meny
søk
English
Radiografi

Radiografi

En radiograf samarbeider med leger og annet helsepersonale for å tilby pasienter best mulig bildediagnostikk og behandling. Du jobber pasientnært for å fremstille bilder med god kvalitet av hele skjelettet og kroppen med ulike metoder, for eksempel røntgen, MR eller ultralyd. Aktuelle behandlingsområder kan være for eksempel strålebehandling av kreftpasienter eller behandling av pasienter med hjerteinfarkt.

Om studiet

Velger du å studere radiografi, får du utvikle deg både faglig og personlig til å bli en profesjonell radiograf. Studiet skal sette deg i stand til å selvstendig utføre bildediagnostiske undersøkelser og delta i behandling av pasienter innenfor bildediagnostikk. Du skal kunne vurdere kvaliteten på det utførte arbeidet og forstå hvilken medisinsk betydning det har for pasienten.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet er lagt opp med forelesninger, e-læringsmoduler, seminarer, gruppearbeid og fremlegg, samt skriftlige og muntlige oppgaver som gjøres både individuelt og i grupper. Utdanningen har et eget øvingslaboratorium med moderne utstyr der noen av ferdighetstreningene foregår.  

Sentrale emner i faget er radiografisk bildeframstilling og bearbeiding og naturvitenskapelige, realfaglige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner, som anatomi og fysiologi, strålefysikk, strålevern, etikk, kommunikasjon, omsorg og kliniske prosedyrer.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

Les mer om ferdighetstrening og bekledning

E-læring

På Fakultet for helsefag jobber vi med å bygge opp digitale undervisningsressurser. Her kan du se eksempler på filmer vi har laget.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 49,2
Kvote for førstegangsvitnemål: 41,8

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 701

Oppbygging av studiet

Emnene RAD1000, RAD1100 og RAD1200 i 1. semester går samtidig.

3. studieår

5. semester

Studieåret er på 40 uker. Det forventes en arbeidsinnsats på 40 timer pr uke. Dette inkluderer både timeplanlagt aktivitet, studentenes egenaktivitet og tid avsatt til eksamensavvikling.

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i radiografi.
Autorisasjon som radiograf.
August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Undervisningen foregår på norsk/annet skandinavisk språk eller engelsk 50 Semesteravgift: 840 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Ekstra materiellavgift i 3. semester: 200 kroner.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig:  Anette Lie Andersen
Administrativ: Studieadministrasjonen

Jobbmuligheter

Med en bachelorgrad i radiografi kan du arbeide på radiologiske avdelinger på sykehus, private røntgeninstitutter, på avdelinger for stråleterapi eller nukleærmedisin.

Les mer om jobbmuligheter

Du kan også jobbe i undervisningssektoren, innenfor industriell radiografi eller i firmaer som produserer teknisk utstyr til radiologiske undersøkelser og behandling, kontrastmidler og lignende.

En radiograf har mange selvstendige oppgaver, men samarbeider med leger og annet helsepersonell. De arbeider både med apparatur og tekniske innstillinger og skal samtidig ivareta pasientens behov. Mange pasienter er akutt og kritisk syke, og blir både undersøkt og behandlet for alvorlige sykdommer på radiologisk avdeling.

Radiografer arbeider med pasienter i alle aldre, fra for tidlig fødte barn til de eldste, med sykdomsutredning og/eller behandling. Et eksempel på slik behandling er pasienter som kommer til sykehuset med akutt hjerteinfarkt eller kreftpasienter som trenger strålebehandling.

Utdanningen gir deg muligheter til å arbeide innenfor stråleterapi, nukleærmedisinske undersøkelser og behandling. Radiografen arbeider i stor grad selvstendig, og har ansvar for å følge opp sikkerhetsrutiner og utføre kvalitetskontroll av apparatur og annet utstyr.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Røntgenbilde av brystkasse og en arm
Publisert: Oppdatert: