Barn og unge
Unge i valglokalene. Foto: Jon-Michael Josefsen/Scanpix
Valgdeltakelsen øker blant førstegangsvelgerne
Ferske tall viser at en større andel førstegangsvelgere stemte ved årets stortingsvalg enn i 2013. - Overraskende, sier ungdomsforsker Guro Ødegård ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Teknologi
Professor Pia Borlund
Hva er egentlig relevant informasjon?
Hva er det som gjør oss fornøyd med treffene vi får når vi googler etter en matoppskrift eller prøver å finne en passende bok på biblioteket? Professor Pia Borlund forsker på relevans i digitale søk – og informasