HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Utviklingsstudier

Lær om det globale Sør og Nord/Sør-forhold.
Dra på feltarbeid til et land i Afrika, Asia eller
Latin-Amerika.

Årsstudiet og første år i bachelorstudiet er felles.

Om studiet

Hvorfor er noen land fattige og andre rike? Hvilke utfordringer møter mennesker i det globale Sør? Hva er årsaker til globale miljøproblemer, og på hvilke måter takles de? Slike spørsmål omhandles i utviklingsstudiene.

More about aims and contents.

HiOAs Utviklingsstudier er unikt med sin praksisbaserte pedagogikk. Studentene lærer om verden ved å gjøre egne erfaringer og ved å reflektere over disse. Feltarbeidet gir kunnskap om temaet og landet, og samtidig gir det en introduksjon til samfunnsfaglig metode som er nyttig for videre studier.

Studiet ligger på topp blant utviklingsstudier i Norge på NOKUTs studiebarometer, og skårer høyt på blant annet yrkesrelevans, engasjerte lærere og helhetsvurdering.

Feltarbeid

I fem uker utfører studentene ved Utviklingsstudier feltarbeid i grupper.

Før turen forbereder de seg ved å lære om globale forhold, om landet og verdensdelen de skal dra til, om temaet de velger og metoden de skal bruke. Grupper på tre til fem studenter gjennomfører feltarbeidet og skriver oppgave sammen. Eksempler på noen tidligere oppgavetemaer:

  • Rettferdig handel.
  • Naturvern og turisme.
  • Jenter og utdanning.
  • Foreldreløse barn.

Les mer om feltarbeidet og andre erfaringer med studiet.

De som underviser har ulike spesialiseringer, og studentene får oppdatert kunnskap fra ulike fag som antropologi, sosiologi, geografi, historie og medievitenskap.

Studenter på bachelorprogrammet fordyper seg i andre og tredje studieår i ulike temaer innen utviklingsstudier. Studentene oppfordres til å ta et semester ved ett av lærestedene som vi samarbeider med i utlandet.

Close

Admission

Application deadline

15. april - ordinær søknadsfrist.
1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, se sidene til Samordna opptak.

Grade points

Ordinær kvote: 47,1
Kvote for førstegangsvitnemål: 42,9

Admission requirements

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Apply with programme code

215 484

Programme information

Facts

Bachelorstudium i utviklingsstudier August 180 3 år, heltid Pilestredet, Oslo Norsk 35

Semesteravgift (student.oslomet.no).
Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.
Første studieår kommer det i tillegg kostnader i forbindelse med feltarbeidet på ca. 25 000 kr. Disse utgiftene varierer blant annet med verdien av den norske kronen. Lånekassen gir reisetilskudd på mellom 8000 og 12 000 kroner hvorav 35 prosent er stipend, og dette kommer i tillegg til lånekassens basisstøtte
Alle studenter som skal på feltarbeid eller utveksling i utlandet er forpliktet til å ha egen reiseforsikring.

More about the programme

Er du tatt opp som student? Gå inn på student.oslomet.no for mer informasjon. Her vil du også finne alt om studiestart for ditt studium.

Contact us

Faglig:  Berit Helene Vandsemb 

            Anne Waldrop

Administrativ:  opptak-lui@oslomet.no

Career opportunities

Karrieremulighetene vil avhenge av spesialiseringer innen utviklingsstudier og eventuelle kombinasjoner med andre studier.

More about career opportunities

Utviklingsstudier egner seg godt til å kombinere med andre samfunnsfag så vel som med de aller fleste profesjonsfag. Tidligere studenter jobber blant annet innen skole og utdanning, mediebransjen, politikk og solidaritetsarbeid, reiseliv, offentlig forvaltning og bistand.

Etter endt bachelorutdanning, har du flere muligheter til videre utdanning. Hos oss kan du ta en master i internasjonal utdanning og utvikling 

OsloMet hjelper deg med å bli karriereklar.

Close
Kasper og Agathe sittende blant statuer i Vigelandsparken

Utviklings­studiene ble en døråpner

For Kasper og Agathe ble engasjementet en karrierevei.

Ti tips til studiesøkere

Usikker på hva du skal studere?

Published: Updated: