HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nattergalen

Gjennom Nattergalen kan studenter bli mentorer for barn med minoritetsbakgrunn.

Barn leker i snøen

Nattergalen har to hovedmål

  1. Styrke kultursensitiviteten i barnevernet ved at studenter ved barnevern- og sosialfagutdanning får bedre kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn.
  2. Bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og fortsetter i høgere utdanning.

Venn og forbilde

Nattergalen er et tilbud til barn mellom 8 og 12 år med minoritetsbakgrunn. Studenter skal være mentor for et barn gjennom ett skoleår. Mentorene skal være en venn og et forbilde og finne på ulike aktiviteter med barna. Dette vil bidra til at barna får bedre selvtillit, bedre sosiale ferdigheter og blir bedre i norsk. Mentorene skal også være en døråpner og inspirere barna til å fullføre skolegang, ta høgere utdanning og komme inn i arbeidslivet. Derfor er det også viktig å rekruttere mentorer med minoritetsbakgrunn.

Lærer av hverandre

Mentorene skal lære å være sammen med og snakke med barn som har andre erfaringer og kanskje et annet morsmål enn dem selv. De skal ta med seg kunnskapen inn i jobben i barnevernet og øke sin kultursensitivitet i møtet med barn og voksne.

Høgskolene gir studentene veiledning, symbolsk betaling og arbeidsattest. Kontaktpersoner for tiltaket ved Høgskolen i Oslo og Akershus er Mie Mørner.

Gir bedre kunnskap og forståelse

Barne- og likestillingsdepartementet startet opp mentorordningen Nattergalen ved åtte høgskoler og universiteter i 2008. Nattergalprosjektet ble evaluert av NOVA i 2012, som konkluderer med at mentorordningen er vellykket. Nattergalen har gitt studenter ved barnevern- og sosialfagsutdanningene bedre kunnskap og forståelse for barn og familier med minoritetsbakgrunn og at mange av barna som har deltatt har fått bedre norskferdigheter og sosiale ferdigheter.

I 2012 besluttet departementet  at ordningen skal videreføres, og den blir nå et permanent tiltak som skal ledes av Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet. Se nærmere opplysninger om Nattergalen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Nattergalen i media

Nattergalen i media

Publisert: Oppdatert: