menyMeny søk English
Bilde til studiepresentasjon

Prehospitalt arbeid - paramedic

Er du interessert i å gi omsorg og behandling til pasienter i vanskelige og til tider livstruende situasjoner? Dette er studiet for deg som ønsker å jobbe med alle typer mennesker under krevende arbeidsforhold. I løpet av en arbeidsdag opplever man mange sceneskifter hvor hovedmålet er å hjelpe mennesker som trenger medisinsk og psykososial hjelp, ofte med små tidsmarginer. Yrket stiller krav til fysisk og psykisk egnethet samt handlekraft og problemløsningsevne.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i prehospitalt arbeid - paramedic

Studiet er under utvikling. All tekst som fremgår på denne siden er med forbehold om endringer.

Bachelorstudiet omfatter både praktisk og teoretisk undervisning. En del av undervisningen i første studieår er felles med andre studier ved Fakultet for helsefag.

I første studieår er menneskets anatomi og fysiologi samt kunnskap i generell legemiddellære, håndtering og regning sentralt. Samtidig tilegner studentene seg grunnleggende informasjon om profesjonell helsefaglig kommunikasjon samt medisinsk-etiske problemstillinger knyttet til sykdom og kulturell kunnskap relatert til en paramedics arbeidshverdag. Grunnleggende psykiatrisk og somatisk sykdomslære ligger også i dette studieåret.

Andre studieår omhandler første del av de akuttmedisinske tilstandene og behandling av disse. Konflikthåndtering og særskilte etiske utfordringer som ligger til yrket er sentrale læringsutbytter på lik linje med traumatologien (læren om ulykker og håndtering av disse). I dette studieåret behandles også det ambulanseoperative fagområdet.

I tredje studieår starter du opp med det ambulanseoperative fagområdet. Her vil du blant annet gjennomgå opplæring i utrykningskjøring og ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Vi gjør oppmerksom på at studentene i den forbindelse selv er ansvarlig for å avklare at de fyller de medisinske kravene for førerkort klasse D.

I siste studieår kommer også andre del av de akuttmedisinske tilstandene, undersøkelser og behandling, hvorav primærfokus vil være fødsel og det akutt syke barn. Praksis i paramedic integrerer ambulanseoperativ og medisinsk kunnskap.

Studieåret avsluttes med bacheloroppgaven.

Praksis består av veiledende, kliniske studier, observasjonspraksis og ferdighetstrening. Kliniske studier gjennomføres ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ambulanseavdelingen.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i prehospitalt arbeid - paramedic

Bachelorstudiet i prehospitalt arbeid - paramedic er en ny grunnutdanning på universitets- og høgskolenivå innenfor det prehospitale feltet i Norden. En slik utdanning har vært etterspurt i flere år for å styrke kompetansen i de prehospitale tjenestene, utvikle faget og styrke forsknings- og utviklingsarbeid på eget fagfelt.

Paramedicutdanningen kan kvalifisere til arbeid i bil- og båtambulansetjeneste i alle områder av landet, innenfor sanitetstjenesten i Forsvaret og ved utenlandsoppdrag. Utdanningen kvalifiserer til arbeid som paramedic i passasjerfergetrafikk til og fra landet. Videre kvalifiserer utdanningen helsefaglig til å være søknadsberettiget for opptak til HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) Paramedic (se forøvrig ofte stilte spørsmål vedrørende søknad om autorisasjon samt Nasjonal standard for redningsmenn).

Den utvidede akuttmedisinske kunnskapen som en paramedic besitter innebærer også muligheter for arbeid med opplæring og undervisning, både av eget ambulansepersonell, men også av samarbeidende helsepersonell, andre nødetater og frivillige organisasjoner. Paramedic-yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land. I enkelte land arbeider også paramedic i kommunene (community paramedic) i nært samarbeid med kommunelegen med selvstendig oppfølging av helsetilbudet til kommunens innbyggere.

En bachelorgrad i prehospitalt arbeid - paramedic kvalifiserer for opptak til en rekke masterstudier i helsefag. Spesielt relevante masterstudier kan være master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger eller MSc. Paramedics ved University of Hertfordshire.

Opptaksprøve - fysisk test

Du må selv booke tid for fysisk opptaksprøve. Bookingportalen er åpen i perioden 1.-15. mai. Etter dette er det ikke mulig å melde seg opp til test.

Dersom du ikke booker tidspunkt, er du automatisk ute av opptaket til dette studiealternativet.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygning og beskrivelse av emner. Les den! Planen vil bli revidert i løpet av våren 2015.

Medisinske krav

Medisinsk testing og vaksine

På grunn av tidlig praksisperiode må studenter ved prehospitalt arbeid - paramedic fylle ut skjemaene under, så snart som mulig etter at du har takket ja til studieplass.

Har du spørsmål, fyll ut vårt kontaktskjema (velg Institutt for sykepleie)

Politiattest

Du må levere politiattest så snart som mulig etter studiestart

Søknad og opptak

Søknadsfrist 15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no
Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote: 53,4
Kvote for førstegangsvitnemål: 38,9
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/ realkompetanse og

Bård Erik Nilsson portrett

Alltid på vakt - for deg

Du vet aldri når du blir utsatt for en ulykke. Derfor er Bård og paramedics-kollegaene alltid beredt.

Fakta om studiet

Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic
Studiekode 215 554 Fører til grad Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 180
Antall studieår: 3
Studiested: Pilestredet
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 60
Studiestart: 11.08.2015
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Kopiavgift: Pris kr 140,00

Ekstra materiellkostnader:
Uniform (skjorte og bukse): ca. kr 1200,-
Det må påregnes å kjøpe ytterligere utstyr før ekstern praksis.

Studentene må selv betale for teoriprøve og oppkjøring knyttet til kompetansebeviset for utrykningskjøretøy. Dette er i 3. studieår og ligger under emnet PARA3000 Ambulanseoperativt arbeid.

Kontakt

Administrativ: Studiehenvendelser