HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Kunst og design 1 - tekstil

Kunst og design - mote og produksjon - Idéutvikling og grunnleggende fagforståelse

Emnet gir en innføring i idéskaping og idéutvikling og hvordan idéer kan visualiseres og presenteres. Det gis innføring i grunnleggende formforståelse og sømteknikk, og det undervises gjennomgående i moteteori og motehistorie. Dokumentasjon, formidling og vurdering av eget arbeid både muntlig, skriftlig, visuelt og digitalt står sentralt.

Om studiet

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte.

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike teknikker, materialer og redskaper som kan benyttes i motefaglige prosesser
 • har kunnskap om fagterminologi knyttet til fagområdet
 • har kunnskap om relevant teori
Les mer om innhold og organisering.
Ferdigheter

Studenten

 • kan synliggjøre og formidle idéer
 • kan velge ut og ta i bruk egnede metoder i eget arbeid
 • kan vurdere, dokumentere og formidle eget arbeid
 • kan anvende egnede digitale medier til utprøvinger, redigering og presentasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • kjenner til samtidens moteretninger
 • kan gjennomføre en arbeidsprosess fra idé til resultat
 • kan reflektere over eget arbeid
 • kan begrunne bruk av valgte teknikker og materialer
 • har innsikt i opphavsrettslige forhold knyttet til fagområdet
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Det er ikke avgjort når dette halvårsstudiet/emnet settes opp neste gang. 

Studieinformasjon

Fakta

Kunst og design - mote og produksjon - idéutvikling og grunnleggende fagforståelse Høst 30 1 semester Pilestredet, Oslo Norsk. Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan.

Semesteravgift 
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Materiellavgift kommer i tillegg.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig: Lillegerd Hansen
Administrativ: Kontaktskjema

Bilde av en som tegner klær til BikBok

Jobbmuligheter

Enkeltemnene kan også være aktuelle som videreutdanning for lærere og andre som ønsker grunnleggende kompetanse innen fagområde

Les mer om jobbmuligheter

Fullført KDM1100 Idéutvikling og grunnleggende fagforståelse og  KDM1200 Faglig fordypning kvalifiserer for å søke om innpass til andre studieår i bachelorstudiet i kunst og design - studieretning mote og produksjon.

Lukk
Studenter som sitter på plenen.

Studentene forteller

Hvordan er det å være student ved kunst og design?

Publisert: Oppdatert: