menyMeny søk English
Samfunnsernæring

Samfunnsernæring

Er du interessert i kosthold, ernæring, helse og samfunn? Tar du bachelorstudiet i samfunnsernæring, blir du ekspert på å fremme helse gjennom kostholds- og ernæringsarbeid på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i samfunnsernæring

Velger du å studere samfunnsernæring, lærer du å forstå hva som påvirker folks kosthold og ernæringssituasjon i nasjonalt og globalt perspektiv. Innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder knyttet til samfunnsernæring står sentralt i studiet. Dette gjør deg i stand til å ha en kritisk og vitenskapelig tilnærming til eget og andres arbeid innenfor fagfeltet.

Bachelorstudiet legger vekt på aktive arbeidsformer som skal gi helhetlig og tverrfaglig innsikt i problemstillinger, med vekt på å integrere teori og praksis.

Studiet benytter i stor grad prosess- og problemløsningsbasert undervisning. Det legges vekt på studentaktive læringsformer og tett oppfølging og veiledning fra faglærere. Aktuelle arbeidsformer i studiet er samarbeidslæring, gruppearbeid og prosjekt, forelesninger, oppgaver og selvstudium.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i samfunnsernæring

Med bachelorgrad i samfunnsernæring har du kompetanse til å jobbe helsefremmende og forebyggende med ernæring. Utdanningen gir også grunnlag for å delta i matkulturelt og -politisk arbeid, og i internasjonalt bistands- og utviklingsarbeid. Utdanningen gir deg kompetanse til å kartlegge og vurdere ernæringssituasjonen i en befolkning og til å analysere sammenhenger mellom ernæring, samfunn og helse.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygning og beskrivelse av emner. Les den!

Politiattest

Du må levere politiattest så snart som mulig etter studiestart

Søknad og opptak

Søknadsfrist 15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no
Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote: 51,2
Kvote for førstegangsvitnemål: 40,9
Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Fakta om studiet

Bachelorstudium i samfunnsernæring
Studiekode 215 408 Fører til grad Bachelor i samfunnsernæring Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 180
Antall semestre: 6
Studiested: Kjeller
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 30
Studiestart: 11.08.2015
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Kopiavgift: Pris kr 140,00

Kontakt

Faglig: Asgeir Brevik
Administrativ: Studieadministrasjonen