menyMeny søk English
Husøkonomi og serviceledelse

Husøkonomi og serviceledelse

Ønsker du å bli leder for miljø, drift og service i store bygg og bedrifter? Med bachelor i husøkonomi og serviceledelse har du grunnlaget for en spennende og variert karriere.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i husøkonomi og serviceledelse

Bachelorstudiene "Husøkonomi og serviceledelse" og "Kostøkonomi, ernæring og ledelse" fases ut og tar ikke lenger opp studenter.

Tidligere studenter som har kandidateksamen kan søke om opptak på tredje år, slik at de får en bachelorgrad: Kontakt studieadministrasjonen.

Studiene erstattes av det nye bachelorstudiet i Facility Management. Det nye studiet har to valgfrie profesjonsprofiler: Facility Services eller Mat og ernæring.

Les mer om det nye studiet her: Bachelorstudium i Facility Management.

Typiske oppgaver er å planlegge og koordinere miljø- og vedlikeholdsoppgaver. I tillegg kommer ansvar for drift og service, oversikt over økonomi, og ansvar for innkjøp og personell i egen avdeling eller virksomhet. Studiet legger også stor vekt på at du får utvikle gode lederegenskaper. Ansvar, integritet, motivasjon og etikk utgjør viktige deler av studiet.

Undervisningen omfatter forelesninger, oppgaver, individuell veiledning, feltarbeid samt gruppe- og prosjektarbeid. Underveis i studiet får du også kontakt med bedrifter gjennom studiebesøk og feltoppgaver. Studiet er organisert som et heltidsstudium med en fastlagt utdanningsplan.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i husøkonomi og serviceledelse

Aktuelle lederstillinger er innenfor miljø, drift og service i store bygg og bedrifter, både offentlige og private. Tidligere studenter i husøkonomi og serviceledelse har i dag ansvar for drift og service på boligrigger i Nordsjøen, på passasjerskip og i norske virksomheter i utlandet.

Andre er ledere i helseinstitusjoner, overnattings- og serveringssektoren, offentlige institusjoner, serviceforetak og andre store bedrifter i Norge.

Som husøkonom/serviceleder får du en solid faglig plattform. Det trenger du når du skal veilede dine medarbeidere og velge rett metode og verktøy for forskjellige oppgaver.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygning, emner og pensum med mer. Les den!

Timeplan

Timeplan for høstsemestret er klar i juni. Timeplan for våren er klar i november.

Søknad og opptak

Søknadsfrist Studiet fases ut og tar ikke lenger opp nye studenter. Studiet erstattes av det nye studiet Bachelor i Facility management. Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote: alle
Kvote for førstegangsvitnemål: alle
Opptakskrav Generell studiekompetanse / realkompetanse

Fra student til avdelingsleder

- Gikk rett fra studenttilværelsen til en godt betalt lederjobb.
Astrid Sylvester

Lærer hotellsjefer miljøledelse

- Prosjektarbeid i studiet er nyttig i jobben.
Erik Killie

Storfornøyd renholdsplanlegger

- Gir muligheter til jobb i en bransje som er i vekst og utvikling.
Åshild Staverløkk

Fakta om studiet

Bachelorstudium i husøkonomi og serviceledelse
Fører til grad Bachelor i husøkonomi og serviceledelse Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 180
Antall semestre: 6
Studiested: Kjeller
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 65
Studiestart:
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Kopiavgift: Pris kr 150,00

Kontakt

Faglig: Knut Boge
Administrativ: Studieadministrasjonen