HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Søker praksis til ingeniør-flyktninger

HiOA og NTNU har utviklet et kompletterende utdanningstilbud for flyktninger med realfags- eller teknologiutdanning med praksis i bedrifter.

Illustrasjonsbilde

Tilbudet er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og målet er å øke muligheten for flyktninger fra land utenfor EU/EØS til å utøve sin profesjon i Norge.

Det første kullet studenter starter høsten 2018

Utdanningen er på 60 studiepoeng, og studentene vil i løpet av et studieår få styrket sine norskkunnskaper, lære om norsk arbeidsliv og hvordan det er å være ingeniør i Norge.

Praksisrettet utdanning

De får oppdatert og målrettet undervisning innen IKT, undervisningsemner knyttet til sin fagkompetanse og praksis i bedrift.

Kunnskapsministeren sier at målet er å få folk raskere ut i arbeid. Det er viktig for flyktningene å få bruke egen kompetanse.

HiOA mener det er spesielt viktig å knytte utdanningen til praksis i arbeidslivet. For den enkelte flyktning er dette en åpenbar mulighet til å få vise fram sin kompetanse, og bedriften får ønsket kompetanse og innsikt.

Studentene som tas opp til dette studiet har en godkjent utdanning på nivå med minimum en norsk bachelorgrad.

HiOA vil ha kontakt med bedrifter

Mange av flyktningene har med seg lang yrkeserfaring fra sitt hjemland. Sammen med styrket norskopplæring og samfunnsforståelse kan disse være en god investering for en bedrift.

HiOA ønsker å komme i kontakt med bedrifter som vil være med å ta dette samfunnsansvaret, som ser flyktningene som en mulighet, og som er villige til å investere i disse menneskene.

Høgskolen stiller opp med nettverk og mentorveiledning.  

Bedrifter som er interessert i dette kan ta kontakt med seniorrådgiver Hanne Heiervang, hanne.heiervang@hioa.no

Mer informasjon

Kompletterende utdanningstilbud for flyktninger med realfags- eller teknologiutdanning

Olav Johan Øye, Hanne Heiervang Publisert: Oppdatert: