meny
søk
English
Anvendt datateknologi

Universell utforming av IKT

Masterstudiet egner seg for deg som vil bli spesialist i universell utforming av IKT-systemer.

Om studiet

Etter hvert som e-samfunnet vokser fram, er det essensielt at elektronisk informasjon og elektroniske tjenester er tilgjengelige for folk flest, uavhengig av data-utstyr, situasjoner og funksjonsevne.

Les mer om innhold og organisering.

Dette forutsetter kompetente IKT-fagfolk, som kan utvikle universelt tilgjengelige brukergrensesnitt. Videre vil e-samfunnet skape store utfordringer for IKT-infrastruktur og IKT-tjenester i vårt samfunn.

Målet med masterprogrammet i universell utforming av IKT er å møte det økende behovet for faglig kompetanse om universell utforming av IKT-løsninger.

Programmet er relevant for søkere med kompetanse innen menneske-maskin interaksjon, interaksjonsdesign, programvareutvikling og relaterte fagområder i offentlig sektor.

Programmet er også relevant for søkere med interesse for fremtidige studier på doktorgradsnivå.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Søkere utenom EU/EEA, Sveits og nordiske land: 15. desember 2015 .
Søkere fra EU/EEA, Sveits og nordiske land: 1. mars 2016 .

Vær oppmerksom på at for noen grupper søkere kan det være andre søknadsfrister.
Det er fremdeles mulig å registrere søknad på dette studiet.

Opptakskrav

Det kreves bachelorgrad i ingeniørfag, datateknologi eller tilsvarende hvor innslaget av datatekniske emner utgjør minst 80 studiepoeng.

Programme content and structure

2. Year

3. semester
MS590U60 ECTS
Master’s Thesis

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i universell utforming av IKT 16. August, 2016 120 2 år på heltid, 4 år på deltid Pilestredet, Oslo Engelsk Semesteravgift: 790 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på  student.hioa.no  for mer informasjon. Her finner også alt om studiestart for ditt studium.

Kontakt

Faglig:  Siri Kessel 
Administrativ:  Studieadministrasjonen

mann som viser frem et bilde via en prosjektor. På bildet er det tegnet en strekfigur, og under står det "Solution?".

Jobbmuligheter

Masterprogrammet utdanner kompetente medarbeidere innenfor universell utforming av IKT-løsninger.

Les mer om jobbmuligheter

Dette inkluderer blant annet programvareutvikling, rådgivning, konsulentarbeid og entreprenørvirksomhet i universell utforming, for eksempel webapplikasjoner, kontorapplikasjoner, mobiltjenester, forbrukerelektronikk eller elektroniske selvbetjeningsautomater.

Norge og mange andre land har i økende grad fått lovpålagte krav om tilrettelegging for brukere med funksjonsnedsettelser, slik at alle kan ta aktiv del i samfunns- og arbeidsliv. Dette medfører et stort behov for fagfolk som kan sikre at samfunnets IKT-infrastruktur tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet.
Masterprogrammet gir grunnlag for videre studier på doktorgradsnivå.

Picture of students

Studentene og lærerne forteller

Studenter og lærere forteller om studiet

Publisert: Oppdatert: