Viten og praksis
Gunvor Gipling Wåde er 26 år og kommer fra Steinkjer i Nord-Trøndelag.
Mammografi – for lite eller for mye trykk for kvinnene
Hvilken kompresjonskraft benyttes i Mammografiprogrammet i Norge, og hvordan påvirker kompresjonskraften stråledosen? Det er noe av det Gunvor Gipling Wåde forsker på.
Helse
Sykepleierstudenter ved HiOA
Sykepleierstudenter er redde for å bli likegyldige
Følelsene er viktig å ha med seg som profesjonell sykepleier, mener studentene i en ny studie. Legestudenter derimot opplever det på en annen måte.
Fra redaksjonen
Juan Manuel Santos
Kan det bli fred i Colombia?
Hør podcast hvor NIBR-forsker Henrik Wiig diskuterer årets fredsprisvinner.
Helse
Eldre på sykehjem
Mange eldre pasienter risikerer å bli underernærte
En ny studie med 120 deltakere viser at én av to eldre står i fare for undernæring. Én av fire er underernærte.
Barn og unge
Daniele Evelin Alves
Fra forskning til barnebok om psykiske problemer
Forsker Daniele Evelin Alves har skrevet barnebok for å hjelpe barn av foreldre med psykiske problemer.
Barn og unge
Illustrasjonsbilde av en ung jente
Fattige ungdommer sliter mest med psykiske plager
En av fire fattige ungdommer sliter med psykiske helseplager, ifølge tall fra Ungdata. De er mer rammet både av nedstemthet og stressrelaterte plager enn unge fra ressurssterke familier.
Skole og utdanning
August (8) går i tredje klasse på Trasop skole og har tegnet denne tegningen av læreren sin Martine.
Norske åtteåringer digger læreren sin
Norske barn er mer fornøyde med læreren sin enn jevnaldrende i andre land.
Skole og utdanning
Stipendiat Anne-Grete Kaldahl
Muntlige ferdigheter er nedprioritert i Norge
Hvordan fortolker og praktiserer lærere og elever muntlighet i fag på 10. trinn i skolen? Det er noe av det Anne-Grete Kaldahl forsker lurer på. Nå deltar hun i den spennende Oslo-finalen i Forsker grand prix.
Helse
Mann som trener styrketrening
Tyngre styrketrening er bra for blodtrykket
Internasjonale retningslinjer sier at hjertepasienter bør trene styrke med moderat belastning og mange repetisjoner. Men det gir høyere blodtrykk enn trening med tyngre vekter og få repetisjoner, viser en nylig publisert studie.
Skole og utdanning
HiOA-stipendiat Karl Ingar Kittelsen Røberg
Gode karakterer gir bedre lønn
En ny studie viser at de med best karakterer ofte har den høyeste lønnen. Men bare i enkelte bransjer.
Fra redaksjonen
Siste utgave av Viten + praksis
Visste du at fattige ungdommer sliter mest med psykiske plager?
Fattige ungdommer er mest utsatt for psykiske plager, ifølge Ungdata. I den ferske utgaven av forskningsmagasinet Viten + praksis ser vi på ulike sider ved barn og unges oppvekst.
Medieforskning
Medieforsker Yngve Benestad Hågvar
Oppstykket og mangfoldig nettjournalistikk
Norske journalister styrer i større grad fortolkningen i sakene som trykkes i papiravisene enn i stoffet som legges på nett, konkluderer Yngve Benestad Hågvar i en ny doktoravhandling.
Barn og unge
Barnehageforsker Anne Greve
– Barna får for liten tid til lek
– Gjennom leken styrker barnet troen på seg selv. Minst halvparten av tiden i barnehagen bør være avsatt til lek, mener barnehageforsker Anne Greve.
Teknologi
Gerd Berget
Dyslektikere sliter med søkesystemene på bibliotekene
Søkesystemet BIBSYS skaper trøbbel for dyslektikere, mens søkemotorer som Google gjør det enklere.
Helse
Steffen Hansen er en av HiOA-deltakerne i Forsker grand prix Oslo for stipendiater 29. september på Sentrum Scene.
Øynene avslører deg
HiOA-stipendiat og deltaker i Forsker grand prix, Steffen Hansen, bruker ny teknologi for å analysere atferden til personer med ADHD gjennom deres egne øyne.
Barn og unge
Tre ungdommer under en paraply. Illustrasjonsfoto: Benjamin Ward, Ungdata
Årets Ungdata-tall er klare
Ungdata 2016: Årets nasjonale ungdatarapport oppsummerer svarene fra flere hundre tusen ungdommer.
Barn og unge
Barnas egne rom
I 1916 var det adgang forbudt for barn som ikke hadde vasket hendene sine eller ikke kunne sitte stille. I 2016 er det de voksne som stenges ute fra biblioteket. Hva har skjedd med synet vårt på barn og bøker i løpet av disse hundre årene?
Barn og unge
En av fire unge jenter har opplevd seksuelle overgrep
En av fire norske jenter har opplevd seksuelle krenkelser og overgrep. Jevnaldrende gutter står for over halvparten av overgrepene, og ofte er det alkohol med i bildet.
Barn og unge
Illustrasjonsfoto av en liten gutt med foreldrene i bakgrunnen.
Færre opplever vold fra foreldre
En av fem ungdommer i Norge har opplevd vold fra foreldrene i oppveksten, men færre er utsatt for foreldrevold nå enn i 2007.