menyMeny søk English
Radiografi

Radiografi

En radiograf samarbeider med leger og annet helsepersonale for å tilby pasienter best mulig bildediagnostikk og behandling. Du jobber pasientnært for å fremstille bilder med god kvalitet av hele skjelettet og kroppen med ulike metoder, for eksempel røntgen, MR eller ultralyd. Aktuelle behandlingsområder kan være for eksempel strålebehandling av kreftpasienter eller behandling av pasienter med hjerteinfarkt.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i radiografi

Velger du å studere radiografi, får du utvikle deg både faglig og personlig til å bli en profesjonell radiograf. Studiet skal sette deg i stand til å selvstendig utføre bildediagnostiske undersøkelser og delta i behandling av pasienter innen bildediagnostikk. Du skal kunne vurdere kvaliteten på det utførte arbeidet og forstå hvilken medisinsk betydning det har for pasienten.

Sentrale emner i faget er radiografisk bildeframstilling og bearbeiding og naturvitenskapelige, realfaglige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner, som anatomi og fysiologi, strålefysikk, strålevern, etikk, kommunikasjon, omsorg og kliniske prosedyrer.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i radiografi

Med en bachelorgrad i radiografi kan du arbeide på radiologiske avdelinger på sykehus, private røntgeninstitutter, på avdelinger for stråleterapi eller nukleærmedisin. Du kan også jobbe i undervisningssektoren, innenfor industriell radiografi eller i firmaer som produserer teknisk utstyr til radiologiske undersøkelser og behandling, kontrastmidler og lignende.

En radiograf har mange selvstendige oppgaver, men samarbeider med leger og annet helsepersonell. De arbeider både med apparatur og tekniske innstillinger og skal samtidig ivareta pasientens behov. Mange pasienter er akutt og kritisk syke, og blir både undersøkt og behandlet for alvorlige sykdommer på radiologisk avdeling.

Radiografer arbeider med pasienter i alle aldre, fra for tidlig fødte barn til de eldste, med sykdomsutredning og/eller behandling. Et eksempel på slik behandling er pasienter som kommer til sykehuset med akutt hjerteinfarkt eller kreftpasienter som trenger strålebehandling.

Utdanningen gir deg muligheter til å arbeide innenfor stråleterapi, nukleærmedisinske undersøkelser og behandling. Radiografen arbeider i stor grad selvstendig, og har ansvar for å følge opp sikkerhetsrutiner og utføre kvalitetskontroll av apparatur og annet utstyr.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygning og beskrivelse av emner. Les den!

Medisinske krav og vaksine

Studenter som skal ut i praksis eller klinisk undervisning ved bestemte utdanninger, må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.

Politiattest

Du må levere politiattest så snart som mulig etter studiestart

Er du skikket for yrket?

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Søknad og opptak

Søknadsfrist 15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no
Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote: 47,6
Kvote for førstegangsvitnemål: 39,2
Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Fakta om studiet

Bachelorstudium i radiografi
Studiekode 215 701 Fører til grad Bachelor i radiografi
Autorisasjon som radiograf Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 180
Antall semestre: 6
Studiested: Pilestredet
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 50
Studiestart: 11.08.2015
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Kopiavgift: Pris kr 140,00

Ekstra materiellavgift 3. semester: kr 200,-

Kontakt

Faglig: Audun Sanderud
Administrativ: Studieadministrasjonen