Viten og praksis
Barnas egne rom
I 1916 var det adgang forbudt for barn som ikke hadde vasket hendene sine eller ikke kunne sitte stille. I 2016 er det de voksne som stenges ute fra biblioteket. Hva har skjedd med synet vårt på barn og bøker i løpet av disse hundre årene?
Barn og unge
En av fire unge jenter har opplevd seksuelle overgrep
En av fire norske jenter har opplevd seksuelle krenkelser og overgrep. Jevnaldrende gutter står for over halvparten av overgrepene, og ofte er det alkohol med i bildet.
Barn og unge
Illustrasjonsfoto av en liten gutt med foreldrene i bakgrunnen.
Færre opplever vold fra foreldre
En av fem ungdommer i Norge har opplevd vold fra foreldrene i oppveksten, men færre er utsatt for foreldrevold nå enn i 2007.
Helse
Komplikasjoner tidlig i svangerskapet kan svekke kvaliteten i mor-barn-relasjonen, viser ny studie.
For tidlig fødsel kan gi mødre post-traumatisk stress
Traumereaksjoner hos mødre som føder for tidlig er ikke uvanlig.
Velferd og arbeidsliv
Skedsmo kommune
Vil ha mer klima og miljø i debatten om sammenslåing av kommuner
Sammenhengen mellom miljø og kommunestørrelse fortjener større oppmerksomhet enn det til nå har fått, skriver Kjell Harvold NIBR-forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Nyhet
Folkeliv i byen. Fotgjengere over fotgjengerfelt ved Karl Johans gate.
Vil at fotgjengeren blir byens hovedperson
Vi må ikke redusere universell utforming til ramper og tekniske spesifikasjoner. Men hvordan skaper vi et byrom som er tilgjengelig for alle?
Helse
Helsearbeidere som slurver med håndhygienen, kan påføre pasientene mange sykdommer og sykehusinfeksjoner, samt mye smerter og lidelse.
Helsearbeidere slurver med håndhygienen
Mange helsearbeidere er mest opptatt av å beskytte seg selv, og vasker oftere hendene etter at de har hatt kontakt med pasienten og deres omgivelser enn før pasientkontakt, ifølge en ny studie.
Barn og unge
Store sosiale ulikheter blant unge
Forskjellene i levekår og livskvalitet blant norske ungdommer henger tett sammen med foreldrenes sosiale og økonomiske status.
Barn og unge
barne og idrett
Derfor engasjerer foreldre seg i barneidretten
Aldri før har foreldre vært mer involvert i barnas idrettsaktiviteter. Det handler om mer enn sportsinteresse ‒ idretten har blitt en arena for utøvelse av foreldrerollen.
Helse
Illustrasjonsbilde av ung kvinne med smerter
Bruker smertestillende medisiner for å stresse ned
Unge storforbrukere av reseptfri smertestillende har lært seg å løse dagliglivets plager med piller. Vi må jobbe med holdningen mange unge har til å bruke reseptfrie legemidler, påpeker forsker.
Helse
Hva har du i påskeegget?
Hva skjer i tarmen når du spiser mye sukker på en gang?
Det skal ikke mye sukker til for å forstyrre balansen i kroppen. Det finnes sunne alternativer til hva vi kan fylle påskeegget med, mener ernæringsforsker Mone Sæland.
Velferd og arbeidsliv
Godt samhold i norske familier
Godt samhold i norske familier
Foreldre og voksne barn bor nær hverandre, har tett kontakt og hjelper hverandre. Men barna betyr mer for foreldrene enn omvendt.
Helse
Kvinne ammer sin lille sønn.
Mange innvandrerkvinner fullammer ikke lenge nok
Mange ikke-vestlige mødre gir barna vann og morsmelkerstatning for tidlig. De er derimot flinkere enn norske mødre til å gi hjemmelaget mat når barnet er over ett år.
Velferd og arbeidsliv
I filmen Dangerous Minds fra 1995 spiller Michelle Pfeiffer en lærer
Derfor er noen lykkeligere på jobb
Vi må ha med oss følelsene for å oppleve jobben som meningsfull.
Barn og unge
Illustrasjonsbilde av en kvinne som ser ut av vinduet
Skilt, men redd når barna er hos den andre
Når en av foreldrene har alvorlige bekymringer for hvordan barnet har det hos den andre, er det krevende å dele omsorgen. Her må barnevernet sterkere inn, mener forsker.
Velferd og arbeidsliv
Bestemor hjelper mest
Bestemor hjelper mest
De som kommer dårligst ut, er skilte bestefedre.
Barn og unge
Ungdom som spiller mye data, gjør det dårligere på skolen
En stor, norsk studie slår fast at storspillerne får dårligere karakterer i matte og norsk enn ungdom som bruker like mye tid på idrettsaktiviteter.
Helse
Appen Gravid +
Ny app skal hjelpe gravide med svangerskapsdiabetes
Forskere har utviklet en ny app som gjør det lettere for gravide med svangerskapsdiabetes å registrere blodsukkeret.
Velferd og arbeidsliv
Illustrasjonsbilde fra en skole
Flere tidligere mobbeofre blant sosialhjelpsmottakere
Nærmere halvparten av langtidsmottakere av sosialhjelp som i voksen alder sliter med både psykiske plager og kroniske smerter, har opplevd langvarig mobbing i barndommen.