Politikk og samfunnsutvikling
To eldre hender plukker ut sedler fra en slitt lommebok.
Folk mangler mat i velferds-Norge
Unge uten jobb er mest utsatt for alvorlig matmangel, mens pensjonister og trygdede klarer seg fint.
Velferd og arbeidsliv
Utfordrende oppgaver for NAVs førstelinjearbeidere
Hvordan vurderer NAV arbeidsevnen til brukerne? HiOA-forsker finner at NAVs veiledere foventes å bruke kunnskap som i for liten grad er utviklet.
Helse
Sykepleier snakker med en eldre pasient.
Tidspress i sykepleien går utover etikken
Sykepleiere jobber under et konstant press der de må prioritere enkelte pasienter foran andre. – Det går utover grunnleggende verdier i sykepleien, sier forsker.
Barn og unge
14-årig gutt i klasserom med rødrutete skjort rekker opp hånden. Foto: colourbox
Norske ungdommers tillit til regjering, storting og politi øker
Samtidig svekkes 14-åringenes tillit til «folk flest». Det kommer fram i den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS 2016 som nå er gjennomført i 24 land.
Aldring
Hvordan skaper vi aldersvennlige lokalsamfunn?
– Lytt til de eldre!
Ny teknologi og gode metoder for medvirkning kan gi mer aldersvennlige lokalsamfunn. Men det er viktig å sørge for at alle eldre blir hørt. Det skriver forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus i en rapport til Helsedirektoratet.
Teknologi og design
Ilustrasjonsbilde
Slik avsløres sensorer med feil – uten fasit
Sensorer er ikke alltid nøyaktige og finnes ofte på steder hvor det er vanskelig å finne ut om de virker som de skal.
Helse
Illustrasjonsbilde
Omfattende psykiske problemer blant papirløse
For første gang er den psykiske helsen og levekårene til papirløse migranter i Norge systematisk undersøkt. Funnene er dyster lesning.
Helse
Far som snakker i mobiltelefon og bærer et barn
Forsker bekymret over spedbarnsforeldres mobilbruk
Nina Misvær har fem konkrete råd. – Vær bevisst på mobilbruken når du er sammen med spedbarnet ditt, påpeker hun.
Medieforskning
Stipendiat Marte Høiby
Voldskultur gjør det farligere å være journalist
– Når vold og drap blir normalisert i samfunnet blir det også farligere å være journalist, sier stipendiat Marte Høiby. Hun forsker på vold mot journalister, og er opptatt av å finne ut hvordan sikkerheten deres kan bedres.
Forbruker
illustrasjon barn med gresskar
Halloween som kulturell studie av dagens Norge
Nå er tiden på året da gatene fylles av små vampyrer og spøkelser på jakt etter snop. Den amerikanske feiringen har inntatt Norge – og etterlater mange spørsmål knyttet til forbruk.
Velferd og arbeidsliv
Sykepleier
I disse yrkene blir innvandrere mindre diskriminert
Diskriminering av arbeidssøkere med innvandringsbakgrunn er dessverre ikke uvanlig. Men forskere finner at det i noen yrkesgrupper er mindre diskriminering.
Barn og unge
Barn i barnehage rekker opp hendene
Ny studie: 20 klassiske barnesanger går igjen i norske barnehager
- De sangene som de voksne synger for barna er i liten grad påvirket av samfunnet for øvrig, sier høgskolelektor Liv Anna Hagen ved Barnehagelærerutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Helse
Eldre kvinne på sykehjem
Etterlyser mer fysisk aktivitet på sykehjem for å motvirke depresjon
Eldre med demens som har god balanse, muskelstyrke og mobilitet er mindre rammet av depresjon, viser ny studie.
Barn og unge
12-årig gutt på bibliotek. colourbox.com
Ungdata junior gjennomført for første gang
6 500 barn i Bærum og Asker forteller at de har det veldig bra og lever aktive liv. Men det er også barn som mangler venner og som gruer seg til å gå på skolen. Dette viser de første Ungdata junior-undersøkelsene som NOVA, HiOA, har gjennomført.
Barn og unge
Ansatte i barnehagen: Har for liten tid med de minste barna
– De små barna under tre år får ikke den roen og tilstedeværelsen fra de voksne som de behøver i barnehagehverdagen, sier førsteamanuensis Nina Winger ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Økonomi og ledelse
AFI-forsker Anne Grethe Solberg
Tips for bedre kjønnsbalanse i ledelse
Forsker Anne Grethe Solberg, som lanserer boken «Kjønnsbalanse i ledelse» 20. oktober, har åtte konkrete tips for å bedre fordelingen av kvinner og menn i lederstillinger.
Forbruker
delingsøkonomi - Uber
Tillitsproblemer for delingstjenester i vekst
Stadig flere kjøper tjenester i delingsøkonomien, men forbrukerne er mer fornøyde med de tradisjonelle tjenestene, når vi ser bort fra pris. Unntaket er Uber, som skårer bedre enn taxi-næringen.
Barn og unge
Dette er de beste tiltakene mot mobbing
Vi har bedt flere forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om å gi oss de tiltakene som har best effekt i kampen mot mobbing.
NyhetAFI
Vilde Hoff Bernstrøm
Bytt jobb og få bedre helse
Folk som bytter jobb når de er sykemeldt, får bedre helse og lavere sykefravær. De blir faktisk friskere enn de normalt er.