menyMeny søk English
Informasjonsteknologi

Universell utforming av IKT

Masterstudiet egner seg for deg som vil bli spesialist i universell utforming av IKT-systemer.

Studieinnhold

Les mer om studieinnhold ved universell utforming av IKT

Etter hvert som e-samfunnet vokser fram, er det essensielt at elektronisk informasjon og elektroniske tjenester er tilgjengelige for folk flest, uavhengig av data-utstyr, situasjoner og funksjonsevne.

Dette forutsetter kompetente IKT-fagfolk, som kan utvikle universelt tilgjengelige brukergrensesnitt. Videre vil e-samfunnet skape store utfordringer for IKT-infrastruktur og IKT-tjenester i vårt samfunn.

Målet med masterprogrammet i universell utforming av IKT er å møte det økende behovet for faglig kompetanse om universell utforming av IKT-løsninger.

Programmet er relevant for søkere med kompetanse innen menneske-maskin interaksjon, interaksjonsdesign, programvareutvikling og relaterte fagområder i offentlig sektor.

Programmet er også relevant for søkere med interesse for fremtidige studier på doktorgradsnivå.

Se oversikt over struktur på studiet.

Karrieremuligheter

Les mer om karrieremuligheter i universell utforming av IKT

Masterprogrammet utdanner kompetente medarbeidere til programvareutvikling, rådgivning, konsulentarbeid og entreprenørvirksomhet innen universell utforming av IKT-løsninger, for eksempel webapplikasjoner, kontorapplikasjoner, mobiltjenester, forbrukerelektronikk eller elektroniske selvbetjeningsautomater.

Norge og mange andre land har i økende grad fått lovpålagte krav om tilrettelegging for brukere med funksjonsnedsettelser, slik at alle kan ta aktiv del i samfunns- og arbeidsliv. Dette medfører et stort behov for fagfolk som kan sikre at samfunnets IKT-infrastruktur tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet.
Masterprogrammet gir grunnlag for videre studier på doktorgradsnivå.

Programplan

Her finner du detaljert info om studiets oppbygning og beskrivelse av emner. Les den!

Søknad og opptak

Søknadsfrist Søkere utenom EU/EEA, Sveits og nordiske land: 15. desember 2014
Søkere fra EU/EEA, Sveits og nordiske land: 1. mars 2015
Vær oppmerksom på at for noen grupper søkere kan det være andre søknadsfrister. Ved spørsmål, kontakt Brit Balgaard, brit.balgaard@hioa.no

Det er fremdeles mulig å registrere søknad på dette studiet.
Opptakskrav

Det kreves bachelorgrad i ingeniørfag, datateknologi eller tilsvarende hvor innslaget av datatekniske emner utgjør minst 80 studiepoeng.

Bilde fra University of Twente

Studentpublisering på første nivå

Masterstudentene Linn og Maud har vist at de kan publisere vitenskapelig på nivå 1.

Utstnitt fra nettside som presenterer Moodle

Lite universelt tilgjengelig læringsplattform

HiOA-forskere har funnet ut at læringsplattformen Moodle er lite brukervennlig for lærere som ikke kan bruke datamus på grunn av funksjonshemninger. Snart ser de nærmere på Fronter og It’s learning.

Bilde av Maud Veronica Gine Lundh og Linn Steen-Hansen

Conferences help update professional knowledge

Conferences can help update your professional knowledge and provide you with inspiration and contacts that may prove useful to your work on your master's studies and thesis.

Første studentgruppe i universell utforming

Entusiastiske studenter fra ulike verdenshjørner i gang med masterstudiet.

Fakta om studiet

Masterstudium i universell utforming av IKT
Fører til grad Master i universell utforming av IKT Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 120
Antall semestre: 4
Studiested: Pilestredet
Undervisningsspråk: Engelsk
Studiestart: August
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Kopiavgift: Pris kr 150,00

Kontakt

Faglig: Siri Kessel
Administrativ: Studieadministrasjonen