menu
search
Norwegian

Publications and research

(50) (1) Research reports (33) Dissemination (71) HiOA Publications (63)
Hovik, Sissel;Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Implementing the EU Water Framework Directive in Norway: Bridging the gap between water management networks and elected councils?. Journal of Environmental Policy and Planning. Vol. 18. doi: 10.1080/1523908X.2016.1149049
Hovik, Sissel;Hanssen, Gro Sandkjær (2015). The impact of network management and complexity on multi-level coordination. Public Administration. Vol. 93. doi: 10.1111/padm.12135
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege;Saglie, Inger-Lise (2015). Håndtering av motstridende hensyn i byutviklingen - tilsiktede og utilsiktede konsekvenser. Hofstad, Hege Saglie, Inger-Lise Hanssen, Gro Sandkjær (Red.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 19. s. 259-270. Universitetsforlaget.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2015). Styring av kompakt byutvikling - hvordan brukes overordnede planer til å balansere motstridende hensyn?. Hofstad, Hege Saglie, Inger-Lise Hanssen, Gro Sandkjær (Red.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 17. s. 232-245. Universitetsforlaget.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2015). Den kompakte byen - robust eller sårbar for et klima i endring?. Hofstad, Hege Saglie, Inger-Lise Hanssen, Gro Sandkjær (Red.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 11. s. 147-158. Universitetsforlaget.
Saglie, Inger-Lise;Hofstad, Hege;Hanssen, Gro Sandkjær (2015). Hvordan studere motstridende hensyn i den kompakte byen?. Hofstad, Hege Saglie, Inger-Lise Hanssen, Gro Sandkjær (Red.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 2. s. 26-35. Universitetsforlaget.
Klausen, Jan Erling;Hanssen, Gro Sandkjær;Barkved, Line Johanne;Holen, Silje Nygaard (2015). Hvordan er klimaendringer integrert i arbeidet med vannforvaltningsplaner i Norge?. Kart og Plan. Vol. 108.
Hanssen, Gro Sandkjær;Helgesen, Marit Kristine;Holmen, Ann Karin Tennås (2015). The municipality as negotiator in multilevel governance of health care. World Political Science Review. Vol. 11. doi: 10.1515/wps-2015-1003
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege;Hisdal, Hege (2015). Manglende lokal tilpasning til klimaendringer: Kan flernivånettverk øke tilpasningskapasiteten? :. Kart og Plan. Vol. 75, årg. 108.
Hofstad, Hege;Saglie, Inger-Lise;Hanssen, Gro Sandkjær (2015). Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. ISBN: 978-82-15-02421-9. 301 s. Universitetsforlaget.
See all publications
Sørensen, Eva;Lidström, Anders;Hanssen, Gro Sandkjær (2015). Conditions for political leadership in pluricentric Scandinavian regions. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration. Vol. 19.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege;Saglie, Inger-Lise;Næss, Petter;Røe, Per Gunnar (2015). Hvorfor studere den kompakte byen?. Hofstad, Hege Saglie, Inger-Lise Hanssen, Gro Sandkjær (Red.), Kompakt byutvikling. Muligheter og utfordringer. Kapittel 1. s. 13-25. Universitetsforlaget.
Higdem, Ulla;Hanssen, Gro Sandkjær (2014). Handling the Two Conflicting Discourses of Partnerships and Participation in Regional Planning. European Planning Studies. Vol. 22. doi: 10.1080/09654313.2013.791966
Helgesen, Marit Kristine;Hanssen, Gro Sandkjær (2014). Samhandlingsreformens styringsvirkemidler - implikasjoner for kommunalt handlingsrom. Tidsskrift for velferdsforskning.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hovik, Sissel;Hundere, Gunn Cecilie (2014). Den nye vannforvaltningen. Nettverksstyring i skyggen av hierarki. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 30.
Helgesen, Marit Kristine;Hanssen, Gro Sandkjær (2014). Kommunalt handlingsrom etter Samhandlingsreformen :. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.
Hanssen, Gro Sandkjær;Helgesen, Marit Kristine;Holmen, Ann Karin Tennås (2014). Den forhandlende kommune i samhandlingsreformen – forhandlingspraksis og lederegenskaper. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 30.
Hanssen, Gro Sandkjær;Falleth, Eva (2014). Market-Orientated Urban Planning - Constraining Citizen Participation. Local Government Studies. Vol. 40. doi: 10.1080/03003930.2013.834254
Hanssen, Gro Sandkjær;Mydske, Per Kristen;Dahle, Elisabeth (2013). Multi-level coordination of climate change adaptation: by national hierarchical steering or by regional network governance?. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. Vol. 18. doi: 10.1080/13549839.2012.738657
Hofstad, Hege;Hanssen, Gro Sandkjær;Saglie, Inger-Lise;Nordahl, Berit Irene;Schmidt, Lene (2013). Compact cities in Norway: Political Rationalities and Governmental Technologies. Hanssen, Gro Sandkjær Hofstad, Hege (Red.), Compact City Policies in England, Denmark, the Netherlands and Norway. 5.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hovik, Sissel (2013). EUs vanndirektiv og medvirkning – Erfaringer fra Norge. Kart og Plan. Vol. 73, årg. 106.
Hanssen, Gro Sandkjær;Mydske, Per Kristen;Dahle, Elisabeth (2012). Regionenes rolle i arbeidet med å tilpasse samfunnet til framtidens klimaendringer. Det regionale Norge 1950 til 2050. Kapittel 12. s. 281-313. Abstrakt forlag.
Hanssen, Gro Sandkjær (2012). Negotiating Urban Space: The Challenge of Political Steering in Market- and Network-oriented Urban Planning. Scandinavian Political Studies. Vol. 35. doi: 10.1111/j.1467-9477.2011.00278.x
Falleth, Eva;Hanssen, Gro Sandkjær (2012). Medvirkning i planlegging. Utfordringer for norsk planlegging - kunnskap, bærekraft, demokrati. Kapittel 10. s. 186-203. Cappelen Damm Akademisk.
Hanssen, Gro Sandkjær;Saglie, Jo;Smith, Eivind (2012). KS i det norske flernivådemokratiet. Reitan, Marit Saglie, Jo Smith, Eivind (Red.), Det norske flernivådemokratiet. Kapittel 10. s. 311-339. Abstrakt forlag.
Hanssen, Gro Sandkjær;Vabo, Signy Irene (2012). Sykehjem til alle? Om nasjonale partipolitiske mål og lokale tilpasninger. Reitan, Marit Saglie, Jo Smith, Eivind (Red.), Det norske flernivådemokratiet. Kapittel 4. s. 137-166. Abstrakt forlag.
Hanssen, Gro Sandkjær;Klausen, Jan Erling;Langeland, Ove (2012). Regionene mot 2050. Det regionale Norge 1950 til 2050. Kapittel 14. s. 335-354. Abstrakt forlag.
Higdem, Ulla;Hanssen, Gro Sandkjær;Gropen, Wibeke Børresen (2012). Framsyn som trangsyn eller vidsyn? Om den regionale framsynsprosessen i Hedmark. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
Hanssen, Gro Sandkjær;Klausen, Jan Erling;Langeland, Ove (2012). Det regionale Norge 1950 til 2050. ISBN: 978-82-7935-329-4. Abstrakt forlag.
Hanssen, Gro Sandkjær;Klausen, Jan Erling;Langeland, Ove (2012). Innledning. Det regionale Norge 1950 til 2050. Kapittel 1. s. 11-23. Abstrakt forlag.
Falleth, Eva;Hanssen, Gro Sandkjær (2011). Participation in planning – a study of urban development in Norway. European Journal of Spatial Development. 19 s.
Hanssen, Gro Sandkjær;Helgesen, Marit Kristine (2011). Multilevel governance in Norway: universalism in elderly and mental health care services. International journal of sociology and social policy. Vol. 31. doi: 10.1080/1523908X.2011.578403
Hanssen, Gro Sandkjær;Nergaard, Erik Rolfsrud;Pierre, Jon;Skålholt, Asgeir (2011). Multi-level governance of regional economic development in Norway and Sweden: too much or too little top-down control?. Urban Research and Practice. Vol. 4. doi: 10.1080/17535069.2011.550539
Falleth, Eva;Hanssen, Gro Sandkjær;Røiseland, Asbjørn (2011). Inroduction: themed section in Nordic governance. Urban Research and Practice. Vol. 4. doi: 10.1080/17535069.2011.550492
Falleth, Eva Irene;Hanssen, Gro Sandkjær;Saglie, Inger-Lise (2010). Challenges to Democracy in Market- Oriented Urban Planning in Norway. European Planning Studies. Vol. 18. doi: 10.1080/09654311003607729
Hanssen, Gro Sandkjær (2010). Ensuring local community interests in market-oriented urban planning? The role of local politicians. Environment and Planning. C, Government and Policy. Vol. 28. doi: 10.1068/c09102
Ellingsen, Winfried;Hanssen, Gro Sandkjær;Saglie, Inger-Lise (2010). Nye utfordringer i rurale kommuner : fritidsboliger og lokaldemokrati. Kart og Plan. Vol. 70, årg. 103.
Hanssen, Gro Sandkjær;Saglie, Inger-Lise (2010). Cognitive Closure in Urban Planning. Planning Theory & Practice. Vol. 11. doi: 10.1080/14649357.2010.525373
Fotel, Trine;Hanssen, Gro Sandkjær (2009). Meta-Governance of Regional Governance Networks in Nordic Countries. Local Government Studies. Vol. 35. doi: 10.1080/03003930903227386
Hanssen, Gro Sandkjær;Johnstad, Tom;Klausen, Jan Erling (2009). Regional Foresight, Modes of Governance and Democracy. European Planning Studies. Vol. 17. doi: 10.1080/09654310903322272
Hanssen, Gra Sandkjær;Vabo, Signy Irene;Stigen, Inger Marie (2008). Digitalisering av informasjon om befolkningen – hva med politikernes representasjonsfunksjon?. Kommunal ekonomi och politik. Vol. 12.
Hansen, Tore;Hanssen, Gro Sandkjær;Stigen, Inger Marie (2008). Det fragmenterte regionale styringssystemet - konsekvenser for samordning?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
Hanssen, Gro Sandkjær;Vabo, Signy Irene;Stigen, Inger Marie (2008). Påvirkes politikernes representasjonsfunksjon av at informasjon om befolkningen digitaliseres? Erfaringer fra norske kommuner. Kommunal ekonomi och politik.
Hanssen, Gra Sandkjær;Vabo, Signy Irene (2008). Styringsdilemmaer i lokaldemokratiet – økte utfordringer med digitalisering?. Enli, Gunn Skogerbø, Eli (Red.), Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfodringer. Kapittel 1. s. 18-38. Gyldendal Akademisk.
Askim, Jostein;Hanssen, Gro Sandkjær (2008). Councillors' receipt and use of citizen input: Experience from Norwegian local government. Public Administration. Vol. 86. doi: 10.1111/j.1467-9299.2008.00722.x
Hansen, Tore;Hanssen, Gro Sandkjær;Stigen, Inger Marie (2007). Den regionale staten. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 9.
Hanssen, Gro Sandkjær;Klausen, Jan Erling;Winsvold, Marte (2007). Emissions trading – market, hierarchy or governance network?. Environmental Governance and Policy Implementation – Papers from the 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference, June 18-20, 2007: Workshop 5. Part 4. s. 71-90.
Hansen, Tore;Hanssen, Gro Sandkjær;Stigen, Inger Marie (2007). Den regionale staten. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 9.
Hanssen, Gro Sandkjær;Klausen, Jan Erling;Vabo, Signy Irene (2006). Traces of governance: policy networking in Norwegian local government. Heinelt, Hubert Sweeting, David Getimis, Panagiotis (Red.), Legitimacy and Urban Governance. Chapter 6. s. 90-101. Routledge.
Vabo, Signy Irene;Hanssen, Gro Sandkjær;Klausen, Jan Erling (2004). Demokrati og deltakelse i urbane policynettverk - erfaringer fra Norge. Politica - Tidsskrift for politisk videnskab. Vol. 36.
Hanssen, Gro sandkjær;Helgesen, Marit;Vabo, Signy Irene (2005). Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunalkunnskap. ISBN: 8205326592. 328 s. Gyldendal Akademisk.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hovik, Sissel;Indset, Marthe;Klausen, Jan Erling (2017). Sammen om vannet? Erfaringer fra vannforvaltningen etter EUs vanndirektiv. ISBN: 978-82-8309-139-7. 169 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Millstein, Marianne;Orderud, Geir;Hanssen, Gro Sandkjær;Stokstad, Sigrid (2016). Staten og bærekraftig byutvikling. En kartlegging av statens ansvar og roller i byutviklingsavtaler. ISBN: 978-82-8309-115-1. 136 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Barkved, Line Johanne;Hanssen, Gro Sandkjær (2015). Klimatilpasning i vannforskriftsarbeidet - forstudie. ISBN: 978-82-577-6584-2. 89 s. Norsk institutt for vannforskning.
Hofstad, Hege;Hanssen, Gro Sandkjær (2015). Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå – Videreutvikling av rollen gjennom partnerskapsbasert regional utvikling og planlegging. ISBN: 978-82-8309-075-8. 109 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Winsvold, Marte;Hanssen, Gro Sandkjær;Houlberg, Kurt;Klausen, Jan Erling;Saglie, Jo;Segaard, Signe Bock;Vabo, Signy Irene (2015). Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger. ISBN: 978-82-7763-475-3. 136 s. Institutt for samfunnsforskning.
Holmen, Ann Karin Tennås;Hanssen, Gro Sandkjær (2013). Styring av og ledelse i organiserte samarbeid i kommunal sektor. 145 s. International Research Institute of Stavanger.
Holmen, Ann Karin Tennås;Hanssen, Gro Sandkjær (2013). Næringsklynger i en ny storregion: Hva har vi og hva er potensialet framover?. 42 s. International Research Institute of Stavanger.
Klausen, Jan Erling;Arnesen, Sveinung;Christensen, Dag Arne;Folkestad, Bjarte;Hanssen, Gro Sandkjær;Winsvold, Marte Slagsvold;Aars, Jacob (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. ISBN: 978-82-7071-974-7. 186 s. Norsk institutt for by- og regionforskning, Uni Rokkansenteret.
Holmen, Ann Karin T.;Hanssen, Gro Sandkjær (2013). Perspektiver og erfaringer: Styring av og ledelse i kommunalt organiserte samarbeid. ISBN: 978-82-490-0834-6. 47 s. IRIS.
See all publications
Hanssen, Gro Sandkjær;Holmen, Ann Karin T. (2013). Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap – Hva kjennetegner «balansert» styring og ledelse utenfor linje?. ISBN: 978-82-490-0835-3. 148 s. IRIS.
Hanssen, Gro Sandkjær (2013). Negotiating urban space. Challenges of legitimacy in market-oriented urban planning. 59 s. Universitetet i Oslo.
Zeiner, Hilde Hatleskog;Hanssen, Gro Sandkjær (2012). Demokrati, styring og planlegging – funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program 2005–2010. ISBN: 978-82-7071-949-5. 84 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Hanssen, Gro Sandkjær;Helgesen, Marit (2012). Hvordan påvirker statlige juridiske og pedagogiske styringsvirkemidler prioriteringene i den kommunale omsorgssektoren?. ISBN: 978-82-7071-948-8. 135 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Higdem, Ulla;Klausen, Jan Erling;Hanssen, Gro Sandkjær;Skålholt, Asgeir (2011). Regionalt framsyn Hedmark – gjennomgang og presentasjon av et regionalt framsynsprosjekt i Hedmark. ISBN: 978-82-7356-678-2. 88 s. Østlandsforskning AS.
Christensen, Dag Arne;Hanssen, Gro Sandkjær;Kittelsen, Elin;Klausen, Jan Erling;Winsvold, Marte;Aars, Jacob (2010). Evaluering av innbyggerinitiativordningen. ISBN: 978-82-7071-862-7. 186 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Kittelsen, Elin;Christensen, Dag Arne;Aars, Jacob;Hanssen, Gro Sandkjær;Klausen, Jan Erling (2010). Evaluering av innbyggerinitiativordningen. ISBN: 978-82-7071-862-7. 182 s. Norsk institutt for by- og regionforskning, Rokkansenteret.
Falleth, Eva Irene;Saglie, Inger-Lise;Hanssen, Gro Sandkjær (2009). Medvirkning i byplanlegging i Norge. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Hanssen, Gro Sandkjær;Lund-Iversen, Martin;Kittelsen, Elin;Klausen, Jan Erling;Winsvold, Marte (2008). Governance for Sustainability (G-FORS) – Norway National Report. ISBN: 978-82-7071-715-6. 128 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Falleth, Eva;Hanssen, Gro Sandkjær;Saglie, Inger-Lise (2008). Medvirkning i byplanlegging i Norge. ISBN: 978-82-7071-765-1. 116 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Holmen, Ann Karin Tennås;Opedal, Ståle;Hanssen, Gro Sandkjær;Stigen, Inger Marie (2007). Søkelys på Stifinnerkommunene. 108 s. International Research Institute of Stavanger.
Falleth, Eva Irene;Hanssen, Gro Sandkjær;Saglie, Inger-Lise (2007). From participation as a plus factor in government to participation as a strategy in governance ? empowering or weakening civil society actors in urban development?. 18 s. CINIFOGO Network of Escellence Homepage.
Stigen, Inger Marie;Hanssen, Gro sandkjær (2007). Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark. NIBR-rapport 2007:19. ISBN: 978-82-7071-691-3. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Hansen, Tore;Hanssen, Gro Sandkjær;Heløe, Leif Arne;Stigen, Inger Marie (2006). Den regionale stat - enhet og mangfold. ISBN: 82-7071-621-9. 124 s. Norsk Institutt for By- og Regionforskning.
Winsvold, Marte;Hanssen, Gro Sandkjær (2006). Lokalt e-demokrati – Om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser. ISBN: 82-7071-599-9. 147 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Klausen, Jan Erling;Hanssen, Gro Sandkjær (2006). Fylkeskommunal oppgavedifferensiering – Rapport fra innledende undersøkelser. ISBN: 978-82-7071-620-3. 69 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Hanssen, Gro Sandkjær;Stigen, Inger Marie (2006). Forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark – En underveisevaluering. ISBN: 82-7071-616-2. 100 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Hansen, Tore;Hanssen, Gro Sandkjær;Heløe, Leif Arne;Stigen, Inger Marie (2006). Den regionale stat - enhet og mangfold – Om den geografiske inndelingen av regional stat og konsekvensene av denne. ISBN: 82-7071-621-9. 124 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Hanssen, Gro Sandkjær;Klausen, Jan Erling (2006). Nettverksstyring i en velferdsstat – En analyse av Handlingsprogram Oslo indre øst. ISBN: 82-7071-625-1. 62 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Hanssen, Gro Sandkjær;Stigen, Inger Marie (2006). Forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark. En underveisevaluering. NIBR-rapport 2006:5. ISBN: 82-7071-616-2. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Heløe, Leif Arne;Hansen, Tore;Hanssen, Gro sandkjær;Stigen, Inger Marie (2006). Den regionale stat – enhet og mangfold. Om den geografiske inndelingen av regional stat og konsekvensene av denne. NIBR-rapport 2006:9. ISBN: 82-7071-621-9. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Hanssen, Gro Sandkjær;Klausen, Jan Erling;Vabo, Signy Irene (2004). PLUS - Participation, leadership and urban sustainability. Country report Norway. ISBN: 8270714860. 202 s. Norwegian institute for urban and regional research.
Hanssen, Gro Sandkjær;Winge, Nikolai K;Holth, Fredrik;Hofstad, Hege (2017). «Innspill til foreslåtte lovendringer fra EVAPLAN». Presentasjon for Stortingets Energi- og miljøkomite. Stortingets Energi- og miljøkomite.
Hanssen, Gro Sandkjær (2017). «Hvordan styrke den regionale samfunnsutviklerrollen». Foredrag for fylkespolitikere i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag: Arbeidsutvalget for fellesnemda for ny Trøndelagregion. Arbeidsutvalget for fellesnemda for ny Trøndelagregion.
Hanssen, Gro Sandkjær (2017). «Det grønne skiftet – hvem får være med i fellesløftet for miljø og klima?». Seminaret «Miljøvennlig + funksjonshemmet = umulig?» og debatt med byråd for samferdsel, Lan Marie Berg og Norges Handicapforbund. Norges Handicapforbund, Oslo.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Sammen om vannet?». Nasjonale vannkonferansen. Miljødirektoratet.
Ringholm, Toril;Nyseth, Torill;Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Performing Participation? The Norwegian Planning & Building Act and the practice of citizen participation.. World Planning School Conference. International association of planning schools.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Hvordan sikre at de offentlige rommene gjøres tilgjengelig for alle?». Frokostseminaret «Kampen om byrommet». Norsk design og arkitektursenter (DogA).
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Debatt med byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen. Gammel og grønn. Oslos fortid i en grønnere framtid», Byantikvarens 60-årsjubileum. Byantikvaren i Oslo.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen». Foredrag for fylkesordførerkollegiet i regi av KS. KS.
See all publications
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Mange aktører – hvordan få til et optimalt samspill for å øke lokal tilpasningskapasitet?. TEKNA-kurset "Lokal klimatilpasning". TEKNA.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Staten og bærekraftig byutvikling. En kartlegging av statens ansvar og roller i byutviklingsavtaler. Avdelingsseminar for planavdelingen i KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet). KMD.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Politikk virker! Planlegging som lokalpolitiske styringsredskap (stedsledelse). «Urbanitet i Telemark», Stedsutviklingsseminar arrangert av Telemark fylkeskommune, på Bryggeparken hotell i Skien. Telemark fylkeskommune.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Medvirkning i planlegging. Medvirknignsworkshop for Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Oslo kommune/ Rodeo arkitekter.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). EVAPLAN2008: Evaluating the Norwegian Planning and Building Act.. Seminar i regi av forskningsprosjektet GOVLAND, UiB. UiB.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Foreløpige tanker fra EVAPLAN om foreslåtte lovendringer.. på KMDs nettverkssamling for regional planlegging. KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Fylkene blir færre og større – hvordan vil det påvirke fylkeskommunenes roller og regional planlegging?. Nettverkssamling KMDs nettverkssamling for regional planlegging. KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Hanssen, Gro Sandkjær;Swianiewicz, Pawel;Lackowska, Marta (2016). "Local leadership in climate change policies" Paper and presentation.. ECPR General Conference, Prague the 7th-9th.9 2016. the panel “Climate change adaptation policies at the local level” in Session “Local Democracy and Local Government: Coping with Challenges in Times of Change”. ECPR.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). Inkluderende byrom for alle?. Rus & samfunn. Vol. 10.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2016). «Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå». Møte med kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner. KMD.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Lokalpolitikernes rolle i en klimavennlig by- og tettstedsutvikling – hva kreves». Klimakonferansen i Arendal 2016 «Grønt skifte i kommunene. Bærekraftig areal- og transportplanlegging». Arendal kommune mfl.
Hanssen, Gro Sandkjær;Holm-Hansen, Jørn (2016). «Governing risk society: Increasing local adaptive capacity to climate changes“. Konferansen „Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni“ (Climate change and adaptation measures at local and regional level). Liberec region.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2016). «Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå». Fylkesutvalgene i Akershus, Østfold og Buskerud. Fylkeskommunene: Akershus, Østfold og Buskerud.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2016). «Samarbeid mellom by og omland for å skape regional vekst»,. Nettverkssamling i KMDs Byregionprogram. KMD.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå». Foredrag for fylkestinget i Vestfold. Fylkestinget i Vestfold.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Erfaringer med vannforvaltningsarbeidet – surveyer fra 2013 og 2015». Foredrag på møte i Direktoratsgruppen i vannforvaltningen. Miljødirektoratet.
Hanssen, Gro Sandkjær;Helgesen, Marit Kristine (2016). «Fremtidens superrådmenn". Tekna samfunnsutviklingsdagene. TEKNA.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Hva betyr større kommuner for lokaldemokratiet?». Storkommunemøte (10kommunestyrer) i Sunnmøreregionen. Sunnmørsregionen.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå». Møte i Rogaland fylkesting. Rogaland fylkesting.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå». KS nettverk for fylkesnæringssjefene. KS.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Om byutvikling og medvirkning: Hvordan sikre kvalitet og sosial bærekraft når vi fortetter?». Debattmøte: Hvem skal utforme byen? Om byutvikling og medvirkning. Kunnskapsbyen, Litteraturhuset i Trondheim,Trondheim bibliot.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Hvem bygges framtidens byer for? Hvordan kan vi sikre gode, inkluderende byer og byrom?». Foredrag i seminarserien SAMSVAR "Hvem bygger framtidens byer – demokrati eller marked?". HiOA, SVA.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Den samarbeids- og nettverksorienterte kommune. Nye krav til lederroller». Forelesning i kurs i samhandlingsledelse. Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Kulturminneforvaltning som lokaldemokrati». Riksantikvarens bystrategiseminar. Riksantikvaren.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen». Foredrag på møte i Østlandssamarbeidet. Østlandssamarbeidet.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå». Kommunekonferansen Politikk og Plan. Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Hanssen, Gro Sandkjær;Winge, Nikolai K (2016). «Foreløpige funn fra EVAPLAN». Foredrag for politisk ledelse KMD. KMD.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Kompakt byutvikling». Folkemøte i Moss. Partiet Rødt i Moss.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Kompakt byutvikling». Folkemøte i regi av opposisjonspartiene i Haugesund. Opposisjonspartiene i Haugesund.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Hvordan øke innbyggernes medvirkning i planlegging?». Folkemøte i regi av opposisjonspartiene i Haugesund. Opposisjonspartiene i Haugesund.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Knutepunktutvikling i Østlandsregionen– lokal byutvikling, regional samordning eller statlig premissgiving?». CIENS-frokosten «Knutepunktutvikling i Østlandsregionen– lokal byutvikling, regional samordning eller statlig premissgiving?». CIENS.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen". Foredrag for Stortingets kommunalkomite, på møte i regi av KS. Stortinget/KS.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Morgendagens utfordringer for kommunene. Hva er de største utfordringene kommunene har i dag, og hvilke trender vil gjøre seg gjeldende?». Fagseminaret «Morgendagens bærekraftige by- og tettstedutvikling - hva skal til for at kommunene beveger seg i riktig retning?». Norske arkitekters landsforbund (NAL).
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Regionale partnerskap, nettverk og samarbeid». Drammen næringsforum. Buskerud fylkeskommune.
Hanssen, Gro Sandkjær;Holm-Hansen, Jørn (2016). «Local Policies towards climate change in Norway". “Local adaptation to climate change – practitionners experience”. University of Warzaw.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Medvirkning - med virkning?». studentseminar, arrangert i Oslo Arkitekturtriennale DOGA. Oslo Arkitekturtriennale DOGA.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2016). «Hvordan sikre sosialt bærekraftig by- og tettstedutvikling? Gode prosesser for helsefremmende stedsutvikling». Folkehelse og byplankonferansen. KS.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk». Vannregionledersamling i regi av KS. KS.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Offentlig styring versus private aktører». "Har Norge en bypolitikk?». Oslo arkitekturtriennale (OAT)), Forskningsrådet og DogA.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «NIBRs sluttrapport om erfaringene fra vannforvaltningsarbeidet 2013-2015". Møte i vannforvaltningens departementsgruppe og nasjonal referansegruppe. Klima- og miljødepartementet (KLD) og Miljødirektoratet.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Regionalt utviklingsverksted – på vei mot gullstandarden for regional samfunnsutvikling». KMD og KS sitt regionale utviklingsverksted. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og KS.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Medvirkning og muligheter». Åpent møte om Hauskvartalet i oslo. Hauskvartalets beboere.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Utviklingen av norske kommuner (og regioner) som demokratiske og innovative samfunnsaktører». Videreutdanningen «Executive master of management». Høgskolen i Sørøst Norge.
Hanssen, Gro Sandkjær (2016). «Store ambisjoner i byutviklingen – hvordan realisere dem?». BOBY-seminar om byutvikling. BOBY, Trondheim.
Andersen, John;Dale, Britt Engan;Hanssen, Gro Sandkjær (2015). Gabrielsen, Guro Voss: Groruddalen; Oslos vakreste verkebyll? Problempresentasjoner og stedsforståelser i Groruddalssatsingen. Doktoravhandling ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, nr. 70.. Norsk Geografisk Tidsskrift. Vol. 69.
Winge, Nikolai K;Hanssen, Gro Sandkjær;Hofstad, Hege (2015). Fungerer plandelen i plan- og bygningsloven (2008) etter intensjonene?. PLAN.
Hovik, Sissel;Hanssen, Gro Sandkjær (2015). Political anchorage, institutional complexity and the outcome of multilevel governance networks. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Hanssen, Gro Sandkjær;Hovik, Sissel (2014). Samordning og medvirkning i vannforvaltningsarbeidet. Hvordan bidrar landbruket inn i arbeidet med å gi en helhetlig vannforvaltning. Fagsamling om oppfølging av vannforskriften. Landbrksdirektoratet.
Røiseland, Asbjørn;Hofstad, Hege;Hanssen, Gro Sandkjær (2014). From Service Provider to Network Node? A theoretically informed policy analysis of Norwegian county municipalities. XVII Nordic Political Science Conference. Gøteborgs Universitet.
Hovik, Sissel;Hanssen, Gro Sandkjær (2013). Implementing the EU Water Framework Directive in Norway. Effektive multi-level coordination by meta-governance?. 11th Nordic Environmental Social Science Conference. Copenhagen University.
Hovik, Sissel;Klausen, Jan Erling;Hanssen, Gro Sandkjær;Stokke, Knut Bjørn;Indset, Marthe (2013). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Do new water regions represent effective networks for multi-level coordination or a decentralization of dilemmas?. ECPR General COnference. European Consortium for Political Science.
Hanssen, Gro Sandkjær;Vabo, Signy Irene (2011). Flernivåstyring av eldreomsorgen i Norge - en utfordring for realiseringen av nasjonal politikk. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap. Universitetet i Bergen.
Hanssen, Gro Sandkjær;Vabo, Signy Irene (2011). Sykehjem til alle? Nasjonal politikk og lokal tilpasning. Fagkonferansen HiOA. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Saglie, Inger-Lise;Hanssen, Gro Sandkjær (2009). Medvirkning i planleggingen. Planlegging som styringsmiddel- tekster eller handling?.
Falleth, Eva Irene;Hanssen, Gro Sandkjær (2008). The role of civil society in neo-liberal planning. EURA 2008 European Urban Research Asssociation.
Falleth, Eva Irene;Hanssen, Gro Sandkjær (2007). From participation as a plus factor in government to participation as a strategy in governance ? empowering or weakening civil society actors in urban development?. Citizen Participation in Policy Making.
Falleth, Eva Irene;Hanssen, Gro Sandkjær (2007). Utfordringer for byplanlegging. ?.
Vabo, Signy Irene;Hanssen, Gro Sandkjær;Stigen, Inger Marie (2006). IKT som drivkraft for administrasjonens representasjonsrolle – hva med lokaldemokratiet?. Den XV Nordiske Kommunalforskerkonference. Syddansk Universitet.
Augedal, Egil;Hammarqvist, Sten-Erik;Johnsen, Åge;Koht, Harald;Hanssen, Gro Sandkjær;Vabo, Signy Irene (2004). Offentlig administrasjon på pensum: En sammenligning av seks nyere statsvitenskapelige lærebøker. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 45.
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Ståle Opedal
 • Inger Marie Stigen
 • Ann Karin T. Holmen
 • På rett veg?. (2005) Arbeidsnotat RF-2005/127
 • Marte Winsvold
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Jan Erling Klausen
 • Signy Irene Vabo
 • Kurt Houlberg
 • Signe Bock Segaard
 • Jo Saglie
 • Local political leadership and citizen participation in municipal merger processes. (2015) Institute for Social Research, Report (2015:09)
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Hege Hofstad
 • Inger-Lise Saglie
 • Kompakt byutvikling. (2015) Universitetsforlaget
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Line Barkved
 • Stefan Görlitz
 • Hege Hisdal
 • Hege Hofstad
 • Eduard Interwies
 • Sverker Jagers
 • Eivind Junker
 • Lennart J. Lundqvist
 • Isabel Seifert
 • Mikael Seva
 • Governing risk society. (2017) NIBR Report 2017:10
  See all publications
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Marte Winsvold
 • Lokalt e-demokrati for alle. (2006) NIBR-notat 2006:110
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Inger Marie Stigen
 • Tore Hansen
 • Den regionale staten. (2007)
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Martin Lund-Iversen
 • Elin Kittelsen
 • Jan Erling Klausen
 • Marte Winsvold
 • Governance for Sustainability (G-FORS). (2008) NIBR report 2008:09
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Jan Erling Klausen
 • Ove Langeland
 • Guri Mette Vestby
 • Erik Henningsen
 • Elisabeth Dahle
 • Marit Helgesen
 • Knut Onsager
 • kjesor
 • Tom Johnstad
 • Torunn Kvinge
 • Tore Hansen
 • Inger Marie Stigen
 • Randi Hjorthol
 • Trond Tjerbo
 • Per Kristen Mydske
 • Det regionale Norge 1950 til 2050. (2012)
 • Marte Winsvold
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Lokalt e-demokrati. (2006) NIBR Report 2006:01
 • Jan Erling Klausen
 • Sveinung Arnesen
 • Dag Arne Christensen
 • Bjarte Folkestad
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Marte Winsvold
 • Jacob Aars
 • Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. (2013)
 • Beata Sirowy
 • Vilde Selvig
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Mindre rom for folk flest?. (2015)
 • Elin Kittelsen
 • Dag Arne Christensen
 • Jacob Aars
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Jan Erling Klausen
 • Evaluering av innbyggerinitiativordningen. (2010) Sammendragsrapport NIBR/Rokkansenteret 2010
 • Winfried Ellingsen
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Inger-Lise Saglie
 • Nye utfordringer i rurale kommuner. (2010)
 • Tore Hansen
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Leif Arne Heløe
 • Inger Marie Stigen
 • Den regionale stat - enhet og mangfold. (2006) NIBR Report 2006:09
 • Eva Irene Falleth
 • Gro Sandkjær Hanssen
 • Inger-Lise Saglie
 • Medvirkning i byplanlegging i Norge. (2008) NIBR Report 2008:37

  (These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

  Contact information

  Phone (office): +47 67 23 56 88
  Visiting address: Holbergs gate 1, Oslo, HG454