meny
søk
English
Arkiv- og dokumentbehandling

Arkivakademiet

Arkivutdanning på høgskolenivå - 30 studiepoeng

Om studiet

Arkivakademiet er rettet mot tilsatte i arkivsektoren. Studiet tar for seg ulike sider av arkivdanningsprosessen. Det omhandler hvordan arkiv skapes og brukes, det juridiske rammeverket, arkivfaglig teori og metode og arkivarens rolle i så vel offentlige som private virksomheter og i samfunnet som helhet.

Studiet er samlingsbasert med fire samlinger per semester. Det tilbys på deltid over to semestre, og kan derfor kombineres med arbeid.

Les mer om innhold og organisering.

Høgskolen i Oslo og Akershus tok høsten 2013 over undervisningstilbudet Arkivakademiet. Tidligere har tilbudet vært organisert gjennom en stiftelse – Arkivakademiet – opprettet av Riksarkivet og Norsk arkivråd. Formålet med undervisningstilbudet Arkivakademiet er å tilby arkivutdanning på høgskolenivå til beste for arkivfunksjonene i stat, kommune og private virksomheter.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, realkompetanse

Studiets innhold og oppbygging

Studieinformasjon

Fakta

Arkivakademiet Høst 2 emner á 15 studiepoeng 1 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 550 kroner
Kursavgift: 9500 kroner
Kursavgift totalt for begge emnene: 19 000 kroner

Kontakt

Administrativ: SAM infosenter
Faglig: Anneli Sundquist

Jobbmuligheter

Målgruppe

Undervisningen er særlig rettet mot ansatte som til daglig arbeider med arkiv, og hovedfokus i studiet er de ulike sidene av arkivdanningsprosessen.

Publisert: Oppdatert: