HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Timeplaner i Webuntis - for studenter

Høstens timeplaner publiseres på student.hioa.no og i det nye systemet TP. WebUntis stenger 1. juli.

Timeplanoversikt (WebUntis).

En timeplan i WebUntis vil som regel bestå av de fire grunndataene kullklasse, emne, foreleser og rom. Andre undervisningsrelaterte opplysninger legges ut i Fronter eller i egne undervisningsplaner. 

Timeplanoversikter på fakultetene

Klassekodene legges ut her etter hvert som de blir klare:

App for WebUntis

Finn din kullklassekode

Kullklassekodene består av følgende:

  • Studieprogramkode (eks: SYPLGR).
  • Kull-årstall (eks: 12)
  • Kull-semester (eks: H).
  • Klassekode (eks: 2A).

Kullklassekode = SYPLGR12H2A       

Det vil si at dersom tegnene etter kull-semester er ulike i WebUntis og Studentweb må du bruke koden fra Studentweb for å finne riktig timeplan.

Nye studenter som begynner til høsten kan ikke logge seg inn nå, siden de ikke er registrert i systemet ennå, og må derfor sjekke sin timeplan på denne måten uten å være innlogget.

Når du har funnet klassekoden din, klikker du på feltet Timeplan (her markert med rød pil), og så på Kullklasser:

Timeplanikkeinnlogget-stud

Så klikker du på pila i feltet for Kullklasse (her markert med rød pil), og finner din kullklassekode:

Timeplanikkeinnlogget-stud2

Klikk i datofeltet til venstre på de ukene du ønsker å sjekke.

  • Du vil da få opp timeplanen til din klasse, og du skal nå kunne se hva som er lagt inn av informasjon om foreleser, rom og emne for denne klassen.
  • I eksemplet nedenfor kan du se at tirsdag 15. oktober (markert med rød pil), kl. 8.30-12.15, skal klasse BVUH13HA være på rom P35-PI658, emnet er "Oppvekstforhold, sosialpedagogikk osv." og at foreleser er Ingeborg Helgeland:
Veiledningstudenter-timeplansvisning

Informasjonen som vises i timeplanfeltet kan være ufullstendig, og hvis f.eks. en klasse er fordelt på mange rom er det ikke sikkert alle rom vises. Det du da kan gjøre er å klikke i timeplanfeltet på den aktiviteten du ønsker å sjekke (se rød pil under) for å få tilgang til mer informasjon:

Viseflererom1

I bildet over vil du ved å klikke på denne aktiviteten se at forelesningen skal være på flere rom:

Viseflererom2

Logge inn i WebUntis

Fordelen med å logge seg inn i WebUntis er at du kommer rett inn i timeplanen til klassen din. NB! Studenter som har byttet klasse i løpet av studieløpet kan oppleve å få opp feil klasse, se øverst på siden for mer informasjon.

For å logge inn gjør du følgende:

  • Klikk på Feide – Login (øverst til høyre i bildet):
Ny Feide-login
  • Du kommer da til et nytt innloggingsbilde, hvor du logger inn med ditt vanlige HiOA-brukernavn og passord:
Feideinnloggingsbilde
  • Klikk så på Timeplan (her markert med rød pil), og velg Kullklasse:
Veiledningstudenter-timeplan
  • Klikk så på de ukene du ønsker å sjekke i datofeltet til venstre (her markert med rød pil):
Veiledningstudenter-datofelt

App for WebUntis

Overføre timeplan til kalender

Publisert: Oppdatert: