NyhetFoU
HiOA-stipendiat Karl Ingar Kittelsen Røberg
Gode karakterer gir bedre lønn
En ny studie viser at de med best karakterer ofte har den høyeste lønnen. Men bare i enkelte bransjer.
NyhetFoU
Siste utgave av Viten + praksis
Visste du at fattige ungdommer sliter mest med psykiske plager?
Fattige ungdommer er mest utsatt for psykiske plager, ifølge Ungdata. I den ferske utgaven av forskningsmagasinet Viten + praksis ser vi på ulike sider ved barn og unges oppvekst.
NyhetFoU
Medieforsker Yngve Benestad Hågvar
Oppstykket og mangfoldig nettjournalistikk
Norske journalister styrer i større grad fortolkningen i sakene som trykkes i papiravisene enn i stoffet som legges på nett, konkluderer Yngve Benestad Hågvar i en ny doktoravhandling.
Barn og unge
Barnehageforsker Anne Greve
– Barna får for liten tid til lek
Forskere og fagpersoner slår alarm og mener at barna får for lite tid til lek. De er bekymret for at barnehagen blir en arena for formell læring på bekostning av leken.
NyhetFoU
Gerd Berget
Dyslektikere sliter med søkesystemene på bibliotekene
Søkesystemet BIBSYS skaper trøbbel for dyslektikere, mens søkemotorer som Google gjør det enklere.
NyhetFoUHF
Steffen Hansen er en av HiOA-deltakerne i Forsker grand prix Oslo for stipendiater 29. september på Sentrum Scene.
Øynene avslører deg
HiOA-stipendiat og deltaker i Forsker grand prix, Steffen Hansen, bruker ny teknologi for å analysere atferden til personer med ADHD gjennom deres egne øyne.
Barn og unge
Tre ungdommer under en paraply. Illustrasjonsfoto: Benjamin Ward, Ungdata
Årets Ungdata-tall er klare
Ungdata 2016: Årets nasjonale ungdatarapport oppsummerer svarene fra flere hundre tusen ungdommer.
Viten og praksis
Barnas egne rom
I 1916 var det adgang forbudt for barn som ikke hadde vasket hendene sine eller ikke kunne sitte stille. I 2016 er det de voksne som stenges ute fra biblioteket. Hva har skjedd med synet vårt på barn og bøker i løpet av disse hundre årene?
Barn og unge
En av fire unge jenter har opplevd seksuelle overgrep
En av fire norske jenter har opplevd seksuelle krenkelser og overgrep. Jevnaldrende gutter står for over halvparten av overgrepene, og ofte er det alkohol med i bildet.
Barn og unge
Illustrasjonsfoto av en liten gutt med foreldrene i bakgrunnen.
Færre opplever vold fra foreldre
En av fem ungdommer i Norge har opplevd vold fra foreldrene i oppveksten, men færre er utsatt for foreldrevold nå enn i 2007.
Helse
Komplikasjoner tidlig i svangerskapet kan svekke kvaliteten i mor-barn-relasjonen, viser ny studie.
For tidlig fødsel kan gi mødre post-traumatisk stress
Traumereaksjoner hos mødre som føder for tidlig er ikke uvanlig.
Velferd og arbeidsliv
Skedsmo kommune
Vil ha mer klima og miljø i debatten om sammenslåing av kommuner
Sammenhengen mellom miljø og kommunestørrelse fortjener større oppmerksomhet enn det til nå har fått, skriver Kjell Harvold NIBR-forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Nyhet
Folkeliv i byen. Fotgjengere over fotgjengerfelt ved Karl Johans gate.
Vil at fotgjengeren blir byens hovedperson
Vi må ikke redusere universell utforming til ramper og tekniske spesifikasjoner. Men hvordan skaper vi et byrom som er tilgjengelig for alle?
Helse
Helsearbeidere som slurver med håndhygienen, kan påføre pasientene mange sykdommer og sykehusinfeksjoner, samt mye smerter og lidelse.
Helsearbeidere slurver med håndhygienen
Mange helsearbeidere er mest opptatt av å beskytte seg selv, og vasker oftere hendene etter at de har hatt kontakt med pasienten og deres omgivelser enn før pasientkontakt, ifølge en ny studie.
Barn og unge
Store sosiale ulikheter blant unge
Forskjellene i levekår og livskvalitet blant norske ungdommer henger tett sammen med foreldrenes sosiale og økonomiske status.
Barn og unge
barne og idrett
Derfor engasjerer foreldre seg i barneidretten
Aldri før har foreldre vært mer involvert i barnas idrettsaktiviteter. Det handler om mer enn sportsinteresse ‒ idretten har blitt en arena for utøvelse av foreldrerollen.
Helse
Illustrasjonsbilde av ung kvinne med smerter
Bruker smertestillende medisiner for å stresse ned
Unge storforbrukere av reseptfri smertestillende har lært seg å løse dagliglivets plager med piller. Vi må jobbe med holdningen mange unge har til å bruke reseptfrie legemidler, påpeker forsker.
Helse
Hva har du i påskeegget?
Hva skjer i tarmen når du spiser mye sukker på en gang?
Det skal ikke mye sukker til for å forstyrre balansen i kroppen. Det finnes sunne alternativer til hva vi kan fylle påskeegget med, mener ernæringsforsker Mone Sæland.
Velferd og arbeidsliv
Godt samhold i norske familier
Godt samhold i norske familier
Foreldre og voksne barn bor nær hverandre, har tett kontakt og hjelper hverandre. Men barna betyr mer for foreldrene enn omvendt.