Meny English
Informasjonsteknologi

Universell utforming av IKT

Masterstudiet egner seg for deg som vil bli spesialist i universell utforming av IKT-systemer.

Studieinnhold

Les mer om studieinnhold ved universell utforming av IKT

Masterstudiet universell utforming av IKT utgjør en engelskspråklig fordypning og spesialisering utover dagens bachelorstudier i ingeniørfag – data og elektronikk og informasjonsteknologi, informasjonsteknologi og anvendt datateknologi.

I tillegg til masteroppgaven består studiet av obligatoriske fellesemner som universell utforming av interaktive systemer, brukermangfold, IKT-barrierer og tilrettelegging, interaksjonsformer og teknologi for tilgjengelighet, og akademisk forfatterskap og etikk.

Studiet inneholder også fordypningsemner med valgmuligheter, som programmering og API for interaksjon, intelligente brukergrensesnitt og teknologiglobalisering.

Se oversikt over struktur på studiet.

Karrieremuligheter

Les mer om karrieremuligheter i universell utforming av IKT

Masterstudiet i universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) skal bidra til å dekke et økende behov for faglig spisskompetanse i universell utforming av IKT-løsninger, for eksempel webapplikasjoner, kontorapplikasjoner, mobiltjenester, forbrukerelektronikk eller elektroniske selvbetjeningsautomater.

Norge og mange andre land har i økende grad fått lovpålagte krav om tilrettelegging for brukere med funksjonsnedsettelser, slik at alle kan ta aktiv del i samfunns- og arbeidsliv. Dette medfører et stort behov for fagfolk som kan sikre at samfunnets IKT-infrastruktur tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet.

Studiet utdanner kompetente medarbeidere til programvareutvikling, rådgivning, konsulentarbeid og entreprenørvirksomhet i universell utforming av IKT-løsninger. Studiet er relevant for interaksjonsdesignere, ingeniører og beslektet fagpersonell i offentlig sektor, interesseorganisasjoner og privat næringsliv, og gir grunnlag for videre studier på doktorgradsnivå.

Søknad og opptak

Søknadsfrist Søkere utenom EU/EEA, Sveits og nordiske land: 15. desember 2014
Søkere fra EU/EEA, Sveits og nordiske land: 1. mars 2015
Vær oppmerksom på at for noen grupper søkere kan det være andre søknadsfrister. Ved spørsmål, kontakt Brit Balgaard, brit.balgaard@hioa.no
Opptakskrav

Det kreves bachelorgrad i ingeniørfag, datateknologi eller tilsvarende hvor innslaget av datatekniske emner utgjør minst 80 studiepoeng.

Bilde fra University of Twente

Studentpublisering på første nivå

Masterstudentene Linn og Maud har vist at de kan publisere vitenskapelig på nivå 1.

Utstnitt fra nettside som presenterer Moodle

Lite universelt tilgjengelig læringsplattform

HiOA-forskere har funnet ut at læringsplattformen Moodle er lite brukervennlig for lærere som ikke kan bruke datamus på grunn av funksjonshemninger. Snart ser de nærmere på Fronter og It’s learning.

Bilde av Maud Veronica Gine Lundh og Linn Steen-Hansen

Conferences help update professional knowledge

Conferences can help update your professional knowledge and provide you with inspiration and contacts that may prove useful to your work on your master's studies and thesis.

Første studentgruppe i universell utforming

Entusiastiske studenter fra ulike verdenshjørner i gang med masterstudiet.

Fakta om studiet

Masterstudium i universell utforming av IKT
Fører til grad Master i universell utforming av IKT Studieopplegg

Omfang: heltid
Studiepoeng: 120
Antall semestre: 4
Studiested: Pilestredet
Undervisningsspråk: Engelsk
Studiestart:
Kostnader Semesteravgift: Pris kr 580,00

Materialavgift: Pris kr 150,00

Kontakt

Faglig: Siri Kessel
Administrativ: Brit Balgaard