menyMeny søk English
Bioingeniør

Bioingeniør

Bioingeniørens hovedoppgave er å analysere biologisk materiale som for eksempel blod. Resultatene av analysene er viktige for å diagnostisere sykdom og gi pasienten riktig behandling. Bachelorstudiet vil gi deg en spennende og sikker jobb i sykehuslaboratorier.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i bioingeniør

En bioingeniør skal kunne utføre laboratoriearbeid og vurdere kvaliteten på arbeidet. Velger du å studere til bioingeniør, lærer du å forstå hvilken medisinsk betydning dette arbeidet har og hvordan du kan ta deg av pasienter på en god måte. For å oppnå dette inneholder studiet både naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og biomedisinske emner. En stor del av utdanningen foregår i forskjellige typer laboratorier. Å ta blodprøver og analysere blod, vevsprøver og annet biologisk materiale er en viktig del av bioingeniøryrket og studiet.

Sentralt i studiet står naturvitenskapelige fagområder som kjemi, biokjemi, cellebiologi, immunologi, anatomi, fysiologi og genteknologi.

Praksis utgjør en betydelig del av studiet. Det gir viktig læring i direkte kontakt med yrket du har valgt. Praksis foregår ved forskjellige laboratorier innenfor mikrobiologi, medisinsk biokjemi, patologi, blodbank og ulike andre spesiallaboratorier.

Karrieremuligheter

Les om karrieremulighetene i bioingeniør

Som bioingeniør er du både ingeniør og helsearbeider. Raske og korrekte prøvesvar er viktige for pasientene, og som bioingeniør har du ansvar for å oppnå dette.

Bioingeniører arbeider oftest i laboratorier i offentlig eller privat helsevesen. Det er også en del som underviser, forsker eller arbeider innenfor veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, farmasøytisk industri eller i medisinske firmaer.

Kvalitetsarbeid er et nøkkelord for bioingeniører. Du må både kunne kommunisere med mennesker og håndtere avansert teknisk utstyr. Arbeidet innebærer ofte samarbeid med andre helseprofesjoner. Utdanningen gir også grunnlag for videre masterstudier. Master i biomedisin er svært relevant.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygning og beskrivelse av emner. Les den!

Medisinske krav og vaksine

Studenter som skal ut i praksis eller klinisk undervisning ved bestemte utdanninger, må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.

Er du skikket for yrket?

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Søknad og opptak

Søknadsfrist 15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no
Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote: 49,8
Kvote for førstegangsvitnemål: 39,2
Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.
Spesielle opptakskrav: matematikk R1 / (S1+S2) + enten fysikk 1, kjemi 1 eller biologi 1.

Fakta om studiet

Bachelorstudium i bioingeniørfag
Studiekode 215 702 Fører til grad Bachelor i bioingeniørfag
Autorisasjon som bioingeniør Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 180
Antall semestre: 6
Studiested: Pilestredet
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 67
Studiestart: 11.08.2015
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Kopiavgift: Pris kr 140,00

Ekstra materiellavgift for 1., 2., 3., og 4. semester kr. 300,-
Ekstra materiellavgift for 5. og 6. semester kr. 200,-


Kontakt

Administrativ: Sissel Solli