HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon

Bachelorstudiet kvalifiserer deg for informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet eller medieproduksjon innenfor offentlig og privat sektor.

Om studiet

Studiet er tverrfaglig og omfatter teoretiske, analytiske, praktiske og estetiske tilnærmingsmåter til medier og kommunikasjon. Kommunikasjon, informasjonsformidling, medieproduksjon og analyse er sentrale temaer i studiet.

Les mer om innhold og organisering.

Gjennom studiet skal du utvikle din kompetanse i å skape, presentere og formidle et budskap i ulike kombinasjoner av tekst-, lyd- og bildemedier. Studiet gir innføring i kulturelle, sosiale og politiske aspekter ved mediene og kunnskap om ulike mediers egenart, bruk og samfunnsbetydning. Studiet gir deg mulighet til å videreutvikle egne interesser innenfor fagområdet. Noen emner krever obligatorisk frammøte.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se nettsidene til Samordna opptak.

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: 48.2
Kvote for førstegangsvitnemål: 41.3

Søk med studiekode

215 850

Studiets innhold og oppbygging

Studiet er treårig. Første studieår er felles for alle og organisert som et heltidsstudium som gir 60 studiepoeng.

1. studieår

Emnet MOK1600 utgjør 20 studiepoeng og gjennomføres over to semestre i første studieår. Eksamen i 2. semester utløser 20 studiepoeng.

2. studieår

3. semester
MOK200015 stp.
Profesjonsetikk og journalistikk
4. semester
MOK230015 ECTS
Information, Communication and Social Media

3. studieår

5. semester
MOK300015 stp.
Entreprenørskap og prosjektledelse i mediebransjen
6. semester
MOK390015 stp.
Bacheloroppgave

I emner hvor antall deltagere begrenses av tilgjengelig produksjonsutstyr fordeles plassene etter karakter i forutgående relevante produksjonsemne. Se nærmere bestemmelser i emneplan for de aktuelle emnene. Hvis flere stiller likt, eller det ikke er et forutgående produksjonsemne foretas loddtrekning.

Studieinformasjon

Fakta

Bachelorstudium i medier og kommunikasjon 14. august 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 40 Semesteravgift: 860 kroner.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: SAM-infosenter

Jobbmuligheter

Velger du å studere medier og kommunikasjon, åpner det for et bredt spekter av informasjons- og kommunikasjonsarbeid og medieproduksjon innenfor offentlig og privat virksomhet.

Les mer om jobbmuligheter

Flere med denne utdanningen arbeider som informasjonsmedarbeidere, programskapere, journalister, frilansere eller de starter egne foretak.

Bachelorgraden gir undervisningskompetanse som faglærer i mediefag i videregående skole om du har praktiskpedagogisk utdanning i tillegg.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar.

Lukk

Utveksling

Et semester ved en av våre partnerinstitusjoner vil utfordre deg både faglig og personlig og gi deg erfaringer og opplevelser som du aldri glemmer og som kan komme til god nytte senere i livet.

Kinza Ashraf, Tilda Gautneb og Bjørg Sabrin Timraz i samtale med en mann i et lyst rom med store vinduer
Publisert: Oppdatert: