Meny English
Bilde til studiepresentasjon

Prehospitalt arbeid - paramedic

Er du interessert i å gi omsorg og behandling til pasienter i vanskelige og til tider livstruende situasjoner? Dette er studiet for deg som ønsker å jobbe med alle typer mennesker under krevende arbeidsforhold. I løpet av en arbeidsdag opplever man mange sceneskifter hvor hovedmålet er å hjelpe mennesker som trenger medisinsk og psykososial hjelp, ofte med små tidsmarginer. Yrket stiller krav til fysisk og psykisk egnethet samt handlekraft og problemløsningsevne.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i prehospitalt arbeid - paramedic

Studiet er under utvikling. All tekst som fremgår på denne siden er med forbehold om endringer.

Bachelorstudiet omfatter både praktisk og teoretisk undervisning. En del av undervisningen er felles med andre studier ved Fakultet for helsefag.

I første studieår er menneskets anatomi og fysiologi samt kunnskap i generell legemiddellære, håndtering og regning sentralt. Samtidig tilegner studentene seg grunnleggende informasjon om samfunnet, medisinsk-etiske problemstillinger knyttet til sykdom og kulturell kunnskap som en paramedic må kjenne til i sin virksomhet. Grunnleggende psykiatrisk og somatisk sykdomslære ligger også i dette studieåret.

Andre studieår omhandler første del av de akuttmedisinske tilstandene og behandling av disse. Konflikthåndtering og særskilte etiske utfordringer som ligger til yrket er sentrale læringsutbytter på lik linje med traumatologien (læren om ulykker og håndtering av disse). I dette studieåret behandles også det ambulanseoperative fagområdet.

I tredje studieår kommer andre del av de akuttmedisinske tilstandene, undersøkelser og behandling. Praksis i paramedic integrerer ambulanseoperatic og medisinsk kunnskap. I studieåret ligger også bacheloroppgaven.

Praksis består av veiledende, kliniske studier, observasjonspraksis og ferdighetstrening. Kliniske studier gjennomføres ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ambulanseavdelingen.

I studiet inngår også ervervelse av kompetansebevis for utrykningskjøretøy. Studentene er i den forbindelse selv ansvarlig for å avklare at de fyller de medisinske kravene for førerkort klasse D.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i prehospitalt arbeid - paramedic

Bachelorstudiet i prehospitalt arbeid - paramedic er en ny grunnutdanning på universitets- og høgskolenivå innenfor det prehospitale feltet i Norden. En slik utdanning har vært etterspurt i flere år for å styrke kompetansen i de prehospitale tjenestene, utvikle faget og styrke forsknings- og utviklingsarbeid på eget fagfelt.

Paramedicutdanningen kan kvalifisere til arbeid i bil- og båtambulansetjeneste i alle områder av landet, innenfor sanitetstjenesten i Forsvaret og ved utenlandsoppdrag. Utdanningen kvalifiserer til arbeid som paramedic i passasjerfergetrafikk til og fra landet. Videre kvalifiserer utdanningen helsefaglig til å være søknadsberettiget for opptak til HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) Paramedic (se forøvrig ofte stilte spørsmål vedrørende søknad om autorisasjon samt Nasjonal standard for redningsmenn).

Den utvidede akuttmedisinske kunnskapen som en paramedic besitter innebærer også muligheter for arbeid med opplæring og undervisning, både av eget ambulansepersonell, men også av samarbeidende helsepersonell, andre nødetater og frivillige organisasjoner. Paramedic-yrket utøves også i andre nordiske og sammenlignbare vestlige land. I enkelte land arbeider også paramedic i kommunene (community paramedic) i nært samarbeid med kommunelegen med selvstendig oppfølging av helsetilbudet til kommunens innbyggere.

En bachelorgrad i prehospitalt arbeid - paramedic kvalifiserer for opptak til en rekke masterstudier i helsefag. Spesielt relevante masterstudier kan være master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger eller MSc. Paramedics ved University of Hertfordshire.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygning og beskrivelse av emner. Les den!

Timeplaner

Timeplaner for våren 2015 finner du her

 

Medisinske krav

Medisinsk testing og vaksine

På grunn av tidlig praksisperiode må studenter ved prehospitalt arbeid - paramedic fylle ut skjemaene under, så snart som mulig etter at du har takket ja til studieplass.

Har du spørsmål, fyll ut vårt kontaktskjema (velg Institutt for sykepleie)

Politiattest

Du må levere politiattest så snart som mulig etter studiestart

Fysisk test

Les om hvilke fysiske krav som stilles

Arbeidet som paramedic medfører daglig gjentatte fysiske belastninger og arbeid under alle værforhold i alle former for terreng. Fysisk egnethet og styrke er dermed en nødvendig forutsetning for yrket. For å avklare om det er hensiktsmessig for deg å søke opptak til studiet, anbefales du å forhåndsteste deg selv på elementene som inngår i fysisk opptaksprøve og sjekke at du fyller de angitte helsekrav til førerkort klasse D. Du må også være svømmedyktig.

Søknad og opptak

Søknadsfrist 15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no
Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote: 53,4
Kvote for førstegangsvitnemål: 38,9
Opptakskrav

Generell studiekompetanse/ realkompetanse og

Ytterligere krav knyttet til studiet, leveres innen angitt frist 1. semester:

Bård Erik Nilsson portrett

Alltid på vakt - for deg

Du vet aldri når du blir utsatt for en ulykke. Derfor er Bård og paramedics-kollegaene alltid beredt.

Lenker

Ambulanseforum

www.jems.com

www.ambulansforum.se

www.beredskabsinfo.dk

www.collegeofparamedics.co.uk
 

Aktuelle masterstudier

Master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger

MSc Paramedic Science ved University of Hertfordshire

Fakta om studiet

Bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic
Studiekode 215 554 Fører til grad Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 180
Antall studieår: 3
Studiested: Pilestredet
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 40
Studiestart: Tirsdag 12. august 2014
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Kopiavgift: Pris kr 150,00

Kontakt

Administrativ: Studiehenvendelser