meny
søk
English
Radiografi

Radiografi

En radiograf samarbeider med leger og annet helsepersonale for å tilby pasienter best mulig bildediagnostikk og behandling. Du jobber pasientnært for å fremstille bilder med god kvalitet av hele skjelettet og kroppen med ulike metoder, for eksempel røntgen, MR eller ultralyd. Aktuelle behandlingsområder kan være for eksempel strålebehandling av kreftpasienter eller behandling av pasienter med hjerteinfarkt.

Om studiet

Velger du å studere radiografi, får du utvikle deg både faglig og personlig til å bli en profesjonell radiograf. Studiet skal sette deg i stand til å selvstendig utføre bildediagnostiske undersøkelser og delta i behandling av pasienter innen bildediagnostikk. Du skal kunne vurdere kvaliteten på det utførte arbeidet og forstå hvilken medisinsk betydning det har for pasienten.

Les mer om innhold og organisering.

Sentrale emner i faget er radiografisk bildeframstilling og bearbeiding og naturvitenskapelige, realfaglige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner, som anatomi og fysiologi, strålefysikk, strålevern, etikk, kommunikasjon, omsorg og kliniske prosedyrer.

Ønsker du å ta eksamen som privatist?

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser. Her kan du se eksempler på filmer vi har laget

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 49,6
Kvote for førstegangsvitnemål: 39,3

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 701

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i radiografi.
Autorisasjon som radiograf.
Tirsdag 16. august 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Undervisningen foregår på norsk/annet skandinavisk språk eller engelsk 50 Semesteravgift: 790 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Ekstra materiellavgift i 3. semester: 200 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig:  Anette Lie Andersen
Administrativ: Studieadministrasjonen

Bilde av en plakat som viser kroppens muskelsystemer.

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i radiografi kan du arbeide på radiologiske avdelinger på sykehus, private røntgeninstitutter, på avdelinger for stråleterapi eller nukleærmedisin.

Les mer om jobbmuligheter

Du kan også jobbe i undervisningssektoren, innenfor industriell radiografi eller i firmaer som produserer teknisk utstyr til radiologiske undersøkelser og behandling, kontrastmidler og lignende.

En radiograf har mange selvstendige oppgaver, men samarbeider med leger og annet helsepersonell. De arbeider både med apparatur og tekniske innstillinger og skal samtidig ivareta pasientens behov. Mange pasienter er akutt og kritisk syke, og blir både undersøkt og behandlet for alvorlige sykdommer på radiologisk avdeling.

Radiografer arbeider med pasienter i alle aldre, fra for tidlig fødte barn til de eldste, med sykdomsutredning og/eller behandling. Et eksempel på slik behandling er pasienter som kommer til sykehuset med akutt hjerteinfarkt eller kreftpasienter som trenger strålebehandling.

Utdanningen gir deg muligheter til å arbeide innenfor stråleterapi, nukleærmedisinske undersøkelser og behandling. Radiografen arbeider i stor grad selvstendig, og har ansvar for å følge opp sikkerhetsrutiner og utføre kvalitetskontroll av apparatur og annet utstyr.

Utveksling - studenter på plenen

Utveksling

Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Les om utveksling for radiografi.

Publisert: Oppdatert: