HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Autorisasjonsprøve i tolking

Autorisasjonsordningen er den eneste offentlige godkjenningsordningen for tolker i Norge.

Autorisasjonsprøven i tolking

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er autorisasjonsprøven?

Les mer

Autorisasjonsprøven i tolking er en omfattende kunnskaps- og ferdighetsprøve i tolking for erfarne tolker. Både språklige og tolketekniske ferdigheter blir vurdert.

Hvis du består autorisasjonsprøven, kan du kalle deg "statsautorisert tolk", som er den øverste kvalifikasjonen en tolk kan ha i Norge.

Det kreves svært høy kompetanse både i tolkespråket og norsk for å bestå. Med "svært høy kompetanse" menes et nivå som tilsvarer minst C1 på Europarådets nivåskala for språk

Hvordan forbereder jeg meg til autorisasjonsprøven?

Les mer

Som et minimum anbefaler vi at du har bestått Tospråktesten før du melder deg til autorisasjonsprøven.

Du bør beherske norsk på svært høyt nivå, tilsvarende minst nivå C1 på Europarådets nivåskala for språk.

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr grunnutdanning og påbygningsemner i tolking, i tillegg til en bachelorgrad i tolking. Erfaringsmessig vil utdanning i tolking øke sjansene dine for å bestå autorisasjonsprøven.

Eksempelsamling for både skriftlig og muntlig prøve finner du under "Materiell for forberedelse til prøven" på forsida.

Hvordan foregår prøven?

Les mer

Autorisasjonsprøven er delt i to: en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlige delen er en silingsprøve. Hvis du oppnår minst 75 % riktig på skriftlig, går du videre til den muntlige delen, som er den egentlige autorisasjonsprøven i tolking.

Les mer om hvordan den muntlige prøven foregår

I eksempelsamlingen finner du eksempler både på skriftlig og muntlig prøve.

Når kan jeg melde meg?

Les mer

Du kan melde deg når autorisasjonsprøve i ditt språk er annonsert her på siden, eller på Tolkeportalen. Hvilke språk det blir prøve i, annonseres her to ganger i året.

Fram til 2016 var det mulig å skrive seg på liste for å få melding om når autorisasjonsprøve skulle holdes. Denne ordningen finnes ikke lenger.

Når blir det autorisasjonsprøve i mitt språk?

Les mer

Prøven blir holdt i tre til fire språk hvert år. Hvilke språk det blir prøve i, annonseres her på nettsiden og på Tolkeportalen  to ganger i året.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bestemmer språk i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er først og fremst samfunnets behov for kvalifiserte tolker som ligger til grunn for vurderingen.

Se oversikt over tidligere prøver her.

Hva slags utdanning må jeg ha?

Les mer

Det finnes ikke noe spesielt studium eller kurs som fører fram til autorisasjonsprøven. 

Som et minimum anbefaler vi at du har bestått Tospråktesten før du melder deg til autorisasjonsprøven. I tillegg bør du beherske norsk på svært høyt nivå, tilsvarende minst nivå C1 på  Europarådets nivåskala for språk.

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr grunnutdanning og påbygningsemner i tolking, i tillegg til en bachelorgrad i tolking. Erfaringsmessig vil utdanning i tolking øke sjansene dine for å bestå autorisasjonsprøven.

Hvordan blir jeg statsautorisert tolk?

Les mer

Autorisasjonsprøven blir bedømt med «bestått» og «ikke bestått». Hvis du består både skriftlig og muntlig, kan du søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk. Bestått prøve kvalifiserer også til oppføring i en av de to øverste kategoriene i IMDis tolkeportal.

Hva slags karakterer gis det til prøven?

Les mer

Autorisasjonsprøven i tolking er ikke knyttet til høyere utdanning. Det betyr at du ikke får de vanlige bokstavkarakterene fra A til F, og heller ikke studiepoeng. Både skriftlig og muntlig del av prøven blir bedømt med «Bestått» og «Ikke bestått». 

Jeg er blitt syk og kan ikke møte til prøven. Hva gjør jeg?

Les mer

Hvis du er blitt syk, må du ta kontakt med oss med en gang. Les informasjonen om sykdom her.

Jeg bestod ikke, er det mulig å klage?

Les mer

Du kan klage på resultatet hvis du ikke bestod. Du kan også be om begrunnelse for at du ikke bestod. Fristen er 3 uker etter at du har fått beskjed om resultatet. Les mer om klage og begrunnelse her .

Publisert: Oppdatert: