HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English
Helse og empowerment

Empowerment og helsefremmende arbeid

Masterstudiet gir deg mulighet til å arbeide helsefremmende, forebyggende og veiledende sammen med bruker / pasient i en moderne og framtidsrettet helsetjeneste.

Om studiet

Fagområdet empowerment og helsefremmende arbeid setter fokus på fagpersonell og brukere/ pasienter i primær- og spesialisthelsetjenesten. Brukernes medvirkning i helse- og omsorgstjenester vektlegges. Studiet gir deg kompetanse til blant annet å utvikle og tilrettelegge for samhandling og brukermedvirkning.

Sentralt i empowerment-tankegangen står omfordeling av makt, medvirkning og anerkjennelse av brukerens eller pasientens kompetanse. Det legges vekt på økt samhandling på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Masterstudiet går nærmere inn på hvilke konsekvenser disse føringene får for fagpersonenes funksjon i tjenesten og i møte med brukere. Empowerment, samhandling, veiledning, helsepedagogikk, brukermedvirkning og pasientkompetanse sammen med vitenskapsteori og forskningsmetodisk kompetanse er sentrale emner i masterstudiet.   

Første studieår har obligatoriske og valgfrie emner. Hvilke valgfrie emner som tilbys vil variere, og det må være minimum 15 studenter på det valgfrie emnet før det kan tilbys. Andre studieår arbeider studentene med egen masteroppgave.

Enkelte emner i vitenskapsteori og metode har noe felles undervisning med øvrige masterstudenter. Undervisning tilknyttet to av emnene (tilsammen 20 studiepoeng) kan bli gjennomført i Pilestredet.

Innpassing i masterprogram

Studenter som har gjennomført videreutdanning i kardiologisk sykepleie etter programplanen av 14.9.2016, kan etter søknad få studiet innpasset i masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid. Dette forutsetter at de har søkt og fått studieplass på masterstudiet.

Søknad og opptak

Søknadsfrist

1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

Enkeltemner

Du kan søke på enkeltemner uten å være tatt opp på masterprogrammet. Se oversikten over hvilke emner som går når, søknadsfrist med mer:

Enkeltemneoversikt

Poenggrense ved siste opptak

Alle kvalifiserte

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse- og sosialfag eller annen relevant utdanning som f.eks. lærerutdanning, førskolelærerutdanning, pedagogikk, spesialpedagogikk, velferdsfag og bachelor i politifag.

Studieinformasjon

Fakta

Masterstudium i empowerment og helsefremmende arbeid Høsten 2018 120 2 år, heltid Kjeller, Skedsmo Norsk 20 Semesteravgift: 840 kr.
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Mer om studiet

Er du en ny eller eksisterende student? Gå inn på student.hioa.no for mer informasjon. Her finner du også alt om studiestart for ditt studium.

Bildet viser kunst som finnes utenpå Kjeller-bygget.

Jobbmuligheter

Masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid gir deg mulighet til en spennende og utfordrende karriere.

Les mer om jobbmuligheter

Studiet bevisstgjør og dyktiggjør deg som fagperson i direkte eller indirekte klinisk arbeid, for eksempel i pasientarbeid, innen administrasjon og ledelse eller i forsknings- og utviklingsarbeid.

Du vil tilegne deg kompetanse til å sette i gang og gjennomføre egne forskningsprosjekter og du kan etter endt studium fortsette en akademisk karriere på doktorgradsnivå.

Utdanningen er tverrfaglig og kvalifiserer for samhandling med brukere/ pasienter og ulike helseprofesjoner.

Pasient- og pårørendeopplæring er en av fire hovedfunksjoner for helseforetakene. Dette gjelder også i primærhelsetjenesten. I samhandling, forebygging, helsefremming og folkehelsearbeid er pasientkompetanse gjennomgående. Kompetente fagfolk er avgjørende for å lykkes i dette arbeidet.

HiOA hjelper deg med å bli karriereklar

Lukk
Studenter avbildet på avstand blant vinduer i P32.
Publisert: Oppdatert: