Meny English
Samfunnsernæring

Samfunnsernæring

Er du interessert i ernæring? Tar du bachelorstudiet i samfunnsernæring, blir du ekspert på ernæring og helse.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i samfunnsernæring

Velger du å studere samfunnsernæring, lærer du å forstå hva som påvirker folks kosthold og ernæringssituasjon i nasjonalt og globalt perspektiv. Innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder knyttet til samfunnsernæring står sentralt i studiet. Dette gjør deg i stand til å ha en kritisk og vitenskapelig tilnærming til eget og andres arbeid innenfor fagfeltet.

Bachelorstudiet legger vekt på aktive arbeidsformer som skal gi helhetlig og tverrfaglig innsikt i problemstillinger, med vekt på å integrere teori og praksis.

Studiet benytter i stor grad prosess- og problemløsningsbasert undervisning. Det legges vekt på studentaktive læringsformer og tett oppfølging og veiledning fra faglærere. Aktuelle arbeidsformer i studiet er samarbeidslæring, gruppearbeid og prosjekt, forelesninger, oppgaver og selvstudium.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i samfunnsernæring

Med bachelorgrad i samfunnsernæring har du kompetanse til å jobbe helsefremmende og forebyggende med ernæring. Utdanningen gir også grunnlag for å delta i matkulturelt og -politisk arbeid, og i internasjonalt bistands- og utviklingsarbeid. Utdanningen gir deg kompetanse til å kartlegge og vurdere ernæringssituasjonen i en befolkning og til å analysere sammenhenger mellom ernæring, samfunn og helse.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygning, emner og pensum med mer. Les den!

Timeplan

Timeplan for høstsemestret er klar i juni. Timeplan for våren er klar i november.

Søknad og opptak

Søknadsfrist 15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no
Poenggrense ved siste opptak Ordinær kvote: 50,9
Kvote for førstegangsvitnemål: 41,8
Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

CHAT MED VEILEDERE
Spørsmål om opptak, studie- og karrierevalg?

Studievalg og karriere:
Torsdag 10. april fra kl. 17.00 - 21.00

Studievalg og opptaksveiledning:
Mandag 14. april fra kl. 17.00 - 21.00
Tirsdag 15 .april fra kl. 17.00 -21.00

Fakta om studiet

Bachelorstudium i samfunnsernæring
Studiekode 215 408 Fører til grad Bachelor i samfunnsernæring Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 180
Antall semestre: 6
Studiested: Kjeller
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 30
Studiestart: 12.08.2014
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Materialavgift: Pris kr 150,00

Kontakt

Faglig: Asgeir Brevik
Administrativ: Studieadministrasjonen