Menu Norwegian
Bjørn Hvinden portrett

Bjørn Hvinden

Title: Head of Research / Professor Faculty/Department: Centre for Welfare and Labour Research Norwegian Social Research Health and Welfare Studies E-mail: Bjorn.Hvinden (alfakrøll) nova.hioa.no
MobilePhone (mobile): +47 464 18 206
Visiting address: Munthes gate 31, Oslo
Office number: M31-232

Field of study

Academic disciplines: Sociology

Publications and research

Scientific publications (58) Textbooks (12) Research reports (11) Dissemination (165)
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2014). Nordic reforms to improve the labour market participation of vulnerable youth: An effective new approach?. International Social Security Review. Vol. 67. doi: 10.1111/issr.12037
Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2013). Sosialforsikring i Norden: En balansegang mellom holdbarhet og tilstrekkelighet. Et perspektiv fra Norge. Socialförsäkringsrapport. Vol. 2013.
Hvinden, Bjørn (2012). ¨Den nordiske velferdsmodellens framtid - hva utgjør de største truslene?. Den nordiske välfärdsmodellen. 5. s. 74-77
Hvinden, Bjørn;Häikiö, Liisa (2012). Finding the way between universalism and diversity: a challenge for the Nordic Model. Welfare State, Universalism and Diversity. 4. s. 69-89
Hvinden, Bjørn (2012). Disability. The Routledge Handbook of the Welfare State. Chapter 35. s. 371-380
Johansson, Håkan;Hvinden, Bjørn (2012). Towards a Post-Marshallian Framework for the Analysis of Social Citizenship. Social Policy and Citizenship: The Changing Landscape. 2. s. 35-56
Hvinden, Bjørn (2011). Social Citizenship and the Economic Downturn in Europe: Are recent reforms recession-proof?. Social Rights, Active Citizenship and Governance in the European Union. 6. s. 43-52
Kvist, Jon;Fritzell, Johan;Hvinden, Bjørn;Kangas, Olli (2011). Nordic responses to rising inequalities: still pursuing a distinct path or joining the rest?. Changing Social Equality: The Nordic welfare model in the 21st century. 10. s. 201-205
Kvist, Jon;Fritzell, Johan;Hvinden, Bjørn;Kangas, Olli (2011). Changing social inequality and the Nordic welfare model. Changing Social Equality: The Nordic welfare model in the 21st century. 1. s. 1-22
Kvist, Jon;Fritzell, Johan;Hvinden, Bjørn;Kangas, Olli (2011). Changing Social Equality: The Nordic welfare model in the 21st century. Policy Press. ISBN: 978-1-84742-659-8. 211 s.
See all publications
Hvinden, Bjørn (2010). The Nordic Welfare Model and the Challenge of Globalisation. The Nation-state in transformation : economic globalisation, institutional mediation and political values. Kapittel. s. 292-314
Hvinden, Bjørn (2009). Den nordiske velferdsmodellen likhet, trygghet - og marginalisering?. Sosiologi i dag. Vol. 39.
Hvinden, Bjørn (2009). Redistributive and regulatory disability provisions: incompability or synergy?. European Yearbook of Disability Law, Volume 1. 1. s. 5-27
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2009). Nordisk politikk for funksjonshemmede møter internasjonal likebehandlingspolitikk. Funksjonshemming - politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Kapittel.
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2009). Nordic Disability Protection Meeting Supranational Equal Treatment Policy - A Boost for the Human Rights of Persons With Disabilities?. Human Rights, Dignity and Autonomy in Health Care and Social Services: Nordic Perspektives. Kapittel. s. 177-202
Hvinden, Bjørn (2008). Cultures of activation: the shifting relationship between income maintenance and employment in the Nordic context. Culture and Welfare State. 10. s. 205-234
Hvinden, Bjørn;Johansson, Håkan (2007). Citizenship in nordic welfare states. Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe. Routledge. ISBN: 978-0-415-41489-0. 248 s.
Hvinden, Bjørn;Johansson, Håkan (2007). Re-Activating the Nordic Welfare States: Do we Find a Distinct Univeralistic Model?. International journal of sociology and social policy. Vol. 27.
Hvinden, Bjørn;Johansson, Håkan (2007). Extending the gap between legal regulations and local practice? Legal and institutional reforms in the field of activation in the Nordic countries. Journal of Social Security Law. Vol. 14.
Johansson, Håkan;Hvinden, Bjørn (2007). Opening citizenship: why do we need a new understanding of social citizenship?. Citizenship in nordic welfare states. Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe. Kapittel 1. s. 3-17
Johansson, Håkan;Hvinden, Bjørn (2007). What do we mean by active citizenship?. Citizenship in nordic welfare states. Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe. Kapittel 3. s. 32-49
Johansson, Håkan;Hvinden, Bjørn (2007). Nordic activation reforms in a European context: a distinct universalistic model?. Citizenship in nordic welfare states. Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe. Kapittel 4. s. 53-66
Hvinden, Bjørn;Johansson, Håkan (2007). Conclusions: remaking social citizenship in the Nordic welfare states. Citizenship in nordic welfare states. Dynamics of choice, duties and participation in a changing Europe. Kapittel 15. s. 216-225
Hvinden, Bjørn;Gissinger, Ranveig (2005). Sammendrag og konklusjoner. Sosial kapital: Begrepsklargjøring, forskningstema og forslag til en sterkere satsing på forskning om sosial kapital i Norge. Sammendrag og konklusjoner. s. 7-41
Hvinden, Bjørn (2005). Har vi nødvendige virkemidler for å oppnå inkludering?. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse.
Hvinden, Bjørn (2005). Fra likhet til valgfrihet? Om den sosiale betydningen av endret vektlegging av verdier i norsk politikk. Valgfrihetens tid. Omsorsgpolitikk for barn møter det fleksible arbeidslivet. 11. s. 183-194
Hvinden, Bjørn;Johansson, Håkan (2005). Welfare governance and the remaking of citizenship. Remaking governance: Peoples, politics and the public sphere. 6.
Hvinden, Bjørn (2005). Velferdsstaten: Fortsatt storebror og lillebror i velferdspolitikken?. Hundre års ensomhet? Norge og Sverige 1905-2005. 5. s. 56-62
Hvinden, Bjørn (2005). Social inclusion - do we have the right indicators?. Statistics, knowledge and policy: Key indicators to inform decision making. V. Statistics for society. s. 186-197
Hvinden, Bjørn (2004). How to get employers to take on greater responsbility for the inclusion of disabled people in working life?. Transforming disability welfare policies: Towards work and equal opportunities. Theme 5. s. 333-340
Hvinden, Bjørn (2004). Nordic disability policies in a changing Europe: is there still a distinct Nordic model?. Social Policy & Administration. Vol. 38.
Hvinden, Bjørn (2004). Nordic disability policies in a changing Europe: it there still a distinct Nordic model?. Social Policy & Administration. Vol. 38.
Hvinden, Bjørn (2004). The uncertain convergence of disability policies in Western Europe. Making a European welfare state? Convergences and conflicts over European social policy. 5. s. 69-83
Hvinden, Bjørn (2003). Om offentlige tiltak overfor romanifolket, særlig bruk av steriliseringsloven og spørsmål om egnet erstatningsordning. Erstatning til tvangssteriliserte romanifolk/tatere. Rapport fra en arbeidsgruppe avlevert til Kommunal- og regionaldepartementet. s. 14-16
Hvinden, Bjørn (2003). The uncertain convergence of disability policies in Western Europe. Social Policy & Administration. Vol. 37.
Hvinden, Bjørn;Halvorsen, Rune (2003). Which way for European disability policy?. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 5.
Hvinden, Bjørn (2003). Activation in the Western Europe of the 1990s: Did it make a difference?. Combating poverty in Europe: The German welfare regime in practice. s. 267-285
Hvinden, Bjørn (2003). Norway (Definitions in incapacity provisions, employment provisions & independent living provisions). Definitions of disability in Europe: a comparative analysis (ss.134-138, 186-188, 224-227).
Hvinden, Bjørn (2002). Ansvar for oppfølgingen av resultater. Sammenliknende perspektiver og utfordringer i forskning om minoriteter.. Samisk forskning og forskningsetikk. s. 134-150
Hvinden, Bjørn;Halvorsen, Rune (2002). Nieuwe noties rond actief burgerschap in Europa. Tijdschrift voor Arbeid en Participate. Vol. 24.
Fritzell, Johan;Hvinden, Bjørn;Kvist, Jon;Uusitalo, Hannu (2001). Nordic welfare states: distinct or extinct?. The Nordic countries and Europe II. Social Sciences. s. 147-161
Bay, Ann-Helén;Hvinden, Bjørn;Koren, Charlotte;Rønning, Rolf (2001). Til forsvar for velferdsbyråkratiet. Virker velferdsstaten?. kapittel.
Hvinden, Bjørn (2001). Politiche attive del lavoro: la forza delle idee ... e quella dei numeri. Biblioteca della liberta. Vol. 36.
van Oorschot, Wim;Hvinden, Bjørn (2001). Introduction: towards convergence? Disability policies in Europe. Disability policies in European countries.
Hvinden, Bjørn;Pettersen, Karen Sofie (2001). Hvem ble kapret av hvem? Samspillet mellom sentrale myndigheter og Norsk misjon blant hjemløse i utforming og iverksetting av politikken overfor romanifolket. Virker velferdsstaten?. Kapittel. s. 232-247
Hvinden, Bjørn;Heikkila, Matti;Kankare, Ilkka (2001). Towards activation? The changing relationship between social protection and employment in Western Europe. Nordic welfare states in the European context. s. 168-197
Hvinden, Bjørn (2000). Innledning: Fra fordømmelse til respekt og verdighet. Romanifolket og det norske samfunnet. Følgene av hundre års politikk for en nasjonal minoritet. s. 11-31
Drøpping, Jon Anders;Hvinden, Bjørn;Oorschot, Wim van (2000). Reconstruction and reorientation: changing disability policies in the Netherlands and Norway. European Journal of Social Security. Vol. 2.
Hvinden, Bjørn (2000). Onko sosiaalipolitiikka omaksunut sosiologian hylkäämät vanhentuneet käsitteet? [Har sosialpolitikken overtatt sosiologien avlagte og foreldede begreper?]. Janus. Sosiaalipoliikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti. Vol. 8.
Hvinden, Bjørn (1999). Activation - a Nordic perspective. Linking Welfare and Work. s. 27-42
Hvinden, Bjørn (1999). Activation: A Nordic Perspective. Linking Welfare and Work. s. 27-42
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (1998). Collective action by clients and claimants in Norway. Beyond marginality? : social movements of social security c laimants in the European Union. s. 177-202
Hvinden, Bjørn (1997). Hvordan samarbeider trygdeetat og arbeidsmarkedsetat om personer i grensesonen mellom medisinsk rehabilitering og yrkesmessig attføring?. Samling av ansvaret for yrkesrettet attføring i arbeidsmarkedsetaten.
Hvinden, Bjørn (1997). Er det virkelig bruk for alle?. Velferd.
Leiulfsrud, Håkon;Hvinden, Bjørn (1996). Analyse av kvalitative data : fiks#/erbilde eller puslespill. Kvalitative metoder i samfunnsforskning.
Hvinden, Bjørn;Drøpping, Jon Anders;Bolderson, Helen (1996). Vocational rehabilitation : how are packages of provisions related to underlying policy assumptions?. Marginalisering. s. 43-58
Hvinden, Bjørn (1996). Farer, fordeler og fallgruver i tverretatlig samarbeid. Sosial trygd. Vol. 12.
Hvinden, Bjørn (1995). Poverty, exlusion, and agency. Research in Community Sociology. Vol. 5.
van Oorschot, Wim;Hvinden, Bjørn (2001). Disability policies in European countries. [Mangler utgivernavn]. ISBN: 90-411-1591-9.
Bay, Ann-Helén;Hvinden, Bjørn;Koren, Charlotte (2001). Virker velferdsstaten?. Høyskoleforlaget. ISBN: 82-7634-340-6. 303 s.
Fritzell, Johan;Hvinden, Bjørn;Kvist, Jon;Uusitalo, Hannu (2001). Nordic welfare states in the European context. Routledge. ISBN: 0-415-24161-8. 309 s.
Hvinden, Bjørn (2000). Romanifolket og det norske samfunnet. Følgene av hundre års politikk for en nasjonal minoritet. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-663-2. 259 s.
Hvinden, Bjørn (2000). Romanifolket og det norske samfunnet. Følgene av hundre års politikk for en nasjonal minoritet. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-663-2.
Hvinden, Bjørn (2000). Romanifolket og det norske samfunnet. Følgene av hundre års politikk for en nasjonal minoritet. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-663-2.
Hvinden, Bjørn (2000). Romanifolket og det norske samfunnet. Fagbokforlaget.
Heikkila, Matti;Hvinden, Bjørn;Marklund, Staffan;Ploug, Niels (1999). Nordic social policy. Changing welfare states. Routledge. ISBN: 0-415-20875-0. 306 s.
Kautto, Mikko;Heikkilä, Matti;Hvinden, Bjørn;Marklund, Staffan;Ploug, Niels (1999). Nordic Social Policy. Changing Welfare States.. Routledge. ISBN: 0-415-20876-9.
Kautto, Mikko;Heikkila, Matti;Hvinden, Bjørn;Marklund, Staffan;Ploug, Niels (1999). Nordic Social Policy. Routledge.
See all publications
Kautto, Mikko;Heikkilä, Matti;Hvinden, Bjørn;Marklund, Steffan;Ploug, Niels (1999). Nordic Social Policy. Changing Welfare States.. Routledge.
Hvinden, Bjørn;Ford, Margaret (1997). Samling av ansvaret for yrkesrettet attføring i arbeidsmarkedsetaten : evalueringsrapport I, Lokal tilpasning i og mellom etatene (Ford) ; Medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring (Hvinden). Norsk inst. f. forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISBN: 82-7894-009-6. 194 s.
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2013). Active Citizenship for Europeans with disabilities - Current knowledge and analytical framework - A working paper. NOVA. 100 s.
Hvinden, Bjørn (2011). Den som har skoen på … En studie av sivil dialog som middel for å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon i Norge. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISBN: 9788278943861. 144 s.
Hvinden, Bjørn;Halvorsen, Rune (2011). Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISBN: 9788278943854. 206 s.
Hvinden, Bjørn (2005). Sosial kapital: Begrepsklargjøring, forskningstema og forslag til en sterkere satsing på forskning om sosial kapital i Norge. Norges forskningsråd. ISBN: 8212021653. 93 s.
Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2003). Aktivt medborgerskap i kommunal velferdspolitikk: utsikter for økt deltakerdemokrati og sosial inkludering. Kommunenes Sentralforbund. 22 s.
Hvinden, Bjørn (2003). Natalie Rogoff Ramsøy - en verdsetting. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring - NOVA. ISBN: 82-7894-162-9. 15 s.
Hvinden, Bjørn (2003). Romanifolkets kultur, språk og opprinnelse. Rapport fra forprosjekt. Norges forskningsråd. 15 s.
Hvinden, Bjørn (2001). Storsamfunn og minoritet. Sammendrag av resultatene fra delprogram om romanifolket (taterne) og det norske samfunnet. Norges forskningsråd, Kultur og samfunn. ISBN: 82-12-01554-8.
Hvinden, Bjørn;Lomell, Heidi Mork;Aall, Jørgen;Grøholt, Berit (1999). Forskning om menneskerettigheter i Norge. En tilstandsrapport med vurdering av forskningsbehov. Norges forskningsråd. ISBN: 82-12-01350-2. 151 s.
Ford, Margaret Donna;Hvinden, Bjørn (1997). Lokal tilpasning i og mellom etatene (Ford, M.), s. 5-130. Hvordan samarbeider trygdeetat og arbeidsmarkedsetat om personer i grensesonen mellom medisinsk rehabilitering og yrkesmessig attføring? (Hvinden, B.), s.131-193.. NOVA. ISBN: 82-7894-009-6. 193 s.
See all publications
Drøpping, Jon Anders;Hvinden, Bjørn (1996). Vocational rehabilitation : policy assumptions and ideal type reasoning : a cross-national investigation : the Norwegian case-study. Univ. i Trondheim. Inst. f. sosiologi og statsvitenskap.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2014). New risks of Youth Exclusion. Nordic policy responses in a European perspective. XVIII ISA World Congress of Sociology. ISA.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2014). Erfaringer med å initiere, koordinere og delta i EU-prosjekter. Utvid horisonten: Mobiliseringsdag. Norges forskningsråd.
Scientific lecture Hvinden, Bjørn (2014). RECONCILING EFFICIENCY, EQUITY AND SUSTAINABILITY: THE CASE OF THE NORDIC COUNTRIES. Open Progress Forum: "Welfare State Model - Nordic experiences and perspectives in Lithuania. Regjeringen, Nordisk Ministerråd & nordiske ambassader.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2014). Active Citizenship for persons with disabilities: Presentation of the DISCIT project. DISCIT Seminar: Participation in political and public life for people with disabilities. Universita degli studi Firenze.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2014). Fighting poverty and social exclusion: A critical appraisal of the social investment perspective. International Research Seminar on ‘Issues in Social Security. The Foundation for International Studies of Social Security.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2014). Active inclusion in multi-level and multi-actor contexts – a framework for analysis. COPE Progress Meeting. Universitetet i Warsawa.
Scientific lecture Hvinden, Bjørn (2014). Registerforskning: Samfunnsnytte og belastninger for den registrerte. Seminar om registerforskning. NESH/Etikkkomitene & Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenest.
Academic lecture Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2013). Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge. Forskarseminarium i Umeå 2013. FAS, Försäkringskassan & Pensionsmyndigheten.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Ugreninov, Elisabeth (2013). Social Investment and Related Approaches to Social Policy. What relevance do they have for combating poverty and social exclusion?. COPE progress meeting. University of Edinburgh.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Kuivalainen, Susan (2013). New Policies to Promote Youth Inclusion in the Labour Market? Disability in the Nordic Welfare States. NNDR. NNDR.
See all publications
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2013). Youth inclusion in the Labour Market? Responses to cultural diversity in the Nordic welfare states. ESA conference 2013. RN30 Youth and Generation.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2013). Nordic reforms to improve labour market participation of vulnerable youth: An effective new approach?. ESPANet conference 2013. Poznań University of Economics.
Academic lecture Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah;Halvorsen, Rune (2013). The Nordic Welfare Model in the 21st century: an exlusionary success story?. ESA 11 conference. RN26 Sociology of Social Policy.
Briefs Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2013). DISCIT: Towards active citizenship for Europeans with disabilities.
Scientific lecture Hvinden, Bjørn (2013). Nordic Youth's Transitions between Education and Employment; challenges and policies to meet them - the significance of gender, ethnicity and disabililty. Social rörlighet inom den nordiska välfärdsmodellen. Socialdepartementet (Sverige) og Nordisk Ministerråd.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2013). The Nordic Model - A moving target?. Twentieth International Research Seminar on Issues in Social Security. Fourndation for International STudies on Social Security FIS.
Briefs Hvinden, Bjørn (2013). Etikk og effekt.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2013). Social regulation of diversity in the Labour market - a multilevel perspective. 1st International Conference on Public Policy (ICPP).
Academic lecture Schøyen, Mi Ah;Hvinden, Bjørn;Halvorsen, Rune (2013). Social protection systems under pressure: 'Sustainability' is not just about the economy!. 20th FISS Research Seminar. FISS Foundation for International Studies on Social Security.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2013). Inclusion of ethnic minority youth in the Nordic welfare states: A role for recognition and regulation?. RC19 Social Policy. Central European University.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Schøyen, Mi Ah (2013). Social regulation of diversity in the labour market – a multilevel perspective. 1st International Conference on Public Policy. MSH Grenoble & l'Universite de Grenoble.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2013). Diversity in Youth Inclusion: Transitions from school to employment in the Nordic Countries. Nordic model challenges in transition from school to work: gender, ethnicity and disability”. NOVA.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Kuivalainen, Susan;Schøyen, Mi Ah (2013). New Policies to Promote Youth Inclusion in the Labour Market? Disability in the Nordic Welfare States. Disability, between individual trajectories and institutional rationale: employment, work and social policy. CeRIES research centre, University of Lille.
Academic lecture Schøyen, Mi Ah;Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2013). The Nordic welfare model in the 21st century: an exclusionary success story?. European Sociological Association 11th Conference. University of Turin.
Popular scientific article Schøyen, Mi Ah;Hvinden, Bjørn (2013). Intergenerational justice in the Nordic countries. The super model?. Bevölkerungsforschung Aktuell. Mittelungen aus dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Vol. 34.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2012). Den nordiska modellen - patenterad men övergiven?. SAMspråk i Almedalen. Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2012). Synet på den nordiske velferdsmodellen - inntrykk fra andre land - kritiske faktorer. Konkurrenskraft och trygghet i den nordiska välfärdsstaten, NOSOSKOs seminarium. NOSOSKO.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2012). Inclusion of young persons with disabilities in Norway: Stability and change over birth cohorts. The Transition from School to Employment - The situation of young people in Europe. NOVA.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2012). The Transition from School to Employment: The situation of young people in Europe. The Transition from School to Employment: The situation of young people in Europe. NOVA.
Academic lecture Hvinden, Bjørn;Halvorsen, Rune;Schøyen, Mi Ah (2012). Globalisation, social protection and employment of marginalised groups: the case of persons with disabilities in the Nordic welfare states. 19th International Research Seminar on Issues in Social Security. Foundation for International Studies on Social Security.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2012). A sustainable welfare model? REASSESS - A Nordic Centre of Excellence in Welfare Research - Perspectives ande Provisional Findings. Besøk av finsk delegasjon fra THL Helsinki. NOVA.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2012). Unge funksjonshemmede og arbeid. Heia Nordland. Nordland Legeforening, NHO Nordland, LO Nordland.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2012). Hva er velferd? Den nordiske velferdsmodellen. Konferanse som forberedelse til programarbeid. Kristelig Folkeparti.
Feature article Hvinden, Bjørn (2012). Finnes velferdsmodellen?. VG : Verdens gang. 2 s.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2012). Perspective from Norway on the Crisis. Tiem of Crisis - Time of Change, EAPN General Assembly 2012. European Anti-Poverty Network & Velferdsalliansen (Norway).
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2012). The Nordic Welfare State - A Sustainable Model?. Media Studies Course. 2012 International Summer School, University of Oslo.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2012). How to get a job? Prospects and hindrances in finding employment for young persons with disabilities. World Comferemce for the Hard of Hearing. International Federation of Hard of Hearing People.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2012). Et nytt blikk på den nordiske velferdsmodellen. Norden - et temaseminar om nordisk samarbeid. Foreningen Norden / Nordisk studentforening.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2012). The Current situation in Norwegian Rehabilitation from a Researcher's Perspective. Norwegian Rehabilitation - What is the situation in 2012?. Rehabilitation International Norway.
Book review Hvinden, Bjørn (2012). Anmeldelse - Activation and Labour Market Reforms in Europe. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 16.
Interview Hvinden, Bjørn (2012). Innbygger nr 5 mill. i Norge. God Morgen, Norge, TV2.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2012). Vem vinner kampen om den nordiska välfärdsmodellen?. Sverige i värdelen, Almedalsveckan. Nordiska Ministerrådet & Nordens Välfärdscenter.
Academic lecture Hvinden, Bjørn;Halvorsen, Rune (2012). Political Implications of the Current Debate on Poverty, Deprivation and Social Exclusion in Europe. EU-prosjektmøte COPE Combating Poverty in Europea. Universitetet i Oldenburg, Tyskland.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2012). REASSESS - hva fant vi? Om den nordiske velferdsmodell og dens utfordringer. Åpent møte om den nordiske velferdsmodellen. Voksenåsen Kultur- og Konferansesenter, NOVA og Fafo.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2011). Re-conceptualising the purposes of social support in the welfare state: Implications in the context of disability. Active Citizenship and Disability. Centre for Disability Law and Policy, National University Ir.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2011). Sysselsettingstrategi for mennesker med funksjonsnedsettelser. Dagskonferanse om rehabilitering og arbeid. Rehabilitation International Norge.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2011). Welfare Governance and Civil Dialogue. Nasjonalt doktorgradskurs. Socialhögskolan Lunds Universitet.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2011). Sivil dialog mellom regjering og organisasjoner av økonomisk og sosialt vanskeligstilte - organisering og praksis. Instituttseminar. Socialhögskolan, Lunds Universitet.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2011). The Strength of the Nordic Welfare Model in Times of Global and Financial Crisis. Norden 2011 Conference: What Role will the Nordic Model play in Globalization?. Finnish Presidency of Nordic Council of Ministers.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2011). Is Nordic Equality Sustainable in a Globalising World?. The 2011 Joint Nordic Conference on Welfare and Professionalism in Turbulent Times. University of Iceland.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2011). How useful is the social citizenship perspective in order to capture welfare state change?. Book seminar. RECWOWE (FP6 Network of Excellence).
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2011). Forskningsetiske utfordringer i oppdragsforskning. Faglunsj Arbeidsdepartementet. Arbeidsdepartementet.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2011). Den nordiske modellen: framtidige utfordringer. Framtidsfokus Förändrad ojämlikhet. Institutet för framtidsstudier.
Introduction Hvinden, Bjørn (2011). Democratie deliberative et dialogue social: ouverture. Le travail reinvente: Un defi pour l'Europe. 3. s. 79-
Academic lecture Hvinden, Bjørn;Halvorsen, Rune (2011). Paradoxes of Social Regulation: Trends and countertrends in employment protection and their impact on the employment prospects of persons with disabilities. 2011 RC19 Annual Conference. University of Korea,.
Academic lecture Johansson, Håkan;Hvinden, Bjørn (2011). The Role of Civil Society Organizations in EU Social Policy-Making: the Case of Anti-Poverty Organizations. 9th Annual ESPnet Conference. Polibienestar Research Institute, University of Valencia.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2011). Nordiske velferdsstater og inkludering av personer med funksjonsnedsettelse. Seminar om Flexicurity and Handicap. The Danish Institute for Human Rights.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2006). International migration and welfare states: Is increased cross-border mobility a major challenge to redistributive welfare states, and if so, how would we know?. International conference on welfare state change, conceptualisation, measurement and interpretation. Centre for Comparative Welfare Studies, Aalborg University,.
Feature article Hvinden, Bjørn (2005). Fortsatt storebror og lillebror?. Adresseavisen.
Feature article Hvinden, Bjørn (2005). Pensjonsreform - viktige utfordringer. Adresseavisen.
Interview Hvinden, Bjørn;Skaug, Catarina (2005). Forskere oppfordrer til fokus på sosial kapital. Stat og styring: Forvaltningspolitisk tidsskrift.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2005). International migration and welfare states: is migration a particular threat to the solidarity foundations of welfare states of the Nordic kind?. Kolloquium: Centrum für Globaliserung und Governance. Universität Hamburg: Fak. Wirschafts- und Sozialwissenschaft.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2005). Cultures of activation: Elite cultures in the Nordic context. Culture and welfare state: values of social policy from a comparative perspective. Hamburg Universität, Centre of globalisation and governance.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2005). How to achieve concerted efforts to promote rehabilitation to work: issues of institutional and organization design. International Developments in Rehabilitation to Work. Centre for Studies on National Social Insurance, Mittunivers.
Interview Hvinden, Bjørn (2004). - Vi lar folk falle utenfor arbeidslivet.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2004). Nordic Disability Policy in a Changing International Context. The 20th World Congress of Rehabilitation: Rethinking Rehabilitation. Rebabilitation International.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2004). Er tilgjengelige indikatorer gode nok for forskning og undervisning om velferd i et komparativt perspektiv?. Det 23_e Nordiska Statistikermøtet: Kunskap för framtiden. Statistikcentralen, Finland.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2004). Social inclusion - do we have the right indicators?. Statistics, knowledge and policy: OECD world forum on key indicators. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2004). New welfare states - new forms of citizenship?. Final COST a15 Conference Reforming social protection systems in Europe: co-ordination and diversity. Maison de Sciences l'Homme Ange-Guepin, Universite Nantes.
Academic lecture Gaivoronskaia, Galina;Hvinden, Bjørn (2004). A feedback for food policy: food risk perception in allergic population. 5th Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics (Eursafe 2004).
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2004). Fra velferdsstat til individualisme? Hvilke forskyvninger skjer innen velferdspolitikken i Norge - og er de nødvendige og ønskelige?. [Mangler data]. Studentersamfundet.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2004). Nye velferdsstater - nye former for medborgerskap?. [Mangler data]. Bærum Kommune, Avdeling Tjenesteutvikling, Seminar om medborgerskap og samfunnsutvikling.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2004). Har Norge de virkemidlene som trengs for å sikre inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet?. Fagseminar, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital HF. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2004). I grenselandet mellom fattighjelp og tvungen assimilering: Norske myndigheters politikk overfor romanifolket i det 20. århundre. Velger og valgfrihet (formidlingskonferanse fra Velferdsprogrammet). Norges forskningsråd.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2004). Nye velferdsstater � nye former for medborgerskap?. Medborgerskap og samfunnsutvikling. Bærum Kommune, sentraladministrasjonen.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2004). Utfordringer for velferdspolitikken i Norden: Medborgerskap og marginalitet. Nordisk Råds Velferdsutvalg - møte. Nordisk Råd.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2004). Har velferdsforvaltningen de nødvendige virkemidlene for å oppnå inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet?. Trygdeforskningsseminaret. Rikstrygdeverket.
Academic lecture Johansson, Håkan;Hvinden, Bjørn (2003). New welfare states - new forms of citizenship. Changing European societies - the role of social policy (the 2003 conference of ESPAnet). [Mangler data].
Academic lecture Gaivoronskaia, Galina;Hvinden, Bjørn (2003). Genetically modified food and food allergic consumers: ethical considerations. The 4th Congress of the European Society for Agriculture and Food Ethics. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2003). The activating state in Europe. [Mangler data]. Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie, International Graduate School in Sociology.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2003). How to get employers to take on greater responsibility for the inclusion of people with disabilities in working life?. Transforming Disability into Ability: Dissemination Conference. [Mangler data].
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn;Nervik, Jon Arve (2003). Activation from above and below: reactions to unemployment and welfare dependency in Norway since the 1990s. COST A 13 arbeidsseminar, arbeidsgruppen om arbeidsledighet.. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2003). Begrepet funksjonshemmet � generelt om begrepet, samt om begrepets betydning for en lovtekst. Møte i lovutvalget mot diskriminering av funksjonshemmede (Syseutvalget). [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2003). Transnational policy learning: its benefits and limitations. Workshop on Social Inclusion: Results and relevance of the Norwegian participation in the transnational exchange programme to combat social exclusion. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2003). Vil det fortsatt finnes en særegen nordisk modell? Nordisk handikappolitikk i et foranderlig Europa. Finns det en nordisk handikappolitik? Nordisk konferens med anledning av det Europeiska Handikappåret 2003, arrangert av Nord ska Handikappolitiska Rådet & Det Centrale Handicapråd i Danmark. [Mangler data].
Lexical import Hvinden, Bjørn (2003). Ramsøy, Natalie Rogoff. Norsk biografisk leksikon. s. 307-
Feature article Hvinden, Bjørn (2002). Book Review, Jochen Clasen (ed) What future for social security? Kluwer Law International, The Hague, 2001. European Journal of Social Security. Vol. 4.
Feature article Hvinden, Bjørn (2002). Anmeldelse "Nye avhandlingar", Håkan Johannsson: I det sociale medborgarskapets skugga, Rätten till socialbidrag under 1980- og 1990-talen, Socialhögskolan i Lund, 2001, Arkiv förlag avhandlingsserie 55.. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol. 9.
Programme participation Hvinden, Bjørn (2002). Innslag i Midtnytt TV1 NRK om fattigdom. Midtnytt TV1 NRK.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2002). To what extent does the development of anti-discrimination regulations in European disability policy provide new opportunities for disabled people and their interests organisations on supranational, national and local level?. Active citizenship and marginality in a European context, Research seminar. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2002). Ansvar for oppfølgingen av resultater. Samisk forskning og forskningsetikk, konferanse arrangert av Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn;Halvorsen, Rune (2002). Why do we need a better understanding of active citizenship?. Active citizenship and marginality in a European context, Research Seminar. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2002). Convergence in disability policies in Western Europe?. Welfare reform for the 21st century, 2nd conference of COST A15, "Reforming social protection systems in Europe". [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2002). Aktivt medborgerskap - ulike og gjensidig spenningsfylte oppfatninger av begrepet i Europa og Norge. [Mangler data]. Universitetet i Tromsø, Institutt for sosiologi.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2002). The future of anti-discrimination regulations in European disability policy. The Nordic Social Policy Research Seminar.. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2002). Tiltaksplan mot fattigdom: målgrupper og virkemidler. Fagdugnad om tiltaksplan mot fattigdom. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2002). Hvilke virkemidler trengs for å integrere yrkeshemmede?. Samling om reaktivisrering av uførepensjonister, arrangert av Rikstrygdeverket og Arbeidsdirektoratet. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2002). Hvilke virkemidler trengs for å oppnå et inkluderende arbeidsliv?. Avdelingsseminar, Arbeidsavdelingen, Arbeids- og administrasjonsdepartementet. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2002). Er norsk arbeidsliv inkluderende?. Dagskonferanse arrangert av Polyteknisk Forening. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2002). Norsk politikk for funksjonshemmede i europeisk sammenheng. Forskning om funksjonshemmede, dagskonferanse arrangert av Velferdsprogrammet til Norges forskningsråd. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2002). Romanifolket - noen erfaringer og resultater fra Forskningsrådets satsing. [Mangler data]. Forskning om nasjonale minoriteter, seminar arrangert av Norges forskn.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2002). Hvilke virkemidler trengs for å hindre utstøting og utestenging - lovgiving, penger og overtalelse?. Inkluderende arbeidsliv i Norden, symposium arrangert av ECON. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2002). Innlegg og svar gitt i Høring om Riksrevisjonens undersøkelse av uførepensjon og yrkesrettet attføring (Dokument nr. 3:3 (2001-2002). Høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2002). Utfordringer i tverretatlig samarbeid. SAmhandling i hjelpeapparatet, temadag arrangert av Alternativet, Røhme Gård. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2002). Natalie Rogoff Ramsøy - en verdsetting. Minneseminar for Natalie Rogoff Ramsøy, arrangert av NOVA og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2002). Renewal of European disability policy. Quality of life and quality in services for people with disabilities, Danish EU presidency seminar. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2002). Storsamfunnets sitt bilete av dei marginale og dei marginale sitt bilete av storsamfunnet. [Mangler data]. Konferanse om kunst og psykisk helse, arrangert av Fylkeslegen i Rogal.
Programme participation Hvinden, Bjørn (2001). Unge voksne sliter mer med økonomien enn andre aldersgrupper (intervju). Norsk rikskringkasting, kanal 3, Tyholt.
Interview Hvinden, Bjørn (2001). Gi svake og fattige jobb.
Interview Hvinden, Bjørn (2001). Bredt flertall for fattigdomsrapport hvert år.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2001). Converging disability policies in Western Europe?. Cost A15 "Reforming Social Protection in Europe", Working group 3 "Convergence, subsidarity and trajectories", Workshop III. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2001). Romanifolket og det norske samfunnet - historien sett med sosiologens øyne. [Mangler data]. Instituttseminaret, Historisk institutt.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2001). Activation policies in Western Europe: Reorienting European welfare states?. [Mangler data]. Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bremen, Germany.
Academic lecture Hvinden, Bjørn;Halvorsen, Rune (2001). Emergin Notions of Active Citizenship in Europe. Visions and Divisions. Challenges to European Sociology. The 5th biannual conference of the European Sociological Association. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2001). Hinderløypa - Hva er et godt forskningsprosjekt? Hva kreves av en god søknad om forskningsmidler?. [Mangler data]. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2001). Om utstøtning av mennesker. [Mangler data]. Stiftelsen Landsforeningen Rettferd for Taperne.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2001). Forskning om fordelingsprinsipper for velferdsytelser og mottakergruppene - som brukere, klienter eller borgere?. Seminar om Norges forskningsråds Velferdsprogram, Arbeids- og administrasjonsdepartementet. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2001). Hvem ble kapret av hvem? Forholdet mellom sentralmyndighetene og Norsk misjon blant hjemløse. Seminar arrangert i forbindelse med forskningsleder Aksel Hatlands 60 års dag. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2001). Den norske velferdsstaten - aktuelle utfordringer i et europeisk perspektiv. [Mangler data]. Konferanse om privatisering/fristilling, konkurranseutsetting og omsti.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2001). Arbeid for funksjonshemmede - trengs det nye virkemidler?. Møte i Statens råd for funksjonshemmede. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2001). Romanifolket i Noreg. [Mangler data]. Studentersamfunnet i Bergen.
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2001). Hva kan forskning og forskere brukes til?. [Mangler data]. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2001). Organisering, samordning, samspill i arbeidsrettet rehabilitering. Dagsseminar om arbeidsrettet rehabilitering, Sosial- og helsedepartementet/SKUR. [Mangler data].
Feature article Hvinden, Bjørn (2000). "The welfare paradox. Income maintenance and personal social services in Norway and Britain, 1946-1966", Lødemel, Ivar, Oslo: Scandinavian University Press 1997.. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 8.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2000). The Diverse Meanings of "Activation" in Western Europe of the 1990s. European Research Seminar, "The Activating Welfare States; New Ways of Fighting Poverty and Social Exclusion in Europe". [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2000). The force of ideas in reforming social protection: the case of activation policies. COST A 15 Working Group 3, 'Subsidarity, convergence and Trajectories'. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2000). Activation strategies and 'workfare' in Europe. Armut und Ungleicheit im Sozialstaat, Tagung der Hans-Böckler-Stiftung. [Mangler data].
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (2000). Social protection, active citizenship and democracy in Western Europe. Annual conference in RC 19 of the International Sociological Association. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2000). Georg Simmel og fattigdommens sosiologi. [Mangler data]. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2000). Current research of relevance for convergence, subsidarity and trajectories. COST A 15 "Reforming social protection systems in Europe", 2nd meeting. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2000). Politikken overfor minoriteter i Norge. Taterne som eksempel. [Mangler data]. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2000). Has sociology taken over sociology's discarded and obsolete concepts? On the current concern for integration and exclusion in European social policy discourse. [Mangler data]. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (2000). Key issues of social policy. [Mangler data]. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2000). Norges forskningsråds delprogram om romanifolket - noen hovedfunn. [Mangler data]. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (2000). Utfordringer for det norske storsamfunnet i dag og imorgen - på bakgrunn av Norges forskningsråds delprogram om romanif lket. [Mangler data]. Kirkefestspillene 2000.
Feature article Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (1999). På villspor om tatere. Dagbladet.
Feature article Hvinden, Bjørn (1999). Review of D.Pieters (ed.) Social protection of the next generation in Europe, Hague 1998. European Journal of Social Security. Vol. 1.
Academic lecture Bolderson, Helen;Hvinden, Bjørn (1999). European Disability Policy - A Background Paper. European Science Foundation Workshop III on European disability policies. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (1999). Activation and welfare to work policies in Western Europe; from passive to active measures?. [Mangler data]. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (1999). Welfare to Work - A Nordic Perspective. Northern Scholar Scheme. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (1999). The Worries of the Rich? The Troubled Relationship between Welfare and Work in Norway. [Mangler data]. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (1999). The Worries of the Rich? The Troubled Relationship between Welfare and Work in Norway. [Mangler data]. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (1999). Social Work and Challenges of the Labour Market. Work, Economy, Welfare: IFSW European Seminar. [Mangler data].
Popular scientific article Hvinden, Bjørn (1998). Vaelfaerdsstatens hantverkare. Vaelfaerden - verkan och samverkan.
Popular scientific article Pettersen, Karen-Sofie;Hvinden, Bjørn (1998). Den norske kirke, staten og taterne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Popular scientific article Hvinden, Bjørn (1998). Attføring i Norge og andre land: Hvem satser mest på aktive tiltak?. Rehabiliteringsmagasinet BRIS. Vol. 1.
Programme participation Hvinden, Bjørn (1998). Intervju i radio, program "Her og nå". Norsk Rikskringkasting.
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (1998). The welfare state from below: social mobilisation by the disadvantaged as means of visibility, voice and integration. 14th World Congress of Sociology. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (1998). The new activation discourse: welfare and work in Western Europe. 14rth World Congress of Sociology, Research Committee 19, Session on unemployment and welfare policy. [Mangler data].
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (1998). The welfare state from below : social mobilisation by the disadvantaged as means of visibility, voice and integration. 14th World Congress of Sociology. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (1998). Aktivisering, velferd og arbeid i 1990-tallets Europa: Finnes det en nordisk modell?. Det unika Norden. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (1998). Velferdsstatens håndverkere. V@ælf@ærden : verkan och samverkan : forskarseminarium. [Mangler data].
Programme participation Hvinden, Bjørn (1997). Intervju om tatere og norske myndigheters behandling av dem. Rogaland radio.
Academic lecture Hvinden, Bjørn (1997). Samfunnsintegrasjon og offentlig arbeidsetikk: Arbeidslinja før og nå. Norsk sosiologforenings vinterseminar. [Mangler data].
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (1997). In pursuit of redress and recognition : ethnic mobilisation by intinerant people in Norway and Sweden. Paper to conference by invitation: Immigration, Citizenship and Xenophobia in Europe. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (1997). Activation : a Nordic perspective. Linking Welfare and Work. [Mangler data].
Academic lecture Hvinden, Bjørn (1997). Samfunnsintegrasjon og offentlig arbeidsetikk - arbeidslinja før og nå. Den Norske sosiologforenings vinterseminar 1997. [Mangler data].
Academic lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (1997). In pursuit of redress and recognition : ethnic mobilisation by itinerant people in Norway. ESA Conference, the Social Movement Session. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (1997). Evaluering av ansvarsreformen : resultater og utfordringer. Fellesmøte mellom Arbeidsmarkedsetaten og Trygdeetaten. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (1997). Evaluering av ansvarsreformen : funn og perspektiver. Avdelingsmøte trygdeavdelingen, Sosial- og helsedepartementet. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn (1997). Self-organisation and users' empowerment. 9th Nordic Social Policy Research Seminar. [Mangler data].
Popular scientific lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (1996). Collective action by clients and claimants in Norway : local anti-poverty action. Forskernettverksmøte i København. [Mangler data].
Popular scientific lecture Halvorsen, Rune;Hvinden, Bjørn (1996). Self-organisation in welfare society : empowerment or integration?. 2nd International Conference on Alternative Futures and Popular Protest. [Mangler data].
Popular scientific lecture Hvinden, Bjørn;Halvorsen, Rune (1996). Empowerment or integration?. Local Anti-Poverty Action. Nettverksmøte. [Mangler data].