HiOA has a new name: OsloMet – Oslo Metropolitan University. Find out what this means for you.

menu
search
Norwegian

Jo Helle-Valle

Professor

About

Publications and research

Scientific publications (26) Textbooks (1) Research reports (13) Dissemination (47) HiOA Publications (22)
Jacobsen, Eivind;Storm-Mathisen, Ardis;Tangen, Karl-Fredrik;Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring - samfunnsvitenskapelige perspektiver. Storm-Mathisen, Ardis Jacobsen, Eivind Tangen, Karl-Fredrik Helle-Valle, Jo (Red.), Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 1. s. 11-22. Universitetsforlaget.
Storm-Mathisen, Ardis;Jacobsen, Eivind;Tangen, Karl-Fredrik;Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. ISBN: 978-82-15-02591-9. 217 s. Universitetsforlaget.
Helle-Valle, Jo;Borchgrevink, Axel (2018). Household histories and methodological triangulation. Forum for Development Studies. Vol. 45. doi: 10.1080/08039410.2016.1260049
Helle-Valle, Jo (2017). Media culture in Africa? A practice-ethnographic approach. Willems, Wendy Mano, Winston (Red.), Everyday Media Culture in Africa. Kapittel 2. Routledge.
Helle-Valle, Jo (2015). Medieantropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 26.
Helle-Valle, Jo (2012). Gendering ICT in Everyday Life. A comparative study of practices in family and extra-family contexts. Nordicom Information. Vol. 34.
Helle-Valle, Jo (2010). Language-games, in/dividuals and media uses: what a practice perspective should imply for media studies. Bräuchler, Birgit Postill, John (Red.), Theorising media and practice. Kapittel 9. s. 191-212. Berghahn Books.
Helle-Valle, Jo Helge (2009). "Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW" : om nettspill, disiplinering og kommunikative kontekster. Asdal, Kristin Jacobsen, Eivind (Red.), Forbrukerens ansvar. 6. s. 171-198. Cappelen Damm Akademisk.
Helle-Valle, Jo Helge;Storm-Mathisen, Ardis (2008). Playing Computer Games in the Family Context. Human IT. Vol. 9.
See all publications
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo Helge (2008). Media, Identity and Methodology. Reflections on Practice and Discourse. Rydin, Ingegerd Sjöberg, Ulrika (Red.), Mediated crossroads. Identity, youth culture and ethnicity. Theoretical and methodological challenges. 3. s. 55-73. Nordicom.
Helle-Valle, Jo Helge (2008). Discourses on mass vs elite sport and pre-adult football in Norway. International Review for the Sociology of Sport. Vol. 43. doi: 10.1177/1012690208099872
Helle-Valle, Jo Helge;Slettemeås, Dag (2008). ICTs, domestication and language-games. A Wittgensteinian approach to media uses. New Media and Society. Vol. 10. doi: 10.1177/14614444807085326
Helle-Valle, Jo Helge (2007). Kontekstualiserte medier, kontekstualiserte mennesker :et annet blikk på mediebruk. Lüders, Marika Prøitz, Lin Rasmussen, Terje (Red.), Personlige medier. Livet mellom skjermene. 2. s. 16-35. Gyldendal Akademisk.
Helle-Valle, Jo (2005). Understanding Sexuality in Africa: Diversity and Contextualised Dividuality. Arnfred, Signe (Red.), Re-thinking Sexualities in Africa. 9. s. 195-210.
Borchgrevink, Alex;Helle-Valle, Jo Helge (2004). En metodologisk evaluering av evalueringsmetoder. Sosiologi i dag. Vol. 34.
Helle-Valle, Jo Helge (2003). Social change and sexual mores: a comparison between pre-20thcentury Norway and 20th-century Botswana. History and Anthropology. Vol. 14.
Helle-Valle, Jo (2002). Seen From Below: Conceptions of Politics in a Botswana Village. Africa. Vol. 72.
Helle-Valle, Jo Helge (2002). Når kvinner ikke lenger vil (gifte seg): noen følger for samfunnsorganiseringen i Botswana. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 44.
Helle-Valle, Jo (2000). Fra modernisering til globalisering. Nielsen, Finn Sivert Smedal, Olaf H. (Red.), Mellom Himmel og Jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. 10. s. 345-388.
Helle-Valle, Jo (2000). En antropolog leser Eilert Sundt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 11.
Helle-Valle, Jo;Talle, Aud (2000). Moral, marked og penger: komparative refleksjoner over kvinner og sex i to afrikanske lokaliteter. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 11.
Helle-Valle, Jo (1999). Sexual mores, promiscuity and ‘prostitution’ in Botswana. Ethnos. Vol. 64.
Helle-Valle, Jo (1994). Bobelete - en kvinne-strategi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 5.
Masst, Mette;Eriksen, Thomas Hylland;Helle-Valle, Jo (1994). State and Locality. Proceedings of the NFU Annual Conference 1993. ISBN: 82-90391-23-4. 200 s. University of Oslo.
Helle-Valle, Jo (1992). Ideologi i Praksis. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 1.
Bugge, Annechen Bahr;Storm-Mathisen, Ardis;Jacobsen, Eivind;Tangen, Karl-Fredrik;Helle-Valle, Jo (2018). Reklame for usunn mat og drikke - møter norske barn og unge mye av det når de bruker medier?. ISBN: 978-82-15-02591-9. 217 s. Universitetsforlaget.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Final Report & Summary. (Deliverable 4 of 4). ISBN: 82-7063-467-0. 45 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Handbook of Methods. (Deliverable 3 of 4). ISBN: 82-7063-466-2. 83 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Case Analyses & Evaluation (Deliverable 2 of 4). ISBN: 82-7063-465-4. 74 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society - Preparing for the Internet of Things. Case Criteria & Selection. (Deliverable 1 of 4). ISBN: 82-7063-464-6. 57 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Rasmussen, Terje;Storm-Mathisen, Ardis;Frugård, Marcela;Helle-Valle, Jo Helge (2013). Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK: En studie av Forbrukerinspektørene (FBI) og Puls sett i lys av NRKs allmennkringkastingsforpliktelser. ISBN: 978-82-7063-446-0. 135 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag;Helle-Valle, Jo Helge (2012). Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere. 46 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Bucher, Taina;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2009). Ungdom, Politikk og Internett. En akademisk refleksjon over norsk ungdoms samfunnsdeltakelse og politiske engasjement online. 66 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag;Helle-Valle, Jo Helge;Borch, Anita (2007). Consuming Digital Adventure-Oriented Media in Everyday Life. Final Report. 78 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Helle-Valle, Jo Helge (2007). Time and media consumption in Norwegian families. ISBN: 978-82-7063-413-2. 57 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borchgrevink, Axel;Helle-Valle, Jo;Woldehanna, Tassew (2003). Credible Credit: Impact Study of the Dedebit Credit and Savings Institution (DECSI), Tigray, Ethiopia. 95 s. NUPI.
See all publications
Slettemeås, Dag;Helle-Valle, Jo Helge (2003). Forbrukere og utviklingen av bredbånd i Norge - fra borger til kunde?. 102 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Helle-Valle, Jo Helge (2003). Familiens trojanske hester? En kvalitativ undersøkelse av bruk av digitale medier i norske hjem. 52 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Helle-Valle, Jo (1996). Change and Diversity in a Kgalagadi Village, Botswana. 353 s. Universitetet i Oslo.
Storm-Mathisen, Ardis;Slettemeås, Dag;Helle-Valle, Jo (2018). Beredskap, sårbarhet og digitaliseringens paradokser - oppsummering av funn fra Homeriskprosjektet. Homerisk sluttseminar. Forsbruksinstituttet SIFO og Norsk Teknisk Museum.
Helle-Valle, Jo;Storm-Mathisen, Ardis (2018). How can new media contribute to development? A case. Researching Media in Africa. Network seminar.. OsloMet.
Helle-Valle, Jo (2018). Media culture in Africa? A practice-ethnographic approach. Researching Media in Africa at Oslo Metropolitan University. OsloMet.
Helle-Valle, Jo (2017). Botswana youth debating gender relationships on Facebook. ASA annual conference. African Studies Association.
Helle-Valle, Jo (2017). New media pratices in a Changing Africa, FriPro, NFR. Utviklingsstudier 30 år, HiOA - åpent seminar. HiOA.
Helle-Valle, Jo (2016). Fetishizing masculinity: The dynamics of gendered identity in Botswana. Annual Conference AAA. American Athropological Asssociation.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2016). Visuality re-acting. Visual Research Conference, Minneapolis, USA. Society for Visual Anthropology.
Helle-Valle, Jo (2016). Visiting Scholar at Harvard University. http://www.mediafrica.no/.
Helle-Valle, Jo (2016). Innovative uses of our project's homepage. http://www.mediafrica.no/.
Helle-Valle, Jo (2016). Meeting with partner in Cape Town. http://www.mediafrica.no/.
See all publications
Helle-Valle, Jo (2016). Web survey on new media and development in Botswana launched today. http://www.mediafrica.no/.
Helle-Valle, Jo (2016). Household survey completed in Kweneng West Sub-District. mediafrica.no.
Helle-Valle, Jo (2016). A case study of prophetic ministries in Botswana. http://www.mediafrica.no/blog/2016/1/24/a-case-study-of-prop.
Helle-Valle, Jo (2016). Interview about web-survey for mediafrica on GabzFM. GabzFM.
Helle-Valle, Jo (2016). Radio interview about mediafrica.no on GabzFM, Botswana. GabzFM.
Helle-Valle, Jo (2016). Seduced by seduction - being a man in Botswana. Africa Workshop, Africa Centre. Harvard University.
Helle-Valle, Jo (2016). Social media use and the transformation of kinship. IAMCR. IAMCR.
Helle-Valle, Jo;Storm-Mathisen, Ardis (2016). Mediafrica - Premliminary findings from Botswana. Open seminar University of Botswana. Sociology department.
Helle-Valle, Jo (2015). Mediafrica survey in Gaborone. mediafrica.no.
Helle-Valle, Jo (2015). Kick off-meeting in London June 8.-9.. mediafrica.no.
Helle-Valle, Jo (2015). 8 millionar til å sjå på mediebruk i Afrika. Khrono.
Helle-Valle, Jo (2015). Homerisk: Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure. Presentation April 20th at DSB, Tønsberg, Norway.. Seminar DSB. Direktoratet for Sivilt Beredskap (DSB).
Helle-Valle, Jo (2014). RFID, IoT, datahøsting og personvern. Åpent seminar. Forbrukerrådet.
Helle-Valle, Jo (2014). Internet of Things, datahøsting og personvern. seminar. Institutt for privatrett.
Helle-Valle, Jo (2014). Homerisk: Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure. Norden/Nordforsk conference “New trends in societal security research in the Nordic countries“. Norden/Nordforsk conference “New trends in societal security research in the Nordic countries“. Norden/Nordforsk.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2014). Internet of Things - RFID in consumers' everyday life. ESA Consumption Research Network Midterm Conference.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2014). Public/user reception of RFID enabled toll/ticketing applications experiences from the implementation of AutoPASS and Ruter in Norway. EuroCPR conference 2014 - Prospects, Challenges and Limits to User-Centric Approaches in the Digital Information Society. The Centre for European Policy Studies (CEPS).
Helle-Valle, Jo Helge (2014). Larsen, Håkon: Den nye kultursosiologien. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 25.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2012). The gender and gendering of ICTpractices in families - preliminary results from a Nordic project. Making Sense of Consumption 2nd Nordic Conference on Consumer Research. Centre for Consumer Science University of Gothenburg.
Helle-Valle, Jo Helge;Bugge, Annechen Bahr (2012). Det var ikke gøy lenger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Haldar, Marit;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo Helge;Album, Dag (2012). Grounded Theory og andre empiriskorienterte analysemetoder. Phd-kurs i kvalitative metoder. phd-kurs. HIOA.
Helle-Valle, Jo (2011). Kulturteori: innføring i et flerfaglig felt, av Jon Schackt. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 52.
Helle-Valle, Jo (2011). Flerfarget idrett. Nasjonalitet, migrasjon og minoritet, av Mette Andersson. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 19.
Helle-Valle, Jo;Storm-Mathisen, Ardis;Strandbakken, Pål (2007). Ting, tegn og trender - antropologiske perspektiver på forbruk. SOSANT2350 (bachelorkurs). Sosialantropologisk institutt.
Helle-Valle, Jo (2004). Et tverrfaglig løft. Joar Svanemyr: Kjønnsrelasjoner, reproduksjon og provosert abort i Elfenbenskysten. Kvinneforskning. Vol. 28.
Helle-Valle, Jo;Slettemås, Dag (2003). Bør bredbånd bli en borgerrettighet?. Aftenposten.
Helle-Valle, Jo;Stø, Eivind (2002). Digital TV and the moral economy of the home. Digital television as a consumer platform.
.
.
.
.
.
.
.
.
Internet of things. (2014) Paper presented at ESA Consumption Research Network Midterm Conference, University of Porto, Portugal, 3-6th of september.
Contextualised media, dividualised consumers. (2007) Paper presented at the session ”Context in Media Ethnography”: ICA conference, San Fransisco, May 24-28, 2007
Public/user reception of RFID enabled toll/ticketing applications. (2014) Paper/proceedings delivered to the EuroCPR conference 2014 - Prospects, Challenges and Limits to User-Centric Approaches in the Digital Information Society. Session 2B – Case Studies on Consumption Practices 25th of March 2014 (discussant Robin Mansell), 24-25 March 2014 / The Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels.
Playing online computer games in the family context. (2007) Paper presented at the conference "Game in' Action", Göteborg University, Stockholm, June 13-15, 2007
See all publications
Digital TV and the moral economy of the home. (2003) Seminar on Digital television as a consumer platform, Tórshavn, Faroe Islands, September 12-14, 2002
ICT entertainment at home. (2004) Paper presented at the 3rd ETE workshop, Sophia-Antipolis, France, January 29-30, 2004
ICTs in the home – at home or out of context?. (2004) Paper presented at the research seminar Domestication and the consumption of new media technologies, Aalborg, November 1-2, 2004
The gender and gendering of ICTpractices in families . (2012) Paper presented at; Making Sense of Consumption, 2nd Nordic Conference on Consumer Research May 30 - June 1, 2012. Gothenburg, Sweden

(These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete)

Contact information

Phone (office): +47 67 23 71 27
Phone (mobile): +47 488 84 188
Visiting address: Pilestredet 42, Oslo, Q7053

Collaborations

Visiting Professor at Department of African and Africn American Studies, Harvard University (from Sept. 1st 2016 to Aug 31st 2017.