Meny English
Samfunnsernæring

Samfunnsernæring

Er du interessert i ernæring? Tar du bachelorstudiet i samfunnsernæring, blir du ekspert på ernæring og helse.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i samfunnsernæring

Velger du å studere samfunnsernæring, lærer du å forstå hva som påvirker folks kosthold og ernæringssituasjon i nasjonalt og globalt perspektiv. Innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder knyttet til samfunnsernæring står sentralt i studiet. Dette gjør deg i stand til å ha en kritisk og vitenskapelig tilnærming til eget og andres arbeid innenfor fagfeltet.

Bachelorstudiet legger vekt på aktive arbeidsformer som skal gi helhetlig og tverrfaglig innsikt i problemstillinger, med vekt på å integrere teori og praksis.

Studiet benytter i stor grad prosess- og problemløsningsbasert undervisning. Det legges vekt på studentaktive læringsformer og tett oppfølging og veiledning fra faglærere. Aktuelle arbeidsformer i studiet er samarbeidslæring, gruppearbeid og prosjekt, forelesninger, oppgaver og selvstudium.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i samfunnsernæring

Med bachelorgrad i samfunnsernæring har du kompetanse til å jobbe helsefremmende og forebyggende med ernæring. Utdanningen gir også grunnlag for å delta i matkulturelt og -politisk arbeid, og i internasjonalt bistands- og utviklingsarbeid. Utdanningen gir deg kompetanse til å kartlegge og vurdere ernæringssituasjonen i en befolkning og til å analysere sammenhenger mellom ernæring, samfunn og helse.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygning og beskrivelse av emner. Les den!

Timeplan for nye studenter

Når du er inne i timeplanen, må du velge en dato (f. eks 12. august) for å se timeplanen for den uken.

NB! Undervisning som foregår utenfor HiOAs lokaler (praksis, ekskursjoner, feltarbeid o.l) fremgår ikke alltid av timeplanen. Utfyllende undervisningsplan blir lagt i Fronter.

Aktive studenter vil komme direkte til sin klasse ved å logge seg på WebUntis gjennom FEIDE-innlogging. Nærmere veiledning finner du her.

 

Politiattest

Du må levere politiattest så snart som mulig etter studiestart

Søknad og opptak

Søknadsfrist 15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no
Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote: 51,2
Kvote for førstegangsvitnemål: 40,9
Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Fakta om studiet

Bachelorstudium i samfunnsernæring
Studiekode 215 408 Fører til grad Bachelor i samfunnsernæring Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 180
Antall semestre: 6
Studiested: Kjeller
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 30
Studiestart: 12.08.2014
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Kopiavgift: Pris kr 150,00

Kontakt

Faglig: Asgeir Brevik
Administrativ: Studieadministrasjonen