meny
søk
English
Arkiv- og dokumentbehandling

Arkivakademiet

Arkivutdanning på høgskolenivå - 30 studiepoeng

Om studiet

Arkivakademiet er rettet mot tilsatte i arkivsektoren. Studiet tar for seg ulike sider av arkivdanningsprosessen. Det omhandler hvordan arkiv skapes og brukes, det juridiske rammeverket, arkivfaglig teori og metode og arkivarens rolle i så vel offentlige som private virksomheter og i samfunnet som helhet.

Les mer om innhold og organisering.

Studiet er samlingsbasert med fire samlinger per semester. Studentene kan følge forelesningene på campus eller på nett. Det er ikke obligatorisk undervisning, men sentrale deler av pensum gjennomgås i undervisningen. Det tilbys på deltid over to semestre, og kan derfor kombineres med arbeid.

Ved fullført arkivakademiet kan du søke om innpass til årsstudium eller bachelorstudium i arkivvitenskap.

Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, realkompetanse

Studiets innhold og oppbygging

Studieinformasjon

Fakta

Arkivakademiet Høst 2 emner á 15 studiepoeng 1 år, deltid Pilestredet, Oslo Norsk Semesteravgift: 600 kroner
Kursavgift: 9500 kroner
Kursavgift totalt for begge emnene: 19 000 kroner

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Administrativ: SAM infosenter
Faglig: Anneli Sundqvist

Jobbmuligheter

Målgruppe

Undervisningen er særlig rettet mot ansatte som til daglig arbeider med arkiv, og hovedfokus i studiet er de ulike sidene av arkivdanningsprosessen.

Publisert: Oppdatert: