HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Student som forteller

Muntlig fortellerkunst 1

Den muntlige fortellerkunsten er en kunstnerisk uttrykksform som skaper indre bilder i tilhørernes fantasi fremfor å vise eller dramatisere synlige bilder. Muntlig fortellerkunst foregår som et åpent og direkte samspill mellom forteller og tilhørere.

Om studiet

Målet for studiet er å gi en grunnleggende innføring i den muntlige forteller­kunstens håndverk, teori, tradisjon samt dens funksjon i samtidens medieuttrykk. Dette emnet egner seg for alle som ønsker å uttrykke seg muntlig, enten det er kunstnerisk eller anvendt. Muntlig fortellerkunst er et praksisnært emne.

Emnet er delt inn i tre hovedområder der det legges stor vekt på utvikling av studentens kunstneriske og faglige profesjonalitet i muntlig fortellerkunst.

Disse områdene er:

  • praktisering av fortellerteknikk
  • framføring
  • teori 

-

Les mer om innhold og organisering.

Undervisningen organiseres som samlinger hvor læringen er basert på at den foregår sammen med andre. Det forutsetter derfor at studenten i hovedsak er tilstede og er kjent med kunnskapsinnholdet i undervisningen. Emnet er i stor grad prosessorientert og bygger på studentens egenaktivitet.

Emnet legger vekt på den praktiske siden av faget ved at studenten skal kunne fortelle og legge til rette for fortellersituasjoner. Mellom samlingene vil det formidles digitalt undervisningsmateriale som studenten selv må ta ansvar for å følge opp.

Emnet omfatter fortellerpraksis. Praksis er obligatorisk og gjennomføring av praksis er et arbeidskrav. 

Emnet er 100% faglig overlapp med emnet ZMF1 Muntlig fortelling og DTV3100 Fortellerkunst. Ved ledig kapasitet kan emnet tilbys som enkeltemneopptak.

Valgemnet igangsettes forutsatt at et tilstrekkelig antall studenter velger emnet og at instituttet har nødvendig kapasitet og tilstrekkelig med lærerkrefter.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. desember

OBS! Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere.

Opptakskrav

For studenter i bachelorprogrammet
Bestått DTV1000 Drama og teaterkommunikasjon og DTV2000 Dramaturgi  eller tilsvarende.

For studenter som tar emnet som enkeltemne
Opptakskravet er generell studiekompetanse, samt et motivasjonsbrev som legges ved søknaden. Motivasjonsbrevet skal være på 400 – 500 ord. I motivasjonsbrevet gjør studenten rede for egen bakgrunn og hvordan de tenker seg bruk at fagområdet inn i sitt (framtidige) yrkesliv og hvorfor dette fagområdet egner seg for studenten. Motivasjonsbrevet vurderes på grunnlag av

  • Relevans -  hvordan ser søkeren for seg bruk av emnet i sitt arbeidsliv
  • Nødvendighet – hvorfor er det viktig for søkeren å ha dette emnet i sin portefølje

 

Søkere kan også tas opp på grunnlag av realkompetanse. Søknad om opptak må da dokumentere generell studiekompetanse.

Studieinformasjon

Fakta

Muntlig fortellerkunst 1 Vår 30 1 år, deltid (dag, kveld - og helgesamlinger) Pilestredet, Oslo Norsk. Undervisnings- og oppgavespråket ved OsloMet er norsk, med mindre annet er fastsatt i programplan eller emneplan.

Semesteravgift 
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium, i tillegg til pensum, emne- og programplaner. 

Kontakt

Faglig: Heidi Dahlsveen 
Administrativ: Kontaktskjema

Bilde av studenter utkledd i barokklær.

Jobbmuligheter

Studiet er et påbyggingsstudium, og kan innpasses i en bachelorgrad.

Dramastudenter som sminker seg til forestilling.
Publisert: Oppdatert: