HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

NyhetNIBR
Levekårsproblemer
Ny rapport: Levekårsproblemene hoper seg opp hos innvandrere
Tre ganger så mange innvandrere har økonomiske problemer og dårlige boforhold sammenliknet med befolkningen ellers.
Politikk og samfunnsutvikling
Foto: Timothy Choy, Unsplash
Anbefaler å styrke innsatsen for barn og unge på Romsås
Gapet mellom fattig og rik øker, og områder i Grorud bydel i Oslo sliter med fraflytting, trangboddhet, dropout, rotløshet og utrygghet. Forskere fra OsloMet anbefaler at tiltak særlig rettes mot barn og unge.
Barn og unge
To ungdomar, gutar, med alvorleg mine sjår i kamera. Foto: colourbox.com
Mindre framtidsoptimisme blant ungdom
Ungdata 2018: Norske ungdomar er meir involvert i problemåtferd og trua på framtida har blitt svekka, viser årets nasjonale tal.
Velferd og arbeidsliv
NAV
Nav-ansatte: Vet for lite om arbeidsmarkedet
Den største utdanningsgruppen i Nav, sosialarbeiderne, mener de ikke kan nok om arbeidslivets behov.
Barn og unge
Far og barn på vei til barnehagen
Slik forbereder du barnet til barnehagestart
Gruer du deg til at barnet ditt skal begynne i barnehagen? Her er ti råd fra en barnehageforsker.
Helse
Kvinne i park om kvelden
Selvmordsforsøk blir etterfulgt av skam
Forsker May Vatne har intervjuet ti personer som overlevde selvmordsforsøk. – Å bli forstått som en som bare roper om hjelp, ser ut til å øke skamfølelsen, sier hun.
Helse
Flyktninger sitter og prater sammen mens et barn sparker ball i forgrunnen.
Dette kan gi flyktninger buffer mot dårlig psykisk helse
Flyktninger som bor i nærheten av egne landsmenn, har bedre psykisk helse enn dem som bor uten slik tilhørighet, ifølge fersk forskning.
Velferd og arbeidsliv
Ferie
Slik påvirker ferien jobblivet
Ferie styrker arbeidsgleden, men det varer ikke lenge.
Barn og unge
Prøv disse enkle aktivitetene med barna i sommer
– Hold det enkelt, vær tilstede og la barna få tid til å utforske, er forskerens råd for friluftsliv med barn.
Forbruker
beredskapsskuff
Nordmenn er dårlig forberedt på strømbrudd
Vi mangler rutiner for hva vi skal gjøre hvis strømmen går, viser et forskningsprosjekt. Folk i byene er minst forberedt.
Helse
Sykepleierne på legevaktens venterom gjør raske vurderinger av ukjente pasienter under stressende betingelser. På travle dager kan de vurdere om lag 50 til 80 pasienter, og det kan få store konsekvenser om de overser kritisk sykdom, forteller Lars E. F. Johannessen.
Slik prioriterer sykepleierne på legevaktens venterom
Hvordan prioriterer legevakten pasientene på venterommet? Sykepleierne som tar imot pasientene på venterommet bruker vel så mye skjønn som systemer for å skille ut hvilke pasienter det haster å hjelpe.
Helse
Pårørende til eldre mor i diskusjon med legen på sykehus. Foto: colourbox.com
Bruker mer ressurser på pasienter med høy utdanning
Alvorlig syke pasienter med høy utdanning får mer hjelp ved norske sykehus enn pasienter med lav utdanning, viser en ny studie fra OsloMet.
Barn og unge
Tre ungdommer som leker med skateboard. To jenter og en gutt. Ung i Oslo 2018. Foto: colourbox.com
Sterk økning i hasjbruk blant ungdom i Oslo
Tall fra Ung i Oslo 2018 viser at hasjbruken blant osloungdom har økt markant siden 2015. Bruken er størst på vestkanten.
Helse
Asylsøker i mottak
Nesten halvparten sier de ikke har nok mat på asylmottak
En fersk studie fra OsloMet viser at 44 prosent av asylsøkere i norske mottak opplever å være sultne. Hele ni av ti sier de ikke har tilgang til nok, trygg og næringsrik mat over tid.
Barn og unge
To jenter mobber en annen jente på skolen. Foto: Marie Linnér/Scandinav
Vær obs på disse formene for mobbing
Fersk forskning fra OsloMet viser hvordan mobbing kan oppstå i grupper. - Det er veldig viktig å forstå at gruppedynamikker spiller en vel så viktig rolle i mobbing som enkeltelever, sier forsker Selma Therese Lyng.
Barn og unge
Lærer og elever i klasserommet. Foto: Maskot/Scanpix
Slik bør fremtidsskolen være
Skoleforskere ved OsloMet om hva som må til for å skape den beste skolen for fremtiden.
Helse
Erik Børve rasmussen
Med sosiologisk blikk på medisin
Stipendiat og sosiolog Erik (35) forsker på "diffuse" diagnoser. Nå er forskningsartiklene hans på leselisten for doktorgradsstudenter i medisin.
Helse
Hvordan møte eldrebølgen?
OsloMets forskere kommer med sine beste forslag til hva som bør gjøres for å unngå krise i eldreomsorgen.
Økonomi og ledelse
OsloMet-forsker Tale Skjølsvik
– Vi trenger ledere som skjønner digitalisering
– Strategisk IKT-kunnskap er i mange tilfeller helt avgjørende for hvordan det går med virksomheten din, sier Tale Skjølsvik, som forsker på digital kompetanse. Hun har fem råd til ledere.