Menu Norwegian

Nyttige lenker for selvstudier

Artikler om helsefaglige databaser

 Strømme, H. (2008). Bibliografiske databaser - Hvilke finnes og hva finner man i dem 

Sykepleien Forskning, 3 (2), 106-108.

Strømme, H. (2008). Litteratursøking i evidensbasert praksis og forskning.

Fysioterapeuten, 75 (8), 30-32.

Informasjonskompetanse - kurs på nett

Søkehjelpsvideoer fra Læringssenter og bibliotek (YouTube).

Vitenskapelige artikler i sykepleiefaget. Nettbasert kurs fra UiS

VIKO - veien til informasjonskompetanse

- et nettsted som lærer deg å finne og vurdere informasjon med et kritisk blikk, samt gi en innføring i oppgaveskriving.(Universitetsbiblioteket i Trondheim)

fagVIKO for helsefag

- fagVIKO for Helsefag er beregnet for helsearbeidere og studenter som skal skrive større oppgaver.

Søk & Skriv

- Skal du skrive en studentoppgave? Med Søk og Skriv blir søke- og skriveprosessen enklere å komme i gang med. (NHH, Universitetet og Høgskolen i Bergen)

Kunnskapsbasert praksis

- Er du lærer eller student i helsefag og sykepleie? Ved hjelp av dette nettkurset kan du lære deg å finne, kritisk vurdere og å bruke forskningsbasert kunnskap slik at du kan ta kunnskapsbaserte beslutninger.

Vad är en vetenskaplig artikel?

- en webbaserad guide som är ett visuellt, lättillgängligt och pedagogiskt hjälpmedel för dig som vill lära dig mer om vetenskaplig publicering. Denna guide innehåller bild, ljud och interaktiva övningar. (45 min.).

Læringssenter og bibliotek Published: Updated: