Meny English
Sykepleie - Pilestredet

Sykepleie - Pilestredet

Som sykepleier jobber du med mennesker i alle aldre og livsfaser. Bachelorstudiet gir deg et godt grunnlag for å møte de utfordringene som sykepleiere møter i et moderne velferdssamfunn.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i sykepleie - Pilestredet

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom studiet teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter til å forebygge sykdom og hjelpe mennesker med sykdom og helsesvikt. Studiet vektlegger evnen til å kommunisere med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn.

Samarbeidsferdigheter er viktig i både utdanning og yrkesutøvelse. Som sykepleier vil du arbeide tverrfaglig med andre yrkesgrupper for å ivareta pasientenes ulike behov for pleie og omsorg. Bachelorstudiet består av teoriundervisning og praktiske øvelser i høgskolens lokaler og praksisstudier, hovedsaklig i sykehus og kommunehelsetjenesten.

Utdanningen er på heltid over tre år. Praksisperiodene er også på heltid.

Studentene deles inn i studiegrupper på åtte til ti studenter som har samme veileder.

Bachelorstudiet i sykepleie tilbys ved begge studiesteder, både i Pilestredet og på Kjeller. Fra høsten 2014 blir bachelor i sykepleie også tilbudt i Sandvika.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i sykepleie - Pilestredet

En bachelor i sykepleie gir deg rett til å søke om autorisasjon som sykepleier. Som sykepleier får du et utfordrende og spennende yrke på sykehus, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmesykepleien eller i ambulansetjenesten.

Mange sykepleiere arbeider også innenfor forebyggende arbeid, helseopplysningsvirksomhet, bedriftshelsetjeneste og rådgivning. Flere av "våre" sykepleiere har gått videre til oppgaver i internasjonalt bistandsarbeid og til sanitetsarbeid i Forsvaret.

Som sykepleier kan du ta videreutdanning i blant annet områder som jordmor, helsesøster, kardiologi, psykisk helsearbeid, samt anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie. Videre kan bachelor i sykepleie danne grunnlag for opptak til ulike masterstudier.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygning, emner og pensum med mer. Les den!

Timeplan

Timeplan for høstsemestret er klar i juni. Timeplan for våren er klar i november.

Søknad og opptak

Søknadsfrist 15. april - ordinær søknadsfrist
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se www.samordnaopptak.no
Poenggrense ved siste opptak Heltid: Ordinær kvote: 42,4, kvote for førstegangsvitnemål: 29,6

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Sykepleiestudiet utmerket for menn

Sondre Schjøth går siste året på sykepleierutdanningen.

Fakta om studiet

Bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet
Studiekode 215 050 (heltid)
Fører til grad Bachelor i sykepleie
Autorisasjon som sykepleier Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 180
Antall studieår: 3
Studiested: Pilestredet
Undervisningsspråk: Norsk
Antall studenter pr kull: 555
Studiestart: Tirsdag 12. august 2014
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Materialavgift: Pris kr 150,00

Kontakt

Administrativ: Studieadministrasjonen