Meny English

Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Her kan du søke opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Søknadsweb

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) må søkes på Søknadsweb. Søknadsfristen var 1. mars, men det er fortsatt mulig å søke på flere av studietilbudene innenfor PPU for yrkesfag (unntak: helse- og oppvekstfag). Disse søknadene vil bli behandlet etter søkere som har søkt innen søknadsfristen og dersom det er ledige studieplasser. 

Ved førstegangs pålogging må du lage din egen personlige PIN-kode som du benytter hver gang du logger deg på Søknadsweb. Hvis du har vært student eller søker tidligere kan det være du ikke får registrert ny PIN-kode. Ta i så fall kontakt med oss på e-post eller telefon og oppgi ditt personnummer. Har du ikke norsk personnummer, send en e-post til opptak@hioa.no.

Dokumentasjon og vedleggsskjema

Relevant dokumentasjon (vitnemål/attester) og vedleggsskjema skal lastes opp på Søknadsweb. Utdanning må dokumenteres med vitnemål/karakterutskrift. Fullført grad må dokumenteres med vitnemål. Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis som dokumenterer start- og ev. sluttdato, samt informasjon om stillingens omfang og innhold. Arbeidskontrakter/-avtaler er ikke gyldig dokumentasjon på yrkespraksis. Utdanning fra Høgskolen i Oslo og Akershus fra 2002 og senere vil normalt finnes i våre systemer. Slik utdanning må føres opp i vedleggsskjema, men må ikke dokumenteres. Alle må laste opp utfylt vedleggsskjema.

Opptakskrav

Opptakskrav til PPU med yrkesdidaktikk er enten (1) profesjonsrettet bachelor- eller masterutdanning og minst to års yrkespraksis eller (2) fullført fagopplæring (fag-/svennebrev eller annen fullført yrkesutdanning på nivå med videregående opplæring), generell studiekompetanse/realkompetanse, to års utdanning fra fagskole/høgskole/universitet eller tilsvarende og minst to års yrkespraksis etter fagopplæring. 

Opptakskrav til PPU med fagdidaktikk i formgiving, kunst og håndverk er treårig høyere utdanning innen visuelle kunstfag og/eller designfag. To av de tre årene må bygge på hverandre.

Opptakskrav til PPU med fagdidaktikk i drama- og teaterkommunikasjon er treårig drama- og/eller teaterfaglig utdanning fra universitet/høgskole. To av de tre årene må bygge på hverandre.

Søkere må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk på nivå med generell studiekompetanse.

Rangeringsregler

Rangeringsreglene for opptak til PPU baserer seg på karakterer, yrkespraksis og annen høyere utdanning.

Karakterpoeng gis for karakterer fra kvalifiserende utdanning. Karakterene regnes om etter følgende omregningstabell:

(1) Følgende tallverdier benyttes for bokstavkarakterer:

A = 10 poeng, B = 8 poeng, C = 6 poeng, D = 4 poeng, E = 2 poeng, Bestått = 6 poeng

(2) Følgende tallverdier benyttes for tallkarakterer:

1,0 – 2,1 = 10 poeng, 2,2 – 2,5 = 8 poeng, 2,6 – 2,7 = 6 poeng, 2,8 – 3,0 = 4 poeng, 3,1 – 4,0 = 2 poeng

(3) Følgende tallverdier benyttes for tallkarakterer når det faglige grunnlaget for opptak er innenfor teknologiske fag, realfag og tilsvarende:

1,0 -1,5 = 10 poeng, 1,6 – 2,1 = 8 poeng, 2,2 – 2,7 = 6 poeng, 2,8 – 3,4 = 4 poeng, 3,5 – 4,0 = 2 poeng.

Tilleggspoeng kan gis for relevant yrkespraksis og relevant utdanning. Tilleggspoeng for yrkespraksis gis for  relevant yrkespraksis utover minstekravet for opptak. Det betyr at hvis studietilbudet har krav om to års yrkespraksis gis det først tilleggspoeng for yrkespraksis etter de først 24 månedene. Deltid regnes om til heltid. Ett års  relevant yrkespraksis gir 1 poeng. Det gis maksimalt 5 tilleggspoeng for yrkespraksis. Tilleggsponeg for relevant yrkespraksis gis kun for  relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Tilleggspoeng gis for annen relevant høyere utdanning, dvs. relevant utdanning utover minstekravet for opptak. Minstekravet er 30 studiepoeng. Relevant utdanning på 30 studiepoeng gir 0,5 poeng, 60 studiepoeng gir 1 poeng osv.. Det kan maksimalt gis 3 tilleggspoeng for relevant utdanning.

For opptak til PPU med fagdidaktikk i formgiving, kunst og håndverk gis det inntil 5 poeng for helhetlig vurdering av søknad og motivasjonstekst.

Opptaket til PPU reguleres av forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Nettredaksjonen Publisert: Oppdatert: