HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Klassifikasjon og indeksering 2

I dette delemnet inngår klassifikasjons- og indekseringsteori, ulike typer indekseringsspråk og spesialskjemaer, og fasettert klassifikasjon. Videre behandles emneordskatalogisering, lagring og gjenfinning av emnedata, og frembringende og rangerende gjenfinningssystemer. Standardiseringsarbeid, aktuelle temaer og prosjekter innen feltet inngår også.

Undervisningsplan høsten 2013

Faglærere:

  • Marit Kristine Ådland
  • Heidi Kristin Olsen

(Med forbehold om endringer)

Uke 34

Introduksjon til undervisningen og faget. Dokumentanalyse, representasjon og lagring. Innledende klassifikasjonsteori.

Behandles i: Broughton kap. 1-4

Uke 34

Innledende klassifikasjonsteori (forts.). Indekseringsspråk.

Behandles i: Broughton s. 21-24, 30-32 ; Nilsen kap. 1.2.1-1.2.2

Uke 35

Enumerative klassifikasjonsskjemaer (med syntetiske trekk).

Behandles i: Broughton kap. 15, 17, 21

Uke 35

Er indekseringsspråk språk? Indekseringsspråkenes struktur og komponenter.

Behandles i: Broughton kap. 5 ; Henriksen ; Hjortsæter. Emneordskatalogisering kap. 14.1 ; Nilsen kap. 1.2.3-1.2.4

Uke 36

Indekseringsspråkenes struktur og komponenter (forts.)

 

Uke 36

Indekseringsspråkenes struktur og komponenter (forts.). UDK som eksempel på et indekseringsspråk.

Behandles i: Broughton kap. 18, 19 ; Introduction to the UDC

Uke 37

UDK som indekseringsspråk (forts.)

 

Uke 37

UDK som indekseringsspråk (forts.)

 

Uke 38

UDK som indekseringsspråk (forts.). Fasettert klassifikasjon

 

Uke 38

Fasettert klassifikasjon. Inndelingskriterier og fasettanalyse.

Behandles i: Broughton kap. 20 ; Hunter. Faceted classification ; Mills

Uke 39

Fasettert klassifikasjon (forts.). Siteringsorden og nedstøpingsorden. Inversjonsprinsippet.

Utlevering av arbeidskrav 1.

Uke 39

Fasettert klassifikasjon (forts.). Notasjon.

Behandles i: Broughton s. 44-51, 280-283

Uke 40

Fasettert klassifikasjon (forts.). Notasjon (forts.)

 

Uke 40

Fasettert klassifikasjon (forts.). Notasjon (forts.)

 

Uke 41

Notasjon (forts.)

 

Uke 41

Bibliographic Classification II (BC 2/Bliss).

Behandles i: Broughton s. [38]-43 ; Foskett s. [295]-302

Uke 42

780 Musikk i DDK 5.

Behandles i: Hjortsæter. 780 Musikk i Deweys [...]

Uke 42

Gjenfinningseffektivitet.

Behandles i: Foskett s. [12]-32.

Midtveisevaluering.

Uke 43

Gjenfinningseffektivitet (forts.). Verbal indeksering, emneordskatalogisering.

Innlevering av arbeidskrav 1 senest onsdag 23. oktober

Uke 43

Emneordskatalogisering (forts.): Valg av emneord ; faktorer som påvirker gjenfinningseffektiviteten ; formalisering av logiske relasjoner  

Behandles i: Hjortsæter. Emneordskatalogisering 

Uke 44

Emneordskatalogisering (forts.): Formalisering av logiske relasjoner (henvisningsapparat) ; pre-koordinering og post-koordinering

 

Uke 44

Emneordskatalogisering (forts.): Emneordskategorier ; siteringsorden.

 

Uke 45

Emneordskatalogisering (forts.).

Utlevering av arbeidskrav 2

Uke 45

Emneordskatalogisering (forts.)

 

Uke 46

Emneordskatalogisering (forts.)

 

Uke 46

Gjenfinning basert på bruk av klassifikasjon vs. bruk av emneord.

Behandles i: Broughton kap. 8-11

Uke 47

Bibliotekkatalogen - utdatert?

Behandles i: Markey ; Hunter. Classification and the Internet.

Innlevering av arbeidskrav 2 senest onsdag 20. november

Uke 47

Automatisk indeksering.

Behandles i: Salvesen

Uke 48

Repetisjon

 

Uke 48

Repetisjon

 

Uke 49

Ingen undervisning

 

Uke 49

Ingen undervisning

 

Uke 50

Eksamen (?)

 

Publisert: Oppdatert: