HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Field of study

Academic disciplines Social sciences

Publications and research

Scientific publications (11) Research reports (36) Dissemination (39) HiOA Publications (36)
Storm-Mathisen, Ardis;Slettemeås, Dag (2016). Dematerialisering gjennom digitalisering og teknologisk konvergens?. Vittersø, Gunnar Borch, Anita Laitala, Kirsi Maria Strandbakken, Pål (Red.), Forbruk og det grønne skiftet. 9. s. 159-184. Novus Forlag.
Evjemo, Bente;Akselsen, Sigmund;Slettemeås, Dag;Munch-Ellingsen, Arne;Andersen, Anders;Karlsen, Randi (2015). “I Expect Smart Services!” User Feedback on NFC Based Services Addressing Everyday Routines. Giaffreda, Raffaele Caganova, Dagmar Li, Yong Riggio, Roberto Voisard, Agnes (Red.), Internet of Things. IoT Infrastructures (Part II). Mobility IoT 2014. s. 118-124. Springer.
Slettemeås, Dag;Evjemo, Bente;Akselsen, Sigmund (2014). Connecting and communicationg with the near field. How NFC Services for Smartphones May Benefit Consumers/Citizens Through Social Media Integration and Augmentation. Kommers, Piet A. M. Isaías, Pedro Issa, Tomayess (Red.), Perspectives on Social Media. A yearbook. 15. s. 141-147. Routledge.
Slettemeås, Dag (2014). Consuming familiarity and alterity in domestic space: Transnational television practices among migrants in Norway. Nordicom Review. Vol. 35. doi: 10.2478/nor-2014-0004
Slettemeås, Dag;Evjemo, Bente;Akselsen, Sigmund;Munch-Ellingsen, Arne;Wolf, Sindre-Rene Pedersen;Jørgensen, Victoria Lind (2013). NFC City: Co-locating NFC services in a multi-service trial approach. Nunes, Miguel Baptista Isaías, Pedro Powell, Philip (Red.), Proceedings of the International Conference Information systems 2013. 2. s. 337-341. IADIS Press.
Munch-Ellingsen, Arne;Akselsen, Sigmund;Slettemeås, Dag;Evjemo, Bente;Nistad, Simon Andreas;Svendsen, Alexander (2013). NFC Fitness guide. Nunes, Miguel Baptista Isaías, Pedro Powell, Philip (Red.), Proceedings of the International Conference Information systems 2013. 4. s. 392-394. IADIS Press.
Evjemo, Bente;Slettemeås, Dag;Akselsen, Sigmund;Jørgensen, Victoria Lind;Wolf, Sindre-Rene Pedersen (2013). Simplicity - driving technology adoption or feeding uncertainty? Exploring consumer co-production of NFC services. Kommers, Piet Gauzente, Claire (Red.), Proceedings of the IADIS International conference ICT, Society and Human Beings 2013 and IADIS International conference e-Commerce 2013. 2. s. 129-132. IADIS Press.
Slettemeås, Dag (2013). The Dynamics of Localizing Home in Foreign Territories. OBS - Observatorio.
Berg, Lisbet;Slettemeås, Dag;Throne-Holst, Harald (2010). The EMF uncertainty problem related to mobile phones: where do consumers place their trust?. International Journal of Consumer Studies. Vol. 34. doi: 10.1111/j.1470-6431.2009.00830.x
Slettemeås, Dag (2009). RFID - the "Next Step" in Consumer-Product Relations or Orwellian Nightmare? Challenges for Research and Policy. Journal of Consumer Policy. Vol. 32. doi: 10.1007/s10603-009-9103-z
See all publications
Helle-Valle, Jo Helge;Slettemeås, Dag (2008). ICTs, domestication and language-games. A Wittgensteinian approach to media uses. New Media and Society. Vol. 10. doi: 10.1177/14614444807085326
Slettemeås, Dag;Kjørstad, Ingrid (2017). Maten blir mobil - bruk av mat-/handleapper i den norske befolkningen. SIFO-survey 2016. 32 s. SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Final Report & Summary. (Deliverable 4 of 4). ISBN: 82-7063-467-0. 45 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Handbook of Methods. (Deliverable 3 of 4). ISBN: 82-7063-466-2. 83 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Case Analyses & Evaluation (Deliverable 2 of 4). ISBN: 82-7063-465-4. 74 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society - Preparing for the Internet of Things. Case Criteria & Selection. (Deliverable 1 of 4). ISBN: 82-7063-464-6. 57 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Borch, Anita;Kjørstad, Ingrid;Slettemeås, Dag (2016). Forbrukerbarrierer blant personer med nedsatt funksjonsevne. 52 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO, HiOA.
Borch, Anita;Slettemeås, Dag;Kjørstad, Ingrid (2016). Barrierer i funksjonshemmedes forbrukerhverdag - slik funksjonshemmedes organisasjoner ser det. 41 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Borch, Anita;Kjørstad, Ingrid;Slettemeås, Dag (2016). Forbrukerbarrierer blant personer med nedsatt funksjonsevne. 49 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Kjørstad, Ingrid (2016). Delingsøkonomien i Norge. En studie av befolkningens erfaringer og holdninger knyttet til deling, gjenbruk, digitale delingsplattformer og brukerevalueringer. 115 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
See all publications
Slettemeås, Dag;Kjørstad, Ingrid;Strandbakken, Pål (2016). Hverdagsteknologi - forbrukernes hjelpemidler i velferdssamfunnet? En utredning om mulighetene for en informasjonsportal. 125 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag (2016). Nyheter i en digitalisert hverdag. En landsdekkende undersøkelse av ungdom og unge voksnes mediarelaterte praksiser og nyhetskonsum via smarttelefon, sosiale medier og nyhetsaggregatorer. 97 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Throne-Holst, Harald;Slettemeås, Dag;Kvarnlöf, Linda;Tommason, Bødvar (2015). National risk regimes in Norway, Sweden and Iceland. 72 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag (2014). Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. 91 s. SIFO.
Jacobsen, Eivind;Slettemeås, Dag (2014). Om framtidens forbruksvaner - et 30 års perspektiv. Med et spesielt blikk på mulige konsekvenser for infrastrukturen for import og innenlands godstransport. 109 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag (2014). IKT-bruk i befolkningen og barrierer for digital inkludering. En kunnskapsoppsummering. 138 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag (2014). Forbrukeres erfaringer med elektroniske billetter og billett-app’er til offentlig transport. 22 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag (2014). Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen. SIFO-survey hurtigstatistikk 2013. 49 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag;Helle-Valle, Jo Helge (2012). Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere. 46 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag;Tronrud, Marianne (2011). Digital mestring og erfaringer med tjeneste-bundling blant norske forbrukere SIFO-survey hurtigstatistikk 2011. 39 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag;Lillebø, Kjersti (2010). Parabolens betydning for identifisering og tilhørighet blant innvandrere i Norge. ISBN: 978-82-7063-430-9. 83 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag (2009). Forbrukeres digitale mestring. SIFO-survey hurtigstatistikk 2009. 32 s. Statens insitutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag (2008). Forbrukere i bredbånds- og TV-markedet. SIFO-survey hurtigstatistikk 2008. 36 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag;Kjørstad, Ingrid (2008). Digital mestring - internett og bredbånd SIFO-survey hurtigstatistikk 2007. 27 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag (2007). Forbrukernes stilling i informasjonssamfunnet. 177 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag;Helle-Valle, Jo Helge;Borch, Anita (2007). Consuming Digital Adventure-Oriented Media in Everyday Life. Final Report. 78 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag (2007). Barn og unge i den nye mediehverdagen - etnisitet, kultur og tradisjon. 107 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag (2007). 'The Home' as a Battleground for Digital Technology. Antecedents of Domestication. ISBN: 978-82-7063-412-5. 63 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag (2006). Digital mestring blant norske forbrukere. SIFO-survey hurtigstatistikk 2006. 39 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Lavik, Randi Kristine;Slettemeås, Dag (2006). Reklame - en kilde til stadig ergrelse?. 24 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag (2004). Brukererfaringer med super-tekst-TV. 30 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag (2004). Grunnlagsdokument. Forbrukervinkling på Public Key Infrastructure (PKI). 78 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Kjørstad, Ingrid;Slettemeås, Dag (2003). Tillits- og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no. 96 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag;Helle-Valle, Jo Helge (2003). Forbrukere og utviklingen av bredbånd i Norge - fra borger til kunde?. 102 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag;Lavik, Randi Kristine;Stokke, Liv Jorunn (2002). Det interaktive reiseliv Samtykkebasert markedsføring av reiselivstjenester med fokus på forbrukernes tillit. 164 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag (2002). Høyforbruk. Forbrukerbehov som utgangspunkt for offentlig etterspørsel og markedstilbud. 71 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis (2018). Hvor forberedt er vi på omfattende strømbrudd?. Aftenposten Viten.
Storm-Mathisen, Ardis;Slettemeås, Dag;Helle-Valle, Jo (2018). Beredskap, sårbarhet og digitaliseringens paradokser - oppsummering av funn fra Homeriskprosjektet. Homerisk sluttseminar. Forsbruksinstituttet SIFO og Norsk Teknisk Museum.
Slettemeås, Dag (2017). DAB-radio - DABbende forbrukerinteresse? Norske forbrukeres erfaringer med og holdninger til DAB-radio. Lavik, Randi Borgeraas, Elling Martin (Red.), Forbrukstrender 2017. SIFO-survey. 6. s. 53-60.
Slettemeås, Dag;Bøyum, Live Standal (2017). Ønsker norske forbrukere én mobilbetalingstjeneste?. Lavik, Randi Borgeraas, Elling Martin (Red.), Forbrukstrender 21. september 2017 SIFO-survey. 5. s. 45-51.
Berg, Lisbet;Slettemeås, Dag (2017). App'ifisering av dagligvaremarkedet. Lavik, Randi Borgeraas, Elling Martin (Red.), Forbrukstrender 21. september 2017 SIFO-survey. Kapittel 4. s. 37-44.
Slettemeås, Dag (2017). Brukere med lav digital kompetanse. En kunnskapsoppsummering fra SIFO. DNB workshop om brukere med lav digital kompetanse. DNB.
Slettemeås, Dag (2017). Digital tilgang, bruk, deltakelse, kompetanse og inkludering. KMD workshop om indikatorer på befolkningens digitale kompetanse. Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Slettemeås, Dag (2017). DAB-bende forbrukerinteresse? Norske forbrukeres erfaringer med og holdninger til DAB-radio. SIFO-survey 2017. SIFOs frokostseminar "Forbrukertrender 2017". SIFO, HiOA.
Slettemeås, Dag (2017). App-krig i dagligvarebransjen. SIFOs frokostseminar "Vår digitale hverdag - om muligheter og utfordringer i en digital forbrukerhverdag. SIFO, HiOA.
See all publications
Slettemeås, Dag (2017). Appifisering i dagligvaremarkedet. NRK Alltid Nyheter.
Slettemeås, Dag (2017). - Pass på at bruktgaven ikke er noe du har fått av mottakeren tidligere. dinside.no.
Slettemeås, Dag (2017). 8 ting du må sjekke før du handler på nett. Vi over 60.
Slettemeås, Dag (2017). Vipps vant - ny kamp venter. Dagens næringsliv.
Slettemeås, Dag (2017). The sharing economy in Norway. Nationwide survey. FAFO workshop on sharing economy. FAFO.
Slettemeås, Dag (2016). The role of metropolises in nurturing innovations. 2nd European Congress of Local Goverments. The Eonomic Forum/European Congress of Local Governments.
Slettemeås, Dag (2016). Selvsagt har vi noe å skjule; vårt eget privatliv. Vårt Land.
Slettemeås, Dag (2016). Delingsøkonomien: forbrukervinkling og forbrukerrettigheter. SL-seminar. Skattelovavdelingen, Finansdepartementet.
Slettemeås, Dag (2016). Delingsøkonomi. AP Stortingsgruppes seminar om delingsøkonomi. Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
Slettemeås, Dag (2016). Delingsøkonomien: Begreper, status, utfordringer og muligheter. Foredrag NITO. NITO ledelse.
Slettemeås, Dag (2016). Delingsøkonomi: begreper + befolkningsundersøkelse. Konferanse om forbrukeren i delingsøkonomien. BLD, SIFO, FR og FO.
Kjørstad, Ingrid;Slettemeås, Dag (2016). Hvilke barrierer møter funksjonshemmede som forbrukere?. UnIKT forum.
Kjørstad, Ingrid;Slettemeås, Dag (2016). Excluding consumption practices faced by disabled people. NCCR.
Storm-Mathisen, Ardis;Schjøll, Alexander;Slettemeås, Dag (2015). Mobil betaling. Lavik, Randi Kristine Borgeraas, Elling M (Red.), Forbrukstrender 2015 SIFO-survey. 9. s. 37-41.
