meny
søk
English
Paramedic-studenter

Prehospitalt arbeid - paramedic

Er du interessert i å gi omsorg og behandling til pasienter i vanskelige og til tider livstruende situasjoner? Dette er studiet for deg som ønsker å jobbe med alle typer mennesker under krevende arbeidsforhold. I løpet av en arbeidsdag opplever man mange sceneskifter hvor hovedmålet er å hjelpe mennesker som trenger medisinsk og psykososial hjelp, ofte med små tidsmarginer. Yrket stiller krav til fysisk og psykisk egnethet samt handlekraft og problemløsningsevne.

Om studiet

Studiet er under utvikling. All tekst som fremgår på denne siden er med forbehold om endringer.

Bachelorstudiet omfatter både praktisk og teoretisk undervisning. En del av undervisningen i første studieår er felles med andre studier ved Fakultet for helsefag.

Les mer om innhold og organisering.

I første studieår er menneskets anatomi og fysiologi samt kunnskap i generell legemiddellære, håndtering og regning sentralt. Samtidig tilegner studentene seg grunnleggende informasjon om profesjonell helsefaglig kommunikasjon samt medisinsk-etiske problemstillinger knyttet til sykdom og kulturell kunnskap relatert til en paramedics arbeidshverdag. Grunnleggende psykiatrisk og somatisk sykdomslære ligger også i dette studieåret.

Andre studieår omhandler første del av de akuttmedisinske tilstandene og behandling av disse. Konflikthåndtering og særskilte etiske utfordringer som ligger til yrket er sentrale læringsutbytter på lik linje med traumatologien (læren om ulykker og håndtering av disse). I dette studieåret behandles også det ambulanseoperative fagområdet.

I tredje studieår starter du opp med det ambulanseoperative fagområdet. Her vil du blant annet gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Vi gjør oppmerksom på at studentene i den forbindelse selv er ansvarlig for å avklare at de fyller de medisinske kravene for førerkort klasse D.

I siste studieår kommer også andre del av de akuttmedisinske tilstandene, undersøkelser og behandling, hvorav primærfokus vil være fødsel og det akutt syke barn. Praksis i paramedic integrerer ambulanseoperativ og medisinsk kunnskap.

Studieåret avsluttes med bacheloroppgaven.

Praksis

Praksis består av veiledende, kliniske studier, observasjonspraksis og ferdighetstrening. Kliniske studier gjennomføres ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ambulanseavdelingen.

Praksis

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 52,5
Kvote for førstegangsvitnemål: 38,1

Søk med studiekode

215 554

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic Høsten 2016 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 60 Semesteravgift: 790 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Uniform: ca 2000 kroner.
Det må påregnes å kjøpe ytterligere utstyr før ekstern praksis.

Studentene må selv betale for teoriprøve og oppkjøring knyttet til kompetansebeviset for utrykningskjøretøy. Dette er i 3. studieår.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: Studiehenvendelser

Studenter i hvite frakker som undersøker en pasient på et legekontor.

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet i prehospitalt arbeid - paramedic er en ny grunnutdanning på universitets- og høgskolenivå innenfor det prehospitale feltet i Norden.

Les mer om jobbmuligheter

En slik utdanning har vært etterspurt i flere år for å styrke kompetansen i de prehospitale tjenestene, utvikle faget og styrke forsknings- og utviklingsarbeid på eget fagfelt.

Paramedicutdanningen kan kvalifisere til arbeid i bil- og båtambulansetjeneste i alle områder av landet, innenfor sanitetstjenesten i Forsvaret og ved utenlandsoppdrag. Utdanningen kvalifiserer til arbeid som paramedic i passasjerfergetrafikk til og fra landet. Videre kvalifiserer utdanningen helsefaglig til å være søknadsberettiget for opptak til HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) Paramedic (se forøvrig Ofte stilte spørsmål vedrørende søknad om autorisasjon samt Nasjonal standard for redningsmenn).

Den utvidede akuttmedisinske kunnskapen som en paramedic besitter innebærer også muligheter for arbeid med opplæring og undervisning, både av eget ambulansepersonell, men også av samarbeidende helsepersonell, andre nødetater og frivillige organisasjoner. Paramedic-yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land. I enkelte land arbeider også paramedic i kommunene (community paramedic) i nært samarbeid med kommunelegen med selvstendig oppfølging av helsetilbudet til kommunens innbyggere.

En bachelorgrad i prehospitalt arbeid - paramedic kvalifiserer for opptak til en rekke masterstudier i helsefag. Spesielt relevante masterstudier kan være master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger eller MSc. Paramedics ved University of Hertfordshire.

Utveksling - studenter på plenen

Utveksling

For paramedic-studenter er hele eller deler av 4. semester spesielt egnet for utveksling. Grip sjansen og dra ut!

Les om utveksling ved paramedic.

Bilde av en plakat som viser kroppens muskelsystemer.
Publisert: Oppdatert: