meny
søk
English
Sykepleie - Pilestredet

Sykepleie - Pilestredet

Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre og livsfaser. Bachelorstudiet gir deg et godt grunnlag for å møte de utfordringene som sykepleiere møter i et moderne velferdssamfunn.

Om studiet

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom studiet teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter til å forebygge sykdom og hjelpe mennesker med sykdom og helsesvikt. Studiet vektlegger evnen til å kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn.

Les mer om innhold og organisering.

Samarbeidsferdigheter er viktig i både utdanning og yrkesutøvelse. Som sykepleier vil du arbeide tverrfaglig med andre yrkesgrupper for å ivareta pasientenes ulike behov for pleie og omsorg. Bachelorstudiet består av teoriundervisning og praktiske øvelser i høgskolens lokaler og praksisstudier, hovedsakelig i sykehus og kommunehelsetjenesten.

Utdanningen er på heltid over tre år. Praksisperiodene er også på heltid.

Studentene deles inn i studiegrupper på åtte til ti studenter som har samme veileder.

Bachelorstudiet i sykepleie tilbys ved alle våre tre studiesteder:

  • Sykepleie Kjeller.
  • Sykepleie Pilestredet
  • Sykepleie Sandvika.

Overflytting

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 44,8
Kvote for førstegangsvitnemål: 35,9

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 050 (heltid)

Studiets organisering

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Høsten 2016 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 497 Semesteravgift: 790 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også timeplan, praksisoversikt og alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: Studieadministrasjonen

Studenter i hvite frakker som undersøker en pasient på et legekontor.

Jobbmuligheter

En bachelor i sykepleie gir deg rett til å søke om autorisasjon som sykepleier.

Les mer om jobbmuligheter

Som sykepleier får du et utfordrende og spennende yrke på sykehus, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmesykepleien eller i ambulansetjenesten.

Mange sykepleiere arbeider også innenfor forebyggende arbeid, helseopplysningsvirksomhet, bedriftshelsetjeneste og rådgivning. Flere av "våre" sykepleiere har gått videre til oppgaver i internasjonalt bistandsarbeid og til sanitetsarbeid i Forsvaret.

Som sykepleier kan du ta videreutdanning i blant annet områder som jordmor, helsesøster, kardiologi, psykisk helsearbeid, samt anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie. Videre kan bachelor i sykepleie danne grunnlag for opptak til ulike masterstudier.

Utveksling - studenter på plenen

Utveksling

Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Les om utveksling ved sykepleie - Pilestredet.

Bilde av en plakat som viser kroppens muskelsystemer.
Publisert: Oppdatert: