HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi

Videreutdanningen kvalifiserer for selvstendig behandleransvar innenfor psykisk helsearbeid med vekt på psykomotorisk fysioterapi.

Studiet forener høyt teoretisk nivå med en yrkesrettet og praksisnær tilnærming. Du må delta aktivt gjennom å bruke egne erfaringer, diskutere, innhente og bearbeide lærestoff i tilegnelsen av kunnskap, som gir forståelse, innsikt og ferdigheter i fagutøvelsen. Det legges vekt på å fremme kritisk refleksjon og praksisnær kunnskap som bygger på relevant og gyldig forskning. Studentene må strukturere sin egen læreprosess, samarbeide med medstudenter og aktivt oppsøke informasjon for å utvide sin kunnskap. Utdanningen er basert på høy grad av egenaktivitet som også inkluderer produksjon av praksissituasjoner på video.

Les mer om innhold og organisering.

For å få nødvendig erfaringslæring med pasienter vil praksis foregå over alle tre semestre. Søkere må i studietiden ha tilgang til et praksissted hvor de kan utøve psykomotorisk fysioterapi. Veiledning på egen praksis skjer i gruppe og må gis av fysioterapeut med spesialkompetanse i norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF) og med realkompetanse i veiledning. OsloMet oppnevner og godkjenner veileder.

Emner

Studiet er delt i tre emner:

  • PSYFY6100 - Psykomotorisk fysioterapi og ulike perspektiver på helse og sykdom (20 stp.)
  • PSYFY6200 - Relasjonens betydning i psykomotorisk fysioterapi og psykisk helsearbeid (20 stp.)
  • PSYFY6300 - Psykomotorisk fysioterapi, forståelse og behandling ved kriser og traumer (20 stp.)

Organisering

Videreutdanningen er på deltid over tre semestre og organiseres med fellessamlinger på ca en ukes varighet. Første semester har fire samlinger, andre semester har tre samlinger, tredje semester har også tre samlinger. På samlingene vil det bli veksling mellom forelesninger, veiledet ferdighetstrening, bevegelsespraksis og gruppearbeid. Mellomperiodene benyttes til praksisstudier og selvstudier med vekt på bearbeidelse og fordypning i stoff fra fellessamlingene.

Eksamen

  • PSYFY6100: Individuell, skriftlig semesteroppgave som leveres i slutten av første semester.
  • PSYFY6200: Individuell, muntlig eksamen basert på skriftlige oppgaver i slutten av andre semester.
  • PSYFY6300: Individuell, klinisk eksamen over to dager i slutten av tredje semester.

Se programplanen for nærmere bestemmelser som gjelder for den enkelte eksamen.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april 2019

Poenggrense ved siste opptak

8,78

Opptakskrav

Søkere må ha minimum ett års yrkespraksis som fysioterapeut og autorisasjon som fysioterapeut i Norge. Turnustjeneste regnes som yrkespraksis.

Studieinformasjon

Fakta

Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapiHøsten 2019 60 3 semestre, deltid Pilestredet Norsk 30 Semesteravgift: 860 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Studieavgift: 6450 kroner
Semesteravgift, kopiavgift og studieavgift betales hvert av studiets tre semestre.

Mer om studiet

Er du en ny eller inneværende student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart og samlingsdatoer for ditt studium.

Kontakt

Administrativ:

Faglig:

Jobbmuligheter

Videreutdanningen utgjør en del av grunnlaget for retten til å heve takst for psykomotorisk fysioterapi gjennom HELFO. For mer informasjon, se Norsk Fysioterapeutforbunds nettsider.

Studere mer?

Relevante masterstudier:

Publisert: Oppdatert: