HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Publications and research

Scientific publications (1) Dissemination (12)
Kjøllmoen, Siv Karin;Bakke, Anne (2006). En profesjon godt forankret med blikket rettet framover. Horndalen, Bjørn Torp, Tor Rynning (Red.), Vernepleier - utdanning og yrke i et faglig og etisk perspektiv. faglig_bok_institusjon. s. 45-50.
Kühle-Hansen, Stine;Bakke, Anne (2016). Masteremne 10 studiepoeng, Seksuell helse og seksualitetsundervisning..
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 39th Annual Convention; Minneapolis, MN; 2013. Assosiation for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's Program in Psychology with Emphasis on Behavior Analysis. Norsk Atferdsanalytisk Forenings Seminar og Årsmøte. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Vandbakk, Monica;Eikeseth, Svein;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Johannesen, Stig Tore;Horne, Hans (2013). Bachelor’s Program in Psychology with an Emphasis on Behavior Analysis. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk Forening. NAFO.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Bakke, Anne;Eikeseth, Svein;Vandbakk, Monica;Eldevik, Sigmund;Johansen, Espen Borgå;Strømgren, Børge;Almås, Inger Karin;Horne, Hans;Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's program in psychology with an emphasis on behavior analysis. Experimental analysis of behavior group (EABG). Bangor Univerity.
Olaff, Heidi Skorge;Ree, Gunnar;Vandbakk, Monica;Bakke, Anne (2012). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 38th Annual Convention Assosiation of Behavior Analysis International. Assossiation of Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi;Bakke, Anne;Ree, Gunnar;Eilifsen, Christoffer (2011). Bachelors program in learning psychology with emphasis on behavior analysis. ABAI 37th Annual Convention. Association for Behaviour Analysis International.
Olaff, Heidi;Bakke, Anne;Braaten, Live Fay (2011). Bachelor utdanning i Læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Olaff, Heidi Skorge;Bakke, Anne;Ree, Gunnar;Eilifsen, Christoffer (2010). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Olaff, Heidi Skorge;Bakke, Anne;Ree, Gunnar;Eilifsen, Christoffer (2010). Bachelor?s programme in Learning Psychology with an emphasis in behavior analysis at The Akershus University College. The 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis: EABA 2010.
See all publications
Henriksbø, Unni;Holth, Per;Bakke, Anne (2008). Det nye bachelor-studiet i atferdsanalyse ved Høgskolen i Akershus : et intervju med "gründerne" Unni Henriksbø, Per Holth og Anne Bakke.
Syse, Aslat;Bakke, Anne;Grasli, Sidsel;Linaker, Olav M;Rypdal, Gretha;Rønningen, Elin;Sandvin, Johans T.;Stubrud, Leif Hugo;Thue, Gro Hillestad (2002). Sluttdokumentet fra Rådet for vurdering av praksis og rettsikkerhet etter sosialtjenesteloven, kapittel 6A.

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 64 18
Phone (mobile): +47 915 15 849
Visiting address: Pilestredet 38, Oslo, W102