Slettemeås, Dag (2015). RISIKO 2040: Teknologiske drivkrefter i fremtidens Norge. DSBs arbeidsseminar knyttet til RISIKO 2040. DSB.
Slettemeås, Dag (2014). IKT-bruk i befolkningen og barrierer for digital inkludering. Deltasenterets rapportlanseringsseminar. Deltasenteret.
Slettemeås, Dag (2014). Digitaliseringsfrokost: Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. Digitaliseringsfrokost. Difi og Deltasenteret.
Evjemo, Bente;Akselsen, Sigmund;Slettemeås, Dag;Munch-Ellingsen, Arne;Andersen, Anders;Karlsen, Randi (2014). “I expect smart services!” User feedback on NFC based services addressing everyday routines. International Conference on Mobility and Smart Cities.
Akselsen, Sigmund;Slettemeås, Dag;Andersen, Anders;Grønli, Kristin Straumsheim (2014). Snart fart på mobilsveip. www.forskningsradet.no.
Akselsen, Sigmund;Slettemeås, Dag;Andersen, Anders;Grønli, Kristin Straumsheim (2014). Derfor kan du betale med mobilen først nå. www.tu.no.
Slettemeås, Dag (2010). RFID: den lille teknologien med det store potensialet - og de store utfordringene. Forelesning for masterstudenter. TIK, Universitetet i Oslo.
Slettemeås, Dag (2006). Dårlig dannelse på nettet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Excluding consumption practices faced by disabled people: some preliminary results. (2016) Paper presented at NCCR, Aarhus, 18.-19. Mai 2016
Diasporic media technology consumption in Norway. (2008) Paper presented at ECREA 2008, the 2nd European Communication Conference, in Barcelona, Nov. 25-28.
Consumer roles and obligations in the (post)-digital media society. (2010) Presentation at the conference "Teaching consumer competences - implementing strategies for consumer education", held at the Norwegian Ministry of Children, Equality and Social Inclusion, February 16-17, 2010.
See all publications
“I expect smart services!” User feedback on NFC based services addressing everyday routines. (2014) Paper presented at the International Conference on Mobility and Smart Cities, Rome, Italy. October 27-28, 2014
”Domesticating media technology, domesticating home? The role of diasporic media technology consumption in everyday life". (2008) Paper presented at the IMK workshop w/Sonia Livingstone, Oslo, March 27, 2008
Domesticating media technology - domesticating home? . (2008) Parallel session: Presentation of new ph.d projects, IMK ph.d seminar, Isegran, April 9-11, 2008
Diasporic and parabolic. (2011) Paper presented at the ECREA conference: ”Keywords: Continuities, complexities and challenges in the field of Diaspora, Migration and Media", Maynooth Ireland - Dec.2-3, 2011.
Mobile phones, risk and the EMF uncertainty problem . (2009) Paper presented at the 4th international Consumer Sciences Research Conference Consumer Voice and Representation 24- 26 June 2009, Edinburgh
Understanding digital inclusion/exclusion among elderly.The case of Norway. (2015) 12th CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION 2015Prague, 25.-28 August 2015. RN01 - Ageing in Europe - Ageing and Information and Communication Technologies
RFID - the ‘next step’ in consumer-product relations or Orwellian nightmare?. (2005) Paper presented at the Nordic Consumer Policy Research Conference, Helsinki, October 3-5, 2008
RFID - the "next step" in consumer-product relations or Orwellian nightmare?. (2007) Paper presented at the Nordic Consumer Policy and Research Conference, Helsinki, October 3-5, 2007.
Informasjonssamfunnet - et forbrukerperspektiv. (2009) Lecture presented to MA students at IMK (Department of media and communication), University of Oslo, Sept. 23, 2009
NFC city: Co-locating NFC services in a multi-service trial approach. (2013) Paper presented at IADIS International Conference on Information Systems, Lisbon, Portugal – March 13-15, 2013
I mobiltelefonens vold. (2005) Oktober 2005
The family living-room - a final battleground for digital technology?. (2004) Paper presented at research seminar Domestication and the consumption of new media technologies, Aalborg, November 1-2, 2004
Giving Internet-shopping ‘a sense of place’. (2004) Paper presented at the 3rd ETE-workshop, Sophia-Antipolis, France, January 29–30, 2004

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 56 33
Phone (mobile): +47 926 63 614
Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X756

Other channels