Meny English
Sykepleie - Pilestredet

Sykepleie - Pilestredet

Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre og livsfaser. Bachelorstudiet gir deg et godt grunnlag for å møte de utfordringene som sykepleiere møter i et moderne velferdssamfunn.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i sykepleie - Pilestredet

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom studiet teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter til å forebygge sykdom og hjelpe mennesker med sykdom og helsesvikt. Studiet vektlegger evnen til å kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn.

Samarbeidsferdigheter er viktig i både utdanning og yrkesutøvelse. Som sykepleier vil du arbeide tverrfaglig med andre yrkesgrupper for å ivareta pasientenes ulike behov for pleie og omsorg. Bachelorstudiet består av teoriundervisning og praktiske øvelser i høgskolens lokaler og praksisstudier, hovedsaklig i sykehus og kommunehelsetjenesten.

Utdanningen er på heltid over tre år. Praksisperiodene er også på heltid.

Studentene deles inn i studiegrupper på åtte til ti studenter som har samme veileder.

Bachelorstudiet i sykepleie tilbys ved begge studiesteder, både i Pilestredet og på Kjeller. Fra høsten 2014 blir bachelor i sykepleie også tilbudt i Sandvika.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i sykepleie - Pilestredet

En bachelor i sykepleie gir deg rett til å søke om autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier får du et utfordrende og spennende yrke på sykehus, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmesykepleien eller i ambulansetjenesten.

Mange sykepleiere arbeider også innenfor forebyggende arbeid, helseopplysningsvirksomhet, bedriftshelsetjeneste og rådgivning. Flere av "våre" sykepleiere har gått videre til oppgaver i internasjonalt bistandsarbeid og til sanitetsarbeid i Forsvaret.

Som sykepleier kan du ta videreutdanning i blant annet områder som jordmor, helsesøster, kardiologi, psykisk helsearbeid, samt anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie. Videre kan bachelor i sykepleie danne grunnlag for opptak til ulike masterstudier.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygning, emner og pensum med mer. Les den!

Timeplan for nye studenter

Når du er inne i timeplanen, må du velge en dato (f. eks 12. august) for å se timeplanen for den uken.

Klasseinndelingen er klar ved studiestart.

NB! Undervisning som foregår utenfor HiOAs lokaler (praksis, ekskursjoner, feltarbeid o.l) fremgår ikke alltid av timeplanen. Utfyllende undervisningsplan blir lagt i Fronter.

Aktive studenter vil komme direkte til sin klasse ved å logge seg på WebUntis gjennom FEIDE-innlogging. Nærmere veiledning finner du her.

 

Medisinske krav og vaksine

Studenter som skal ut i praksis eller klinisk undervisning ved bestemte utdanninger, må være bevisst sin smittestatus når det gjelder tuberkulose og meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Dette gjelder gjennom hele studietiden.

Politiattest

Du må levere politiattest så snart som mulig etter studiestart

Er du skikket for yrket?

Skikkethetsvurdering er en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Søknad og opptak

Søknadsfrist 15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no
Poenggrense ved siste opptak Heltid: Ordinær kvote: 42,4, kvote for førstegangsvitnemål: 29,6

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Sykepleiestudiet utmerket for menn

Sondre Schjøth går siste året på sykepleierutdanningen.

Fakta om studiet

Bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet
Studiekode 215 050 (heltid)
Fører til grad Bachelor i sykepleie
Autorisasjon som sykepleier Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 180
Antall studieår: 3
Studiested: Pilestredet
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 497
Studiestart: Tirsdag 12. august 2014
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Materialavgift: Pris kr 150,00

Kontakt

Administrativ: Studieadministrasjonen