HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian
Matematikk 1MU (oppdrag)

Studies of the teaching profession, teacher education and education policy (TEPEE)

Forskningsgruppa TEPEE arbeider med problemstillinger knyttet til samspill og motspill mellom utdanningspolitikk og utdanningssystemets ulike nivåer. Dette innebærer også forskning på lærerprofesjonen i fortid, nåtid og fremtid og lærerutdanningens utvikling.

TEPEE er organisert som en inter-institusjonell forskningsgruppe mellom OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Reform, styring og ledelse i utdanningssektoren sett i sammenheng med utvikling av lærerprofesjon og -utdanning er et sentralt forskningsområde for gruppa. Disse temaene har stor internasjonal så vel som nasjonal og lokal interesse og relevans både sett i sammenheng og enkeltvis. Dette er også temaer der det er et tydelig uttalt behov for forskning om muligheter, spenninger og problemer ved lokal, nasjonal og internasjonal styring av utdanning.

Forskningsgruppa vil anlegge et flersidig hovedfokus som vektlegger både styring og profesjonell praksis. Et særlig analytisk fokus vil rettes mot kunnskapsgrunnlaget for utdanningspolitikk- og administrasjon, lærerutdanning og lærernes profesjonsutøvelse, med vekt på spørsmål om samspill og sammenheng, konflikter og diskontinuitet mellom de ulike kunnskapsgrunnlagene.

I forlengelsen av dette ligger også problemstillinger knyttet til forholdet mellom utdanningsforskning som styringsvitenskap og utdanningsforskning som profesjonskunnskap. Dette er høyst aktuelle temaer å undersøke kritisk både i samtid og fortid, og som kan bidra til økt innsikt i balanse og ubalanse mellom ulike nivåer og aktører i feltet og årsaker til utfordringer i skole og lærerutdanning.

Projects

PraDa

Bruk av elevresultater ("data") i norske skoler og kommuner (PraDa)

PraDa har som mål å gi ny kunnskap om hvordan informasjon om elevenes resultater fra nasjonale prøver og karakterer brukes av kommuner og skoler.

LOaPP

I LOaPP studeres hvorvidt og hvordan en forsterket orientering mot læringsutbytte i norsk utdanningspolitikk kan observeres i skolens, skolelederes og læreres praksiser.

  

Gruppebilde av forskergruppen TEPEE

Contact information

Members

 • Hilde Afdal (HiØ)
 • Hege Hermansen (UiO)
 • Sverre Tveit (UiA)
 • Guri Skedsmo (UiO)
 • Christina E. Mølstad (HiNN)
 • Marte Lorentzen (OsloMet)
 • Galina Shavard (OsloMet)
 • Nora Sarastuen (OsloMet)
 • Alessandra Dieude (HSN)
 • Silje K. Gloppen (UiO)
 • Magnus Hontvedt (HSN)
 • Kristin Barstad (HSN)
 • Petter Aasen (HSN)
 • Jens-Christian Smeby (OsloMet)
 • Fredrik Thue (OsloMet)