Meny English
Studentliv illustrasjon

Eierskap og journalistikk

Emnet har fokus på den historiske utviklingen av økt eierskapskonsentrasjon. Sentralt er de globale utviklingstrekk der et fåtall konserner står fram som sterke aktører på et internasjonalt marked. Gjennom emnet ønskes det å stimulere til kritisk journalistikk og debatt om ulike sider ved eierskap over mediebedrifter i et globalt og nasjonalt perspektiv.

Studieinnhold

Les om studieinnhold i eierskap og journalistikk

Det blir satt søkelys på hvordan et fåtall større konserner har fått kontroll over en stadig større del av mediemarkedet nasjonalt og internasjonalt. Sentrale spørsmål som tas opp er hvordan dette påvirker journalistikken i de enkelte land, sett i sammenheng med PR, nettjournalistikk og klassiske journalistiske idealer?

 

Studentene skal blant annet tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter, slik at de :

 

  • Har oversikt over utviklingstrekk i eierskapsforhold på det internasjonale og nasjonale plan.
  • Kan analysere hvilken betydning eierskapsforhold har for journalistikkens innhold med vekt på hvordan kommersialisering påvirker journalistikken.
  • Kan diskutere hvilken betydning eierskap har for journalistrollen og pressetikk.

Karrieremuligheter

Les om karrieremuligheter i eierskap og journalistikk

Emnet egner seg spesielt for studenter og journalister som er interessert i å fordype seg i tema knyttet til problemstillinger om eierskapets betydning for journalistikken.

Søknad og opptak

Søknadsfrist 01.07.2012
Opptakskrav Bachelorgrad/Cand. Mag. i journalistikk (eller mediefag) eller bachelorgrad/Cand. Mag. og minst to år fulltid arbeidserfaring som journalist eller annet relevant mediefaglig arbeid. Karaktersnittet på det faglige grunnlaget må være minst C/2,7.

Masterprogrammets egne studenter prioriteres i opptaket. Ledige studieplasser tilbys eksterne.

Eierskap og Journalistikk
Fører til grad Frittstående enhet på masternivå når avlagt som Etter- og videreutdanning. Bestått emne gir ingen gradsoppnåelse. Studieopplegg


Studiepoeng: 10
Antall semestre: 1
Studiested: Pilestredet

Antall studenter pr kull: 12
Studiestart: uke 37 2012
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 550,00

Materialavgift: Pris kr 150,00

Kursavgift: Pris kr 5.000,00

Aktive masterstudenter betaler ikke kursavgift.
Man betaler kun semesteravgift til en utdanningsinstitutsjon.

Kontakt

Faglig: Rune Ottosen
Administrativ: Ole Ivar Birkelund