HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Jørn Holm-Hansen

Researcher

About

Projects

Stakeholder Mapping culture and volunteering Evaluation of INTERACT Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas (SPIMA) Zipping and Innovating the Development Planning of the Cross Border Territories Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway Evaluation with thematic focus on Youth i Political Parties The Russian welfare state under quadruple influence Network governance: A tool for understanding Russian policy-making? Research beyond the ivory tower - Training for university teams Russia Programme Review Evaluation of Bellona Foundation's Project on Nuclear Safety in Russia Monitoring three Central Asian Research Teams (DSCHINGIS) Climatic change: Risk and vulnerability in the planning of Russian cities Municipal International Coopertion Norwegian People's Aid Mid-Term Evaluation Russlands politikk overfor Polen og Latvia - steilhet eller pragmatisme? End Review of CASA' Programme African Languages for Education and Development Review of project Development of the Albanian Association of Communes Gjennomgang av norsk støtte til utvikling av landbruk og 'agro-business' på Vest-Bal Strategic Environmental Impact Assessment for Detailed Spatial Plan for Hydro Power Projects The Russian Sámi and the Institutional Unification of Sápmi Organisasjonsgjennomgang av det Noradstøttede KS-programmet MIC Utredning om Husbankens nordområdearbeid Evaluering av samarbeidsprosjekter på helsesektoren mellom Sverige og Nordvest Russland, primærhelsetjenesten Evaluation of Save the Children Norway's program in Russia Review av KS på Balkan Evaluering av samarbeidsprosjekter på helsesektoren mellom Sverige og Nordvest Russland, ergoterapi Evaluering av Barentssekretariatets prosjektsamarbeid med Russland Alternatives to orphanages in Northwest Russia MIC prosjektet Kristiansand-Walvis Bay Exit Balkan Kunnskapsinnhenting om flerkulturelt arbeid i barnevernet Prosjektsamarbeid med Russland innen helsesektoren Review of Norges Vel's agricultural projects in Kosovo and Macedonia 2002-2005

Publications and research

Scientific publications (8) Textbooks (1) Research reports (19) Dissemination (75) HiOA Publications (51)
Holm-Hansen, Jørn (2017). Child Welfare Policies: Civil Society Contributions Without Return?. Kropp, Sabine Aasland, Aadne Berg-Nordlie, Mikkel Holm-Hansen, Jørn Schuhmann, Johannes (Red.), Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 5. Palgrave Macmillan.
Holm-Hansen, Jørn;Berg-Nordlie, Mikkel (2017). Climate change adaptation: governance in a fragmented and unsettled policy area. Kropp, Sabine Aasland, Aadne Berg-Nordlie, Mikkel Holm-Hansen, Jørn Schuhmann, Johannes (Red.), Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 5. Palgrave Macmillan.
Berg-Nordlie, Mikkel;Holm-Hansen, Jørn;Kropp, Sabine (2017). The Russian state as network manager: a theoretical framework. Kropp, Sabine Aasland, Aadne Berg-Nordlie, Mikkel Holm-Hansen, Jørn Schuhmann, Johannes (Red.), Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. Chapter 2. Palgrave Macmillan.
Kropp, Sabine;Aasland, Aadne;Berg-Nordlie, Mikkel;Holm-Hansen, Jørn;Schuhmann, Johannes (2017). Governance in Russian Regions: A Policy Comparison. ISBN: 978-3-319-61701-5. Palgrave Macmillan.
Davies, Jonathan;Holm-Hansen, Jørn;Kononenko, Vadim;Røiseland, Asbjørn (2016). Network governance in Russia: An analytical framework. East European Politics. Vol. 32. doi: 10.1080/21599165.2016.1168300
Aasland, Aadne;Holm-Hansen, Jørn (2014). Protest, pragmatisme eller revansj? Russiske tilnærminger til latvisk minoritetspolitikk :. Nordisk Østforum. Vol. 28.
Berg-Nordlie, Mikkel;Holm-Hansen, Jørn;Lund-Iversen, Martin;Aasland, Aadne (2014). Russiske byers kapasitet til klimatilpasning. Eksempelet Arkhangelsk. Nordisk Østforum. Vol. 28.
Holm-Hansen, Jørn (2013). Polen. Bakke, Elisabeth Berntzen, Einar Heidar, Knut (Red.), Politikk i Europa: Partier, regjeringsmakt, styreform (2. utgave). Kapittel 18. Universitetsforlaget.
Czarnecki, Maciej;Holm-Hansen, Jørn (2018). Norsk barnevern sett utenfra. Stiller det urimelige krav?. ISBN: 9788245023398. 226 s. Fagbokforlaget.
Skålnes, Sigrid;Holm-Hansen, Jørn (2018). Mulighetene for tverrprofesjonell undervisning om barn og unge – Evaluering av INTERACT ved OsloMet. ISBN: 978-82-8309-228-8. 71 s. NIBR - OsloMet.
Holm-Hansen, Jørn;Haug, Marit (2016). Evaluation of the Danish Institute for Parties and Democracy. Political Party Assistance to Build Democracy. ISBN: 978-82-8309-130-4. 79 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Holm-Hansen, Jørn (2015). Norway’s Municipal International Cooperation - Results Achieved and Lessons Learnt. ISBN: 978-82-8309-055-0. 58 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Holm-Hansen, Jørn (2015). Public Awareness and Nuclear Safety in Russia – An Evaluation of Bellona's Contribution. ISBN: 978-82-8309-068-0. 35 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Holm-Hansen, Jørn;Braathen, Einar (2014). Working with partners: Mid-term evaluation of Norwegian People’s Aid. ISBN: 978-82-8309-034-5. 84 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Braathen, Einar;Holm-Hansen, Jørn (2014). Review of Norwegian democracy support via political parties. ISBN: 978-82-8309-040-6. 91 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Holm-Hansen, Jørn (2013). Russian and Norwegian Environmental Youth Activists Cooperating: Evaluation of Natur og Ungdom’s Russia Project. ISBN: 978-82-7071-975-4. 57 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Holm-Hansen, Jørn;Jones, Peris (2013). Combating violence against women – Comparative evaluation of FOKUS’ projects on VAW 2005–2012. ISBN: 978-82-7071-970-9. 151 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Holm-Hansen, Jørn (2009). Family Medicine in Russia. ISBN: 978-82-7071-775-0. 77 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Holm-Hansen, Jørn (2009). Family Medicine in Russia – Swedish reform support evaluated. ISBN: 978-82-7071-775-0. 77 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
See all publications
Holm-Hansen, Jørn (2009). Introducing Occupational Therapy in Russia – Swedish efforts evaluated. ISBN: 978-82-7071-776-7. 45 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Dybtsyna, Elena;Holm-Hansen, Jørn;Aasland, Aadne (2008). Building Neighbourhood – Evaluation of the Barents Secretariat's grant programme. ISBN: 978-82-7071-710-1. 134 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Holm-Hansen, Jørn (2008). Municipal International Co-operation – Kristiansand (Norway) and Walvis Bay (Namibia). ISBN: 978-82-7071-721-7. 58 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Holm-Hansen, Jørn (2008). Municipal Co-operation Between the Western Balkans and Norway – A review. ISBN: 978-82-7071-751-4. 127 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Myrvold, Trine;Holm-Hansen, Jørn;Haaland, Thomas (2007). Flerkulturelt barnevern – En kunnskapsoversikt. ISBN: 978-82-7071-672-2. 369 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Malik, Larisa S.;Holm-Hansen, Jørn;Aasland, Aadne (2007). Health and Social Affairs in Norway and Russia – The cooperation evaluated. ISBN: 978-82-7071-705-7. 206 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Holm-Hansen, Jørn;Vegara, Mensur;Larsen, Thor S.;Andonov, Sreten;Bosev, Dane;Selimi, Fatmir (2006). REVIEW OF NORGES VEL'S AGRICULTURAL PROJECTS IN KOSOVO AND MACEDONIA DURING THE PERIOD 2002 - 2006. REVIEW OF NORGES VEL'S AGRICULTURAL PROJECTS IN KOSOVO AND MACEDONIA DURING THE PERIOD 2002 - 2006. 71 s. Noragric.
Holm-Hansen, Jørn;Feiring, Marte (2005). The foster family project in Murmansk : a review of SOS Children's Villages Norway's foster family project on [i.e. in] Murmansk region. ISBN: 82-7071-540-9. 118 s. NIBR.
Holm-Hansen, Jørn;Kristofersen, Lars B;Myrvold, Trine Monica (2003). Orphans in Russia. Policy for family-like alternatives. ISBN: 82-7071-415-1. 141 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Holm-Hansen, Jørn (2018). "EU trapper opp mot Polen i betent strid om rettsreform: Skjerper tvisten". Klassekampen.
Holm-Hansen, Jørn (2018). "Polsk historiepolitikk endrar geopolitikken". Syn og Segn.
Holm-Hansen, Jørn (2018). "Polens nye fortid". Klassekampen.
Holm-Hansen, Jørn;Rugkåsa, Marianne;Ylvisaker, Signe (2018). "Hvor kommer mistilliten til barnevernet fra?". Dagsavisen.
Holm-Hansen, Jørn (2018). "Polens endrede rolle i områdene mellom EU og Russland - Polen, Ukraina og Russland i historiepolitikkens grep". Faglig presentasjon. Sentral-Europaseksjonen, Utenriksdepartementet.
Rugkåsa, Marianne;Holm-Hansen, Jørn (2018). Forord til den norske utgaven. Norsk barnevern sett utenfra. Stiller det urimelige krav?. Forord. s. 5-9. Fagbokforlaget.
Holm-Hansen, Jørn (2018). "EU-sinnet vokser i øst". Klassekampen.
Holm-Hansen, Jørn (2018). "De baltiske statene 100 år". NRK2, Studio 2.
Holm-Hansen, Jørn (2018). Kommentar til utvisningen av US-amerikanske diplomater fra Russland.. TV2 Nyhetskanalen.
Holm-Hansen, Jørn (2018). Kommentar til presidentvalget i Russland.. TV2 Nyhetskanalen.
See all publications
Holm-Hansen, Jørn (2018). "Styrket Putin på utrygg grunn". Agenda Magasin.
Holm-Hansen, Jørn (2018). Intervju om det russiske presidentvalget (12 min.). NRK2, Studio 2.
Holm-Hansen, Jørn (2018). "Russlandkjenner mener Vladimir Putin gjorde et overraskende godt valg:– Brakseier for Putin". Klassekampen.
Holm-Hansen, Jørn (2018). Kommentar til det russiske presidentvalget på P2 Nyhetkanalen. TV2 Nyhetskanalen.
Holm-Hansen, Jørn (2018). "Kommunistenes jordbærkonge", Ideer. Klassekampen.
Holm-Hansen, Jørn (2018). "Bes reagere på antipolske holdninger", Dagsnytt 18. NRK.
Holm-Hansen, Jørn (2018). "In what way is it possible for Norway to put political pressure on Poland? Is it possible? How can Norwegian NGOs and organizations engage, and is it realistic to think that they will?". Quo vadis, Polsko?. Komitet Obrony Demokracji - Norwegia.
Holm-Hansen, Jørn (2018). "Polens politiske utvikling", EKKO P2. NRK.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Polen og EU". Klassekampen.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Why and how do state and non-state actors collaborate in Russia? The case of child welfare and child rights.". Book launch "Governence in Russian Regions - A Policy Comparison". NIBR.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "EU truer Polen med bombe".. Klassekampen.
Aasland, Aadne;Berg-Nordlie, Mikkel;Holm-Hansen, Jørn (2017). Putin avhengig av sivilsamfunnet. Viten og snakkis.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Nyliberalisme på russisk". Klassekampen.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Kamika(d)ze-loggiaene i Tbilisi", NIBR-HiOAs Byblogg.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Familien er hellig - Om hvorfor polakker frykter Barnevernet" (Radiodokumentaren). NRK.
Holm-Hansen, Jørn (2017). «Ikke alt dreier seg om Norge. Hvorfor protesteres det mot norsk barnevern? Om årsaker i demonstrantenes hjemland». Norsk Barnevernkongress 2017 – Barn over grenser. Norsk Barnevernsamband.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Hvor annerledes er egentlig Russland?". Foredrag for fjerdeårs lærerstudenter HiOA. HiOA.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Øst-Europa - ideologisk tur/retur". NRK.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Med ryggen til Vesten". Klassekampen.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Polens sterke mann?". Dagsavisen.
Holm-Hansen, Jørn (2017). Intervju i NRK radios "Ytring" om de polske domstolsreformene. NRK.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "The Norwegian child welfare services. To be blamed?". Polish lives in Norway. HiOA, Norwegian Courts administration, PL Min of Justice.
Holm-Hansen, Jørn;Aasland, Aadne;Berg-Nordlie, Mikkel (2017). "Reformer skaper misnøye". Dagens næringsliv.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Klimatilpasning i polske og norsk byer - Hvem har ansvaret?".
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Organizing for resilience: A comparative study on institutional capacity,governance, and climate change adaptation in Poland and Norway". final ZIP Conference «New approaches to planning in the light of preparedness for local impacts of global threats/trends». Carpathian Research Institute.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Hvorfor norsk barnevern er ute i hardt vær". Dagbladet.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Klimatilpasning i russiske byer – nåla i høystakken".
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Hvorfor har norsk barnevern blitt så kontroversielt i Øst- og Sentral-Europa?". SVA Faglig Forum. SVA.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Russisk byfornyelse kan utradere Khrusjtsjov-blokkene".
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Russia's housing and utilities reform - the controversies over debudgetization, marketization, commercialization and responsibilization". Welfare policies and political stability in Russia. NIBR-HiOA RUSWEL Project.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "Welfare reform as a basis for social mobilization potentially challenging political stability in Russia". Welfare policies and political stability in Russia. NIBR-HiOA RUSWEL Project.
Holm-Hansen, Jørn (2017). Comments on Maciej Czarnecki’s book “Dzieci Norwegii: O państwie (nad)opiekuńczym”. Polish perspectives on Norwegian child welfare services.
Holm-Hansen, Jørn (2017). "What are the local reasons the Norwegian Barnevernet has become a rallying point for protests and political mobilisation in East and Central Europe?". Polish perspectives on Norwegian child welfare services.
Holm-Hansen, Jørn (2017). Etter årelang konflikt konkluderer eksperter med at Nobelprisvinner Walesa var informanten "Bolek". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Holm-Hansen, Jørn (2017). Bolig og kommunal infrastruktur - Russlands heteste potet?.
Holm-Hansen, Jørn (2017). Polske forsøk på å forstå barnevernet. Klassekampen.
Skålnes, Sigrid;Holm-Hansen, Jørn (2016). "Local planning processes in the context of global threats – the Norwegian experience". „Zipping and Innovating the Development Planning of the Cross-Border SK-UA territory“. Agency for the Support of Regional Development Košice et al.
Holm-Hansen, Jørn;Skålnes, Sigrid (2016). „Experiences with the Norwegian-Russian crossborder cooperation“. „Zipping and Innovating the Development Planning of the Cross-Border SK-UA territory“. Agency for the Support of Regional Development Košice et al.
Holm-Hansen, Jørn (2016). Evaluering af norsk partistøtte til demokratiarbejde Iagttagelse, refleksioner og anbefalinger. DIPDs Demokratiseminar: Evaluering. Danish Institute for Parties and Democray.
Holm-Hansen, Jørn (2016). How to use Theory of Change. Urban Talk (series of lectures). Urban Inc.
Holm-Hansen, Jørn (2016). Protester mot Polens ultrakonservative regjeringsparti har pågått i flere dager: Slåss for pressefriheten. Klassekampen.
Holm-Hansen, Jørn (2016). Norway's Child Welfare Services and ethnic minorities. Visit by Kazakhstan's Child Rights Ombudsperson Office and parliamentarians. HiOA.
Holm-Hansen, Jørn (2016). Om reproduktiv helse i Polen. TV2 Nyhetskanalen.
Holm-Hansen, Jørn (2016). Findings from a review of Norwegian democracy support via political parties. Political Party Peer Network Conference. Oslo Center, Labour Party and Christian Democratic Party.
Holm-Hansen, Jørn (2016). Planning, monitoring, evaluation and learning, and the employment of results based management in political party assistance. Political Party Peer Network Conference. The Oslo Center, Labour party and Christian Democratic Party.
Holm-Hansen, Jørn (2016). Protests against housing and utilities reform in Russia.. "Between the carrot and stick”: Emerging needs for and forms of NGOs in contemporary Russia. University of Helsinki, NIBR-HiOA, CISR, Uppsala Uni.
Holm-Hansen, Jørn;Aasland, Aadne;Berg-Nordlie, Mikkel (2016). Welfare Reform, Protest and Stability in the Light of Reforms of Old-Age Pensions, Housing and Primary Education. 16th Annual Aleksanteri Conference. University of Helsinki.
Holm-Hansen, Jørn (2016). Organised protest against housing and utilities reform in Russia. How does it work and what is the impact?. 16th Annual Aleksanteri Conference Helsinki. University of Helsinki.
Holm-Hansen, Jørn (2016). Abortprovokasjonen som satt en støkk i Polens høyreside. Dagsavisen.
Hanssen, Gro Sandkjær;Holm-Hansen, Jørn (2016). «Governing risk society: Increasing local adaptive capacity to climate changes“. Konferansen „Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni“ (Climate change and adaptation measures at local and regional level). Liberec region.
Hanssen, Gro Sandkjær;Holm-Hansen, Jørn (2016). «Local Policies towards climate change in Norway". “Local adaptation to climate change – practitionners experience”. University of Warzaw.
Holm-Hansen, Jørn;Aasland, Aadne (2016). Hvor går Russland? HiOA-podcast om det russiske parlamentsvalget.. HiOA Viten + Snakkis.
Holm-Hansen, Jørn (2015). Hvor går Polen etter valget?. NRK P2, Ekko.
Holm-Hansen, Jørn;Bogdanova, Elena (2015). Child Welfare. EURA conference. EURA.
Holm-Hansen, Jørn (2014). Applying Network Governance on Russia. Aleksanteri conference. Aleksanteri institute, University of Helsinki.
Davies, Jonathan;Røiseland, Asbjørn;Holm-Hansen, Jørn (2014). Network Governance in Russia? An Analytical Framework. 14th Annual Aleksanteri Conference.
Aasland, Aadne;Berg-Nordlie, Mikkel;Holm-Hansen, Jørn (2013). Sivilsamfunn uten støtte: Hva skjer med det russiske sivilsamfunnet?. Klassekampen.
Holm-Hansen, Jørn;Firsov, Mikhail V.;Kristofersen, Lars B;Malik, Larisa S.;Mardakhaev, Lev V.;Myrvold, Trine (2003). Alternatives to orphanages in Northwest Russia: Preconditions and obstacles in policy development. Alternatives to traditional orphanages in Russia. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Holm-Hansen, Jørn;Kristofersen, Lars B;Myrvold, Trine Monica (2003). Familielignende oppvekstforhold for foreldreløse i Russland. Norges Barnevern. Vol. 80.
Municipal International Co-operation. (2008) NIBR Report 2008:06
Placement of orphans. (2005) NIBR Working paper 2005:137
See all publications
Three perspectives on the borderland. (2000) Progranicze Studia Spoleczne, Tom IX
Building Neighbourhood. (2008) NIBR report 2008:04
Family Medicine in Russia. (2009) NIBR Report 2009:09
Family Medicine in Russia. (2009) NIBR Report 2009:9
The Transferability of Policy Instruments. (2005) Series of dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo; no. 27
Orphans in Russia. (2003) NIBR Report 2003:01
Polen. (2008)
Flerkulturelt barnevern. (2007) NIBR Report 2007:10
Women can do it. (2005) Norad evaluation report 2-2005

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 56 75
Visiting address: Holbergs gate 1, Oslo, HG463