HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Nettsider for alle

Hvordan kan et nettsted utformes slik at alle kan bruke det? Dette har stått i fokus for tredjeårsstudentene i anvendt datateknologi.

Nettbank med universell utforming med fargekoder

Studentene fikk i oppgave å lage løsninger for nettsteder med universell utforming.

Universell utforming innebærer at nettstedene skal kunne brukes av alle uten ytterligere tilpasning, også av personer med funksjonshemninger.

Studentene har arbeidet i grupper presentere sine løsninger samlet da de var ferdige, slik at de kunne demonstreres for de besøkende.

Nettstedene som ble vist fram dekker ulike formål, men alle hadde universell utforming som mål. Studentene har lagt ned en god del arbeid i oppgaven, som har lagt beslag på mye tid.

Nettbankløsning

En av oppgavene tok sikte på å utvikle en nettbankløsning som skal være lett å bruke for eldre, svaksynte og andre som kan ha vansker med å orientere seg på et nettsted, men som har behov for en nettbank.

Patrik Nylén foran pc

– Vi har lagt vekt på at det er viktig at det er tydelig informasjon på riktig sted, at det ikke er forstyrrende elementer, og at vi begrenser valgmuligheter underveis. Farger og kontraster er også noe vi har lagt vekt på, og teksten skal kunne forstørres.

Fargekoder

Hver funksjon skal ha sin egen fargekode, slik at du lett skal kunne se hvor du er i nettbanken. Det er ulike koder for forskjellige tjenester, som e-post, kontooversikt og betaling, blant annet, sier Linda Granstad, som er med i gruppen som har utviklet løsningen.

Patrik Nylén, som også har vært med, legger til at det enkleste ofte er det beste.

– Det vi vil fram til er at nettstedet skal være bra for mange, men brukbart for alle, poengterer Patrik.

Patrik og Linda navigerer seg fram i nettbanken, og viser hvordan prinsippene i universell utforming er ivaretatt. Resultatet er en enkel og ryddig løsning, ribbet for unødvendig informasjon, men hvor det er tydelig hva man gjør og hvor man er.

Linda og Patrik har samarbeidet med Liv Karin Sameien og Magnus Sheehan om oppgaven, som har krevet mye arbeidsinnsats.

Studentene viste ellers eksempler på nettsteder som dekket ulike behov for informasjon, der prinsipper for universell utforming er tatt hensyn til.

Høgskolelærer Nicholas Larsson er meget godt fornøyd med presentasjonene av studentoppgavene, og vil gjerne takke studentassistentene sigereda Asfaw Demisse, Pål Johnsen Blakstad, Kjetil Dyrgrav og Egil-Olav Paulsen for meget godt arbeid.

Fakta om universell utforming

  • Hensikten med universell utforming er å oppnå at produkter, kommunikasjon og omgivelser kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for ytterligere tilpassing.
  • Universell utforming forutsetter at hovedløsningen skal imøtekomme alle brukerbehov i et bredest mulig spekter av brukere. Dette omfatter barn, eldre, voksne, mennesker med funksjonsnedsettelser og mennesker med annen kroppsstørrelse enn den alminnelige.
  • Universell utforming er en tenkemåte i designprosessen. Universell utforming betyr at god design både har et attraktivt utseende og er lett og behagelig å bruke. (Wikipedia)

Les mer

Olav-Johan Øye Publisert: Oppdatert: