meny
søk
English
Sykepleie - Pilestredet

Sykepleie - Pilestredet

Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre og livsfaser. Bachelorstudiet gir deg et godt grunnlag for å møte de utfordringene som sykepleiere møter i et moderne velferdssamfunn.

Om studiet

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom studiet teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter til å forebygge sykdom og hjelpe mennesker med sykdom og helsesvikt. Studiet vektlegger evnen til å kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn.

Les mer om innhold og organisering.

Samarbeidsferdigheter er viktig i både utdanning og yrkesutøvelse. Som sykepleier vil du arbeide tverrfaglig med andre yrkesgrupper for å ivareta pasientenes ulike behov for pleie og omsorg. Bachelorstudiet består av teoriundervisning og praktiske øvelser i høgskolens lokaler og praksisstudier, hovedsakelig i sykehus og kommunehelsetjenesten.

Utdanningen er på heltid over tre år. Praksisperiodene er også på heltid.

Studentene deles inn i studiegrupper på åtte til ti studenter som har samme veileder.

Bachelorstudiet i sykepleie tilbys ved alle våre tre studiesteder:

  • Sykepleie Kjeller.
  • Sykepleie Pilestredet
  • Sykepleie Sandvika.

Overflytting

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 44,8
Kvote for førstegangsvitnemål: 35,9

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Søk med studiekode

215 050 (heltid)

Studiets organisering

Mer om studiet

Fakta

Bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Høsten 2016 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 497 Semesteravgift: 590 kroner.
Kopiavgift: 140 kroner.

Ny student?

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: Studieadministrasjonen

Studenter i hvite frakker som undersøker en pasient på et legekontor.

Jobbmuligheter

En bachelor i sykepleie gir deg rett til å søke om autorisasjon som sykepleier.

Les mer om jobbmuligheter

Som sykepleier får du et utfordrende og spennende yrke på sykehus, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmesykepleien eller i ambulansetjenesten.

Mange sykepleiere arbeider også innenfor forebyggende arbeid, helseopplysningsvirksomhet, bedriftshelsetjeneste og rådgivning. Flere av "våre" sykepleiere har gått videre til oppgaver i internasjonalt bistandsarbeid og til sanitetsarbeid i Forsvaret.

Som sykepleier kan du ta videreutdanning i blant annet områder som jordmor, helsesøster, kardiologi, psykisk helsearbeid, samt anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie. Videre kan bachelor i sykepleie danne grunnlag for opptak til ulike masterstudier.

Utveksling - studenter på plenen

Utveksling

Studier i utlandet vil gi deg erfaringer, kunnskap og minner for resten av livet. Grip sjansen og reis ut!

Les om utveksling ved sykepleie - Pilestredet.

Bilde av en plakat som viser kroppens muskelsystemer.

Studentene forteller

- Sykepleiestudiet er utmerket for menn!

Publisert: Oppdatert: