menu
search
Norwegian

Harald Throne-Holst

Head of Research

About

Administrative field of work

Publications and research

(22) Research reports (16) Dissemination (22) HiOA Publications (64)
Tangeland, Torvald;Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Throne-Holst, Harald (2016). Teknologioptimisme – en behagelig hindring for bærekraftig forbruksutvikling?. Vittersø, Gunnar Borch, Anita Laitala, Kirsi Maria Strandbakken, Pål (Red.), Forbruk og det grønne skiftet. 4. s. 55-75. Novus Forlag.
Heidenstrøm, Nina Vatvedt;Vittersø, Gunnar;Throne-Holst, Harald (2015). Understanding consumption as social practice in enviromental policy. Strandbakken, Pål Gronow, Jukka (Red.), The consumer in society : A tribute to Eivind Stø. 3. s. 59-84. Abstrakt forlag.
Throne-Holst, Harald;Strandbakken, Pål (2013). Standardisation as a Form of Deliberation. Strandbakken, Pål Scholl, Gerd Stø, Eivind (Red.), Consumers and nanotechnology: Delibarative processes and methodologies. 11. s. 186-200. Pan Stanford Publishing.
Throne-Holst, Harald (2013). Bare røre - ikke se: Nanoteknologiens usynlige materialitet. Strandbakken, Pål Heidenstrøm, Nina (Red.), Hinsides symbolverdi. Materialiteten i forbruket. 12. s. 245-258. Novus Forlag.
Delemarle, Aurélie;Throne-Holst, Harald (2013). The role of standardization in the shaping of a vision for nanotechnology. International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM). Vol. 10. 20 s. doi: 10.1142/S0219877013400051
Throne-Holst, Harald;Rip, Arie (2011). Complexities of labelling of nano-products on the consumer markets. European Journal of Law and Technology. Vol. 2.
Stø, Eivind;Heidenstrøm, Nina;Strandbakken, Pål;Throne-Holst, Harald (2011). A secret success: Reduced electricity consumption in Norwegian households. Lindström, Therese Nilsson, Lisa (Red.), Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society. ECEEE 2011 Summer Study Proceedings. 8-385. s. 2047-2056. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE).
Heidenstrøm, Nina;Strandbakken, Pål;Throne-Holst, Harald (2011). Conceptualization of a new technology: exploring the terrace heater. Lindström, Therese Nilsson, Lisa (Red.), Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society. ECEEE 2011 Summer Study Proceedings. 8-315. s. 1993-2000. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE).
Berg, Lisbet;Slettemeås, Dag;Throne-Holst, Harald (2010). The EMF uncertainty problem related to mobile phones: where do consumers place their trust?. International Journal of Consumer Studies. Vol. 34. doi: 10.1111/j.1470-6431.2009.00830.x
Strandbakken, Pål;Throne-Holst, Harald;Stø, Eivind (2009). Nanoprodukter og forbrukerrettigheter. Asdal, Kristin Jacobsen, Eivind (Red.), Forbrukerens ansvar. 7. s. 199-222. Cappelen Damm Akademisk.
See all publications
Klepp, Ingun Grimstad;Mari, Bjerck;Throne-Holst, Harald (2009). Stoff for sport. PERSONAE - Tidsskrift for klær, kropp, kultur. Vol. 2.
Throne-Holst, Harald;Randles, Sally;Greiffenhagen, Christian;Strandbakken, Pål;Stø, Eivind (2009). Risk, Responsibility, Rights, Regulation and Representation in the Value Chain of Nano-Products. Arnaldi, Simone Lorenzet, Andrea Russo, Federica (Red.), Technoscience in progress. Managing the uncertainty of nanotechnology. 2. s. 31-52. IOS Press.
Throne-Holst, Harald;Strandbakken, Pål (2009). ” – Nobody Told Me I Was a Nano-Consumer”. The Challenges of Nanotechnologies to Consumer Rights. Journal of Consumer Policy. Vol. 32. doi: 10.1007/s10603-009-9114-9
Throne-Holst, Harald;Strandbakken, Pål;Stø, Eivind (2008). Identification of households’ barriers to energy saving solutions. Management of environmental quality. Vol. 19. doi: 10.1108/1477830810840363
Stø, Eivind;Throne-Holst, Harald;Strandbakken, Pål;Vittersø, Gunnar (2008). Review: a multi-dimensional approach to the study of consumption in modern societies and the potential for radical sustainable changes. Tukker, Arnold Charter, Martin Vezzoli, Carlo Stø, Eivind Andersen, Maj Munch (Red.), Perspectives on radical changes to sustainable consumption and production. System innovation for sustainability 1. 13. s. 234-254. Greenleaf Publishing Ltd.
Throne-Holst, Harald;Stø, Eivind (2008). Who should be precautionary? Governance of nanotechnology in the Risk Society. Technology Analysis & Strategic Management. Vol. 20. doi: 10.1080/09537320701726726
Moll, Henri C.;Noorman, Klaas Jan;Kok, Rixt;Engström, Rebecka;Throne-Holst, Harald;Clark, Charlotte (2006). Pursuing More Sustainable Consumption by Analyzing Household Metabolism in European Countries and Cities. Jackson, Tim (Red.), The Earthscan reader in sustainable consumption. 5. s. 65-85. Earthscan Publications Ltd..
Throne-Holst, Harald;Stø, Eivind;Strandbakken, Pål (2006). The Role of Consumption and Consumers in Zero Emission Strategies. Journal of Cleaner Production. Vol. 15. doi: 10.1016/j.jclepro.2006.07.018
Stø, Eivind;Throne-Holst, Harald;Vittersø, Gunnar (2005). The role of consumers in environmental successes. Grunert, Klaus Thøgersen, John (Red.), Consumers, Policy and the Environment: A Tribute to Folke Ölander. 18. s. 325-355. Springer Publishing Company.
Moll, Henri C.;Noorman, Klaas Jan;Kok, Rixt;Engström, Rebecka;Throne-Holst, Harald;Clark, Charlotte (2005). Pursuing More Sustainable Consumption by Analyzing Household Metabolism in European Countries and Cities. Journal of Industrial Ecology. Vol. 9. doi: 10.1162/1088198054084662
Stø, Eivind;Throne-Holst, Harald;Vittersø, Gunnar (2005). Dimensions in consumers' visions of future sustainable societies. Hertwich, Edgar G. Briceno, Tania Hofstetter, Patrick Inaba, Atsushi (Red.), Sustainable Consumption: The Contribution of Research (Proceedings, Workshop in Oslo, 12-12 Feb. 2005). Session 5. s. 188-203.
Throne-Holst, Harald;Strandbakken, Pål (2005). From theory to practice :Towards an efficiency of consumption. Hertwich, Edgar G. Briceno, Tania Hofstetter, Patrick Inaba, Atsushi (Red.), Sustainable Consumption: The Contribution of Research (Proceedings, Workshop in Oslo, 12-12 Feb. 2005). 3. s. 39-47.
Throne-Holst, Harald;Vittersø, Gunnar;Barkved, Line Johanne;Dale, Trine;Brembu, Tore (2016). Etiske, lovmessige, samfunnsmessige og miljømessige aspekter ved bruk av mikroalger for CCS.. 50 s. Forbruksforskningsinstituttet SIFO – Høgskolen i Oslo og Akershus.
Throne-Holst, Harald;Strandbakken, Pål (2016). D3.1 – Report on third generation deliberative processes. NanoDiode project.
Throne-Holst, Harald;Slettemeås, Dag;Kvarnlöf, Linda;Tommason, Bødvar (2015). National risk regimes in Norway, Sweden and Iceland. 72 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Heidenstrøm, Nina;Stø, Eivind;Throne-Holst, Harald (2013). Forbruk og bærekraftsindikatorer - første fase. 42 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Throne-Holst, Harald;Rip, Arie (2012). Consumers, nanotechnology and responsibilities. Operationalizing the risk society. 297 s. University of Twente.
Korohonen, Anne;Roos, Irene;Throne-Holst, Harald;Jensen, Heidi Mollan;Ahlkvist-Johansson, Helena;Rosen, Gunilla (2007). Impact of energy labelling on household appliances. ISBN: 978-92-893-1618-7. 74 s. Nordisk ministerråd.
Throne-Holst, Harald;Stø, Eivind (2007). Føre var-prinsippet innen nanoteknologien: Hvem skal være føre var? Sluttrapport fra Nano-governanceprosjektet. 68 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Throne-Holst, Harald (2005). Husholdningenes energibruk.Adferd, kunnskaper, holdninger og motivasjon. 31 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Throne-Holst, Harald;Stø, Eivind;Vittersø, Gunnar;Carlsson-Kanyama, Annika;Engström, Rebecka (2003). Possibilities for long-term changes of city-life Experiences of back-casting with stakeholders in Fredrikstad. 66 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Methi, Nina;Stø, Eivind;Throne-Holst, Harald;Vittersø, Gunnar (2002). Consumption and environment in five European cities. European report. ISBN: 82-7063-379-8. 135 s. Statens institutt for forbruksforskning.
See all publications
Throne-Holst, Harald;Stø, Eivind;Kok, Rixt;Moll, Henri C. (2002). Household metabolism in Fredrikstad Norwegian National Report. 86 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Arild, Anne-Helene;Mordal, Tove L.;Throne-Holst, Harald (2001). Forbrukerperspektiv på standarisering av varer og tjenester. 42 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Methi, Nina;Stø, Eivind;Throne-Holst, Harald;Vittersø, Gunnar (2001). Consumption and environment in Fredrikstad. 95 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Throne-Holst, Harald (2000). Blyfri bensin. Forbrukernes rolle i utfasingen av blyholdig bensin. 56 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Throne-Holst, Harald (1999). Forbrukernes roller i miljøpolitiske suksesser. Fosfatforbudet i tøyvaskemidler. Husmoraksjonen i Mjøsområdet. 88 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Throne-Holst, Harald;Lange, Tore (1996). Produkters levetid. Møblers tekniske levetid. 19 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Throne-Holst, Harald (2017). Responsible Research and Innovation - Concepts and practical examples. InterNanoPoland. nanonet Poland.
Røyne, Anja;Phua, Yi Jing;Borch, Anita;Throne-Holst, Harald;Josefsen, Kjell Domaas;Le, Simone Balzer;Markussen, Sidsel;Wentzel, Alexander;Myhr, Anders;Røyne, Frida;Sikorski, Pawel (2017). Kunsten å arbeide tverrfaglig. Forskerforum. Vol. 4.
Throne-Holst, Harald;Jansen, Kristin (2017). Kristine har alt bosset i et syltetøyglass. Bergens Tidende.
Throne-Holst, Harald;Østmoe, Hilde (2017). Bjørnar flytter ut. Adresseavisa.
Throne-Holst, Harald (2016). Bilkjøring spiser opp miljø-gevinst. Vårt Land.
Throne-Holst, Harald;Vittersø, Gunnar;Barkved, Line Johanne;Jensen, Vidar Remi (2016). Vi trenger en mer ansvarlig forskning. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
Throne-Holst, Harald (2016). Tacit ethics and responsible research and innovation. Friday seminars. Departement of Physics, University of Oslo.
Throne-Holst, Harald (2016). Nanoteknologi - en ny industriell revolusjon. Foredag på Pensjonistuniversitetet i Drammen. Pensjonistuniversitetet i Drammen.
Borch, Anita;Throne-Holst, Harald (2016). The explicit and tacit ethics of RRI practices. BioZEment årsmøte. BioZEment.
Throne-Holst, Harald (2016). Nanotechnology in a Norwegian Context: Stakeholder Perspectives - The Consumers. Networking Event to Advance Nanosafety in Norway. NorNanoReg.
See all publications
Throne-Holst, Harald (2016). RRI. Yearly project meeting. Anja Røyne.
Throne-Holst, Harald (2015). Consumers, Nanotechnology in medicine and responsibilities. BioNanoMed 2015 6th International Congress Nanotechnology in Medicine & Biology. Techkonnex.
Throne-Holst, Harald (2015). NRK Forbrukerinspektørene 7. oktober 2015: Om anti-lukt i treningstøy. NRK.
Throne-Holst, Harald;Tomasson, Bødvar (2015). Comparing assigned roles of households in the Nordic risk assessment plans. SRA-Europe 2015. Maastrict University.
Throne-Holst, Harald (2015). I «Trading zone» - Utfordringer og muligheter. ELSA Norway konferansen 2014. ELSA Norway.
Throne-Holst, Harald (2015). Trusler for helse og miljø.. Nye anvendelser av nanoteknologi, og hva med truslene?. NTVA.
Throne-Holst, Harald (2015). Nanoteknologi - en ny industriell revolusjon? Hva kan dette bety for deg?. Foredragsserie. Folkeuniversitetet Senior på Kongsberg.
Throne-Holst, Harald;Borch, Anita (2014). Tacit ethics as a new mode of laboratory engagement. ELSA Norway konferansen 2014. ELSA Norway.
Throne-Holst, Harald (2014). Nanoteknologi - en ny industriell revolusjon? Hva kan det bety for deg?. Foredragsserie. Pensjonistuniversitetet i Asker.
Forsberg, Ellen-Marie;Throne-Holst, Harald;Wickson, Fern (2013). Verdens minste problem. Klassekampen.
Randles, Sally;Throne-Holst, Harald (2009). Nanoethics: The Ethical and Social Implications of Nanotechnology. Edited by Fritz Allhoff, Patrick Lin, James Moor and John Weckert. R &D Management. Vol. 39.
 • Harald Throne-Holst
 • The Consumer as Citizen or The Citizen as Consumer. (2006) Introduction at Karlstadkonferansen 2006 "Hållbar utveckling och medborgarskap"
 • Pål Strandbakken
 • Harald Throne-Holst
 • From theory to practice - Towards an efficiency of consumption. (2005) Paper presented at the Sustainable Consumption - The Contribution of Research Workshop, Oslo, 10-12 February, 2005
 • Stø, Eivind
 • Harald Throne-Holst
 • Consumers and Nanotechnology - Who should be precautionary?. (2007) Paper presented at "Nanotechnology, Ethics & Sustainability",Bergen, June 8, 2007
 • Jensen, Heidi Mollan
 • Harald Throne-Holst
 • Roos, Irene
 • Ahlkvist-Johansson, Helena
 • Korohonen, Anne
 • Rosen, Gunilla
 • Impact of energy labelling on household appliances. (2007)
 • Harald Throne-Holst
 • See no evil...: Ethical, Societal and Consumer Aspects of Nanotechnology. (2009) Foredrag holdt ved Institutt for klinisk odontologi 26. august 2009
  See all publications
 • Harald Throne-Holst
 • Sustainable Consumption. (2009) Presentation at the start-up of Sustainable Development Indicators (SDI) project, Kongsvold, 1 May 2009
 • Stø, Eivind
 • Harald Throne-Holst
 • Pål Strandbakken
 • The GMO-Nano discources. (2009) Presentation at the ELSA satellite meeting at the NANOMAT conference 2009, June 18, 2009
 • Harald Throne-Holst
 • The rebound Effect and Technological Development. (2003) Paper and presentation at the 6th Nordic Conference on Environmental Sociall Sciences (NESS), Turku/Åbo, June 12-14, 2003
 • Carlsson-Kanyama, Annika
 • Gunnar Vittersø
 • Tite, Leanne
 • Harald Throne-Holst
 • Stø, Eivind
 • Rigoni, Federica
 • Padovan, Dario
 • Moll, Henri C.
 • Kok, Rixt
 • Henriksson, Greger
 • Gatersleben, Birgitta
 • Falkena, Henrik Jan
 • Engström, Rebecka
 • Enkhoorn, R.
 • Dreborg, Karl-Henrik
 • Images of everyday life in the future sustainable city: Experiences of back-casting with stakeholders in five European cities. (2003)
 • Harald Throne-Holst
 • The Fallacies of Energy Efficiency. (2003) Paper presented at the "Strategies for sustainable energy technology" workshop in Trondheim, Norway, November 20-21, 2003
 • Unni Kjærnes
 • Stø, Eivind
 • Harald Throne-Holst
 • Governance issues of emerging technologies: The GMfood- Nano discourses. (2007) Proceedings of the Nordic Consumer Policy Reserarch Conference, Helsinki, October 3-5, 2007
 • Harald Throne-Holst
 • Stø, Eivind
 • Moll, Henri C.
 • Venuta, Maria Luisa
 • Household metabolism in Padua. (2003)
 • Harald Throne-Holst
 • Nanoteknologi i hverdagsprodukter. (2009) Foredrag holdt på "Voksentid", Norsk Teknisk Museum, 20. mai 2009
 • Anita Borch
 • Harald Throne-Holst
 • Tacit ethics as a new mode of laboratory engagement. (2014) Foredrag holdt ved ELSA Norway konferansen, 16.september, 2014
 • Pål Strandbakken
 • Harald Throne-Holst
 • Responsible Research and Innovation. (2014) Presentation at the 1st yearly Meeting of the NanoDiode Project, Lyon 4th July, 2014
 • Clark, Charlotte
 • Harald Throne-Holst
 • Engström, Rebecka
 • Kok, Rixt
 • Noorman, Klaas Jan
 • Moll, Henri C.
 • Pursuing More Sustainable Consumption by Analyzing Household Metabolism in European Countries and Cities . (2006)
 • Moll, Henri C.
 • Kok, Rixt
 • Stø, Eivind
 • Harald Throne-Holst
 • Household metabolism in Fredrikstad. (2002)
 • Gunnar Vittersø
 • Carlsson-Kanyama, Annika
 • Engström, Rebecka
 • Stø, Eivind
 • Harald Throne-Holst
 • Possibilities for long-term changes of city-life. (2003)
 • Harald Throne-Holst
 • Consumers, Nanotechnology and Precaution . (0) Presentation at the Prominas workshop “The Convergence of Conventional Microelectronics and Nanotechnology” Session Risks and Societal Impacts of Nano Grenoble 16 September 2009
 • Stø, Eivind
 • Harald Throne-Holst
 • Pål Strandbakken
 • Consumer rights, consumer policy and the Nano challenge. (2009) Presentation at the NANOMAT conference 2009 in Lillehammer, June 17, 2009
 • Harald Throne-Holst
 • Soft law in nanotechnology. The case of nanosilver band-aids in Sweden. (2009) Presentation at the ELSA-satellite meeting at the NANOMAT conference 2009 in Lillehammer, June 18, 2009
 • Harald Throne-Holst
 • Study on the standardization process. . (2010) Foredrag på Seminar for the consumer network in Standards Norway: "Standardization process and consumer participation", 31st August 2010
 • Pål Strandbakken
 • Stø, Eivind
 • Harald Throne-Holst
 • Domestic Energy Use between Oppotunity and Constraints. . (2006) Presentation at 5th Biennial International Workshop: Advances in Energy Studies - Perspectives on Energy Future, 16th September 2006
 • Harald Throne-Holst
 • Consumers, nanotechnology and precaution. (2011) Presentation at University of Twente, Departement of Science, Technology and Policy Studies, November 24, 2011
 • Stø, Eivind
 • Harald Throne-Holst
 • The precautionary principle in nanotechnology: Who should be precautionary?. (2006) Paper and presentation at the ESA-workshop Sociology of Consumption, Durham (UK), 30 August - 1 September 2006
 • Clark, Charlotte
 • Harald Throne-Holst
 • Engström, Rebecka
 • Kok, Rixt
 • Noorman, Klaas Jan
 • Moll, Henri C.
 • Pursuing more sustainable consumption by analyzing household metabolism in European countries and cities. (2005)
 • Stø, Eivind
 • Pål Strandbakken
 • Harald Throne-Holst
 • Nina Heidenstrøm
 • A secret success. (2010) Foredrag holdt ved Advances in Energy Studies, Barcelona 20.10 2010
 • Buck, Madeline
 • Harald Throne-Holst
 • Kjeldsberg, Marit
 • Ingun Grimstad Klepp
 • Kirsi Maria Laitala
 • Nano is the solution – but what is the problem? . (2011) Spandex to Sportstech – Fashion and Innovation in Sportswear 8 November 2011 University of Copenhagen
 • Harald Throne-Holst
 • Consumers, Nanotechnology in medicine and responsibilities. (2015) Invited lecture for BioNanoMed 2015 - 6th International Congress Nanotechnology in Medicine & Biology, April 9, 2015
 • Harald Throne-Holst
 • Anita Borch
 • WP 6 ELSA. (2015) Presntation for the Bio-ZEment Adivory Board at UiO, June 8, 2015
 • Harald Throne-Holst
 • Anita Borch
 • Preliminary findings. (2015) Presentation at 1st yearly meeting of the Bio-ZEment project, UiO, June 9, 2015
 • Harald Throne-Holst
 • Anita Borch
 • People and bacteria (pathogens). (2015) Presentation at 1st yearly meting of the Bio-ZEment project, UiO, June 9, 2015
 • Lisbet Berg
 • Dag Slettemeås
 • Harald Throne-Holst
 • Mobile phones, risk and the EMF uncertainty problem . (2009) Paper presented at the 4th international Consumer Sciences Research Conference Consumer Voice and Representation 24- 26 June 2009, Edinburgh
 • Harald Throne-Holst
 • The role of standardisation in the shaping of a vision for nanotechnologies. (2010) Presentation at the Tentative Governance and Emerging Science and Technology Conference, University of Twente, October 28-29, 2010
 • Harald Throne-Holst
 • See no evil…: Ethical, Societal and Consumer Aspects of Nanotechnology . (0) Foredrag holdt ved Institutt for klinisk odontologi, UiO, 26. august 2009
 • Harald Throne-Holst
 • Stø, Eivind
 • Stakeholders' perception of consumers' barriers to energy saving. (2009) Paper presented at the 9th ESA conference in Lisboa, September 3, 2009
 • Harald Throne-Holst
 • Stø, Eivind
 • Pål Strandbakken
 • Nina Heidenstrøm
 • Breaking the curve?. (2010) Foredrag holdt ved ESA-konferansen, Tartu, 26.08. 2010
 • Harald Throne-Holst
 • Broadening cost/risk/benefit analysis. (2012) Oral presentation at Ne3LS Network International Conference 2012 "The responsible development of nanotechnology. Challenges and perspectives", Montreal (Quebec) Canada, November 1, 2012.

  (These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

  Contact information

  Phone (office): +47 67 23 56 36
  Phone (mobile): +47 917 13 927
  Visiting address: Stensberggata 26, Oslo, X724

  Other channels