meny
søk
English
Arkiv- og dokumentbehandling

Arkivakademiet

Høgskolen i Oslo og Akershus har fra 2013 overtatt Arkivakademiet, og tilbyr 30 studiepoeng arkivutdanning på høgskolenivå

Studieinnhold

Arkivakademiet er rettet mot tilsatte i arkivsektoren. Studiet tar for seg ulike sider av arkivdanningsprosessen. Det omhandler hvordan arkiv skapes og brukes, det juridiske rammeverket, arkivfaglig teori og metode og arkivarens rolle i så vel offentlige som private virksomheter og i samfunnet som helhet.

Studiet er samlingsbasert med fire samlinger per semester. Det tilbys på deltid over to semestre, og kan derfor kombineres med arbeid.

Høgskolen i Oslo og Akershus tok høsten 2013 over undervisningstilbudet Arkivakademiet. Tidligere har tilbudet vært organisert gjennom en stiftelse – Arkivakademiet – opprettet av Riksarkivet og Norsk arkivråd. Formålet med undervisningstilbudet Arkivakademiet er å tilby arkivutdanning på høgskolenivå til beste for arkivfunksjonene i stat, kommune og private virksomheter.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i arkivakademiet

Arkivakademiets formål er å tilby arkivutdanning på høgskolenivå til beste for arkivfunksjonene i så vel offentlige som private virksomheter.

 

Målgruppe

Undervisningen er særlig rettet mot ansatte som til daglig arbeider med arkiv, og hovedfokus i studiet er de ulike sidene av arkivdanningsprosessen.

 

Relaterte studier

Søknad og opptak

Søknadsfrist 1. mars

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Hva gjør en arkivar?

På arkivar.no kan du lese mer om hva en arkivar gjør, hvor en arkivar jobber, og om hvordan du kan bli arkivar.

Fakta om studiet

Arkivakademiet
Studieopplegg

Omfang: deltid
Studiepoeng: 2 emner á 15 studiepoeng
Antall semestre: 2
Studiested: Pilestredet
Undervisningsspråk: Norsk
Studiestart: Høst
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 550,00

Kursavgift: Pris kr 9.500,00

Kursavgift totalt for begge emnene kr 19.000,00

Kontakt

Faglig: Anneli Sundqvist
Administrativ: SAM-infosenter