnyttes og synliggjør dramaturgisk kunnskap. Skissens kvalitet har betydning både for søkere som oppfyller utdanningskravet og de som søker på grunnlag av realkompetanse.

Filmkunst 1, idéskisse til en kort, personlig dokumentarfilm

Idéskissen skal beskrive skissemessig det vi ser og hører i en endelig film, basert på en personlig og selvopplevd betydelig opplevelse eller stemning. Det kan være en problemstilling knyttet til opplevelsen. Det kan også være noe jeg ikke forstår intellektuelt, men likevel setter pris på eller frykter. Det er din opplevelse, og du bør oppleve selv at det er noe interessant ved den. Idéskissen vil inneholde enkle beskrivelser av bildeforløp, evt. karakterbeskrivelser og hendelser, kanskje lydbilder. Det er ingen begrensninger i format eller teknisk og fortellermessig annet enn at den endelige filmen som skisseres ikke benytter skuespillere. Helst én, maks 2 sider.

Studieinformasjon

Fakta

Filmkunst 1 - dokumentar. Høst 30 1 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk. Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan. Semesteravgift: 860 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Jon Jerstad
Administrativ: Hanna Schjerva Eide

Bilde av studenter som redigerer filmopptak i et redigeringsprogram på datamaskinen.

Jobbmuligheter

Målgruppen for studiet er pedagoger og kulturarbeidere.

Bilde fra et filmstudio med greenscreen og flere kameraer.

Studentene forteller

Hvordan er det å være student ved filmkunst?

Publisert: Oppdatert: