Helse
Alvorlig jente ser i kamera. Foto: colourbox.com
Sterk sammenheng mellom skolepress og psykiske helseplager
Psykiske helseplager blant ungdom kan i stor grad knyttes til skolen, viser en ny NOVA-rapport. Jo mer skolepress de unge opplever, jo mer depressive symptomer har de.
Helse
Digital illustrasjon av DNA-struktur
HiOA i forskningsfronten på testikkelkreft
Hvorfor er Norge på verdenstoppen i antall menn som får testikkelkreft? Forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus leter etter svaret i spyttprøver.
Viten og praksis
Nærbilde av hender som forsyner seg med grillmat og rømmesaus.
Vanskelig å endre kosthold for folk med diabetes 2
Mange strever med å forandre livsstil når de får diabetes type 2. Det gjelder spesielt endring av kosthold som er helt avgjørende for å bremse sykdommen, viser ny forskning.
Velferd og arbeidsliv
Tre unge personer på gaten. Foto: colourbox.com
NAV-tiltak gjør det vanskeligere å få jobb
Uforklarte hull i CV-en, arbeidstrening fra NAV og jobber du er overkvalifisert for teller negativt når arbeidsgiver vurderer CV-en til unge arbeidssøkere.
Velferd og arbeidsliv
Antall bostedsløse i Norge går kraftig ned
Kraftig nedgang i antall bostedsløse i Norge
Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i Norge. Det absolutt viktigste funnet i kartleggingen i 2016 er en stor reduksjon i antall bostedsløse. Nedgangen har kommet i alle typer kommuner; storbyene, mellomstore byer, mindre kommuner og små kommuner.
Helse
Barn i Nepal
Fekk nok marine feittsyrer – utan å ete fisk
Bhaktapur ligg nesten 100 mil frå nærmaste hav. Likevel har nepalarane godt med marine feittsyrer i blodet. Årsakene er eit mysterium for forskarane.
Velferd og arbeidsliv
Eldre mann i smerte holder hånd foran munn. Nærbilde. Foto: colourbox
Vald og overgrep går under radaren
Sårbare eldre, psykisk sjuke og personar med rusproblem er grupper som får lite merksemd når kommunane skal jobbe for å avdekke og hjelpe vaksne som er særleg utsette for vald og overgrep.
Helse
Jette Schack og Gunnar Westlund
Vil gjøre livet enklere for protesebrukere
Mange som får protese etter benamputasjon, får blant annet problemer med dårlig balanse. De faller ofte, de blir redde for å falle og har generelt redusert livskvalitet. Det vil forsker Jette Schack gjøre noe med.
Velferd og arbeidsliv
Fra redaksjonen
Amerikansk bil i gaten i Havanna
Skaper forlagene cubanske klisjeer?
Stipendiat Idun Heir Senstad ønsker å finne svar på hvilke skildringer av Cuba som formidles gjennom oversatt litteratur i Norge.
Helse
Sofie Hjaltadottir og Elin Langdahl
Mer krevende for mor
Mødrene til kronisk syke og funksjonshemmede barn opplever i større grad enn fedrene at omsorgsoppgavene går utover yrkeslivet. De tjener mindre og har høyere sykefravær.
Barn og unge
Det er ikke noen, verken institusjon eller enkeltperson, som har ansvar for den mindreårige asylsøkeren når han eller hun har forsvunnet fra mottak.
Ingen har ansvar for unge asylsøkere som forsvinner
Verken institusjoner eller enkeltpersoner har ansvar for den mindreårige asylsøkeren når han eller hun har forsvunnet fra EMA-mottak.
Helse
Sykepleiere på jobb ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet i Oslo.
Tåler stress bedre med tette bånd til jobben
Sykepleiere som opplever tette bånd til jobben og identifiserer seg med sykepleieryrket, har mindre sannsynlighet for å bli utbrent, viser en ny studie.
Helse
Lipo-operasjon
Jakten på det perfekte
Vi snevrer inn normaliteten ved å strebe etter det perfekte, mener forsker Lars Grue.
Helse
Anniken Fleisje
Kan legen tvinge pasienten til behandling?
Anniken Fleisje, filosof og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ønsker å finne svar på hvor langt leger bør gå for å få pasienter til å ta de valgene legen synes er best.
Barn og unge
Ungdomsrådet i Bydel Grorud er aktivt og arrangerer blant annet dialogmøter der ungdom møtes for å diskutere saker som er viktige for dem. Bildet er fra Ungmed-konferansen i 2013.
Godt å vokse opp i Bydel Grorud
Ungdom i Bydel Grorud har i hovedsak et like godt oppvekstmiljø som andre unge i Oslo.
Helse
Eldre demente trenger trening
Eldre med demens trenger trening
Mange eldre med demens er i dårlig fysisk form. Forskere etterlyser tilrettelagte treningsprogram for denne sårbare pasientgruppen.
Medieforskning
Donald Trump
Hva skjer med den offentlige debatten når Trump inntar det hvite hus?
PODCAST: Verdensledere er konstant urolig for hva Trump skulle komme til å buse ut med på Twitter. Hva kan de politiske konsekvensene bli?
Fra redaksjonen
Flyktningleir
Landødeleggelse tvinger folk på flukt
Økonomiske utviklingsprosjekter som store plantasjer og gruvedrift, ødeleggers folks landområder og sender stadig flere på flukt. I vår tid er land mer verdt enn mennesker, mener internasjonalt kjent ekspert på globalisering, Saskia Sassen.