HiOA has a new name: OsloMet—Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Mangfold i Pedagogisk Praksis

Studenter og lærere tilegner seg, bearbeider og formidler kunnskap gjennom språket. Et godt læringsmiljø preges av en funksjonell språklig samhandling.

Mangfold i pedagogisk praksis (MiPP) arbeider for å etablere miljø som fremmer kreativitet, skriving, skriveveiledning og språkutvikling hos studenter og tilsatte.

Kontakt

Aktuelt

Språkkafé og språkdating. Language café and language dating.

New Courses of Norwegian language to be offered at HiOA

Delrapport for pilotprosjektet Norsk for HiOA-tilsatte

Ny bok om læring i praksisfeltet: Praksisboka.