meny
søk
English

Virker utdanning?

En undersøkelse tyder på at utdanning har relativt liten betydning for hvordan nyutdannede opplever at de mestrer yrket.

– Det er påfallende at vi først og fremst prøver å løse utfordringene i norsk skole gjennom å reformere lærerutdanningen. Hvorfor legges det ikke større vekt på utvikle skolen som læringsarena også for dem som jobber der? spør Jens-Christian Smeby, professor ved SPS som står bak undersøkelsen.

Undervurderer arbeidslivet

Undersøkelsen StudData viser at læring i arbeidslivet har stor betydning.

– Resultatene fra sykepleierne, sosialarbeiderne, allmennlærerne og førskolelærerne tyder på at vi overvurderer utdanningen og undervurderer arbeidslivets betydning, sier Smeby.

– Etter tre år i arbeidslivet har kandidatenes utbytte av utdanningen relativt liten betydning for hvordan de opplever at de mestrer yrket. Dette er oppsiktsvekkende, siden hensikten med profesjonsutdanningene er at kandidatene skal mestre arbeidsoppgavene i arbeidslivet på en god måte, sier han.

Arbeidslivets ansvar

– Jeg hevder ikke at utdanning er uten betydning, sier Smeby. – Et mål med utdanningen er å vekke studentenes interesse for fagkunnskap, og motivere dem til å utvikle den videre.

– Det er behov for en sterkere bevissthet om hva som læres best gjennom yrkespraksis og ulike former for etterutdanning. Mange typer ferdigheter læres antakelig best i yrkespraksis.

– En av de viktigste utfordringene i dag er å få arbeidslivet til å ta sin del av ansvaret for kunnskaps- og kompetanseutviklingen. Det vet vi virker, sier Smeby som har en kronikk om tematikken i Aftenposten.

 Les mer

Les hele kronikken her

Forskningsfunnene er beskrevet i artikkelen: Smeby, Jens-Christian; Mausethagen, Sølvi. " Kvalifisering til "velferdsstatens yrker". I: Utdanning 2011: veien til arbeidslivet. Oslo: Statistisk sentralbyrå 2011

Kjersti Lassen Publisert:

Jens-Christian Smeby

Jens-Christian Smeby

StudData

StudData er en database for studier av rekruttering og kvalifisering til profesjonell yrkesutøving. Dette er en større og langsiktig satsning som omfatter alle profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og utvalgte utdanninger ved ti andre høgskoler og universiteter. Les mer om StudData her.