Velkomstseremonien høsten 2014
Meny English

AKTUELT

Nå er studieåret i gang

Tusenvis av studenter markerte starten på det nye studieåret. Se bildene fra åpningsseremonien på St. Hanshaugen.

Finn studium

Årsstudier, bachelorstudier, masterstudier, kurs, etter- og videreutdanninger.

HiOA kompetanse

Etter- og videreutdanning, kurs, seminar og konferanser, evaluering, forskning og utvikling.

Forskning

Satsingsområder og prosjekter innen forskning og utvikling ved høgskolen.

BLOGG

Ann Elisabeth Wedø

15.06.2014

Serviceerklæring

Ann Elisabeth Wedø

Studentparlamentets logo

14.08.2014

Livet rundt studiene

Studentparlamentet HiOA

AKTUELT

Kjersti Nesje

Motivert for å hjelpe

Forsker utfordrer forestillingen om sykepleieren som den hvite engelen.

Ledige studieplasser

HiOA har ledige studieplasser ved noen studier. Du må oppfylle opptakskravene for å søke.

Studiestart

Velkommen som ny student ved HiOA!