HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Fotojournalistikk

Fotojournalistikk

Fotojournalisten er en visuell journalist som først og fremst rapporterer gjennom stillbilder og levende bilder.

Om studiet

Fotojournalister arbeider med nyheter og journalistiske fortellinger med hovedvekten på fotografi og video. Du publiserer på ulike medieplattformer og må dermed også kunne arbeide med verbal journalistikk, både i skrift og lyd.  

Les mer om innhold og organisering.

Du får også undervisning i generelle journalistiske emner. Det første semesteret er felles med journalistutdanningen, og du studerer sammen med journaliststudentene.

Første studieår er det fokus på arbeid med lokale og nasjonale nyheter.

I det andre studieåret arbeider du med reportasje og bildeteori.

Det siste studieåret kan du være ute i praksis i et mediehus og lærer å arbeide med fotojournalistikk i et internasjonalt miljø. Det er et krav fra mediehusene at praksisstudentene har førerkort klasse B og disponerer egen bil i praksisperioden. 

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: alle kvalifiserte

Søk med studiekode

215 848

Studiets innhold og oppbygging

Fotojournaliststudiet inneholder fotojournalistisk arbeidsprosess og metode, journalistisk teori og metode, språk og mediekunnskap. Undervisningen i de ulike fagområdene blir i hovedsak gitt integrert. Nærmere detaljer om innhold framgår av beskrivelsen av enkeltsemestre og emnegrupper nedenfor. Oppbyggingen av studiet kan settes opp skjematisk på denne måten:

3. studieår

5. semester

5. semester: Alternativt praksisperiode eller utveksling/valgfrie emner tilsvarende 30 studiepoeng.
6. semester: Alternativt utveksling tilsvarende 30 studiepoeng.

Det journalistiske bildets historie samt pressehistorie inngår i emner på de ulike klassetrinnene.

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i fotojournalistikk 14. august 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 12 Semesteravgift: 860 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Alle studenter må disponere digitalt kamerautstyr.

Førerkort: Studenter som skal ut i praksis må ha førerkort klasse B

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: SAM-infosenter.

Jobbmuligheter

Om du studerer fotojournalistikk, kan du arbeide som fotojournalist i mediehus eller som frilansfotograf innen journalistikk og kommunikasjon.

Portrett Anders Melchior
Publisert: Oppdatert: