HiOA har blitt OsloMet – Storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kreativ kommunikasjon

Dette studiet passer for deg som ønsker å utvikle egen kreativitet og gjennomføre endringer, bli bedre kjent med deg selv som leder og bidra til utviklingsprosesser på egen arbeidsplass.

Ledelse av kunstneriske prosesser som bidrar til utvikling på arbeidsplassen.

Om studiet

Vi har alle en iboende kreativitet. Det å ta den i bruk utvikler oss, både som enkeltmenneske og i vårt samarbeid med andre.

Ledere verden over har i dag en økt bevissthet om fordelene for bedriftene ved å kombinere kunst og arbeidsliv. De bekrefter et behov for mennesker med kreativitet og skaperevne som evner å tenke nytt.

Les mer om innhold og organisering.

Målgruppe

Mennesker i kontakt med egen kreativitet kan ha en trygghet og erfaring i det å iverksette tiltak. De kan bidra til å identifisere problemområder på arbeidsplassen, analysere endringsbehov og redefinere forholdet mellom individ, organisasjon og samfunn.

Nye læringsverktøy kan hjelpe de ansatte i arbeidsliv og undervisning i å se utfordringer fra ulike innfallsvinkler og utvikle evner til lederskap.

Kunstneriske prosesser kan åpne kommunikasjonen og tilrettelegge for eksperimentering, idéutvikling og nye måter å tenke endring og organisering på.

Emner i studiet

 • Emne 1 KK7100 (15 stp.): Individperspektivet i kreativ kommunikasjon.
 • Emne 2 KK7200 (15 stp.): Gruppeperspektivet i kreativ kommunikasjon.
 • Emne 3 KK7300 (30 stp.): Organisasjons- og samfunnsperspektivet i kreativ kommunikasjon.

Sentrale temaer

 • Gjennomføring av utviklingsprosjekt som bidrag til endring og innovasjon på arbeidsplassen.
 • Egen rolle og funksjon som yrkesutøver, og muligheten til å tenke nytt og utvide repertoaret av perspektiver og handlemåter i arbeidet.
 • Kunstneriske uttrykksformer og prosesser som redskap til personlig utvikling, egne myndiggjørende prosesser, kommunikasjon, samarbeid og læring på arbeidsplassen.
 • Hvordan kunstnerisk utfoldelse kan bidra til utvikling, frirom og yrkesstolthet, overskudd i yrkesutøvelsen og styrke evnen til improvisasjon og mot til å stå i det uferdige.
 • Egne kunstneriske ferdigheter og refleksjon over eget og andres skapende uttrykk, og etisk vurdering av dette. 
Lukk

Søknad og opptak

Søknadsfrist

Slik søker du

 1. Registrer deg som søker i SøknadsWeb. Du finner studiet under Pedagogiske- og internasjonale fag og videre under Etterutdanning og oppdrag - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier høst 2016. 
 2. Last opp signert vedleggsskjema (Word) med påkrevet dokumentasjon i SøknadsWeb. 
 3. Søkere som søker på bakgrunn av realkompetanse må laste opp realkompetanseskjema (Word).
 4. Skjema og dokumentasjon på kvalifiserende utdanning må være lastet opp innen søknadsfristen går ut.
 5. Arbeidsadresse: Du må skrive navn og adresse på din arbeidsgiver i merknadsfeltet i SøknadsWeb.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse (GSK) eller realkompetanse, og minst to års yrkeserfaring.

Studieinformasjon

Fakta

Kreativ kommunikasjon Kunngjøres senere 60 stp. 2 år, deltid Kjeller, Skedsmo Norsk Semesteravgift: 600 kroner.
Emne 1 og 2: 38 000 kroner.
Emne 3: 38 000 kroner.

Oppstart av hvert emne forutsetter tilstrekkelig antall deltakere.

Kontakt

Faglig:  Cecile Meltzer
Tlf.: 66 91 44 90

Administrativ:  Janne L. Dalen
Tlf.: 67 23 73 22 

bilde fra en student som arbeider med leire.
Publisert: Oppdatert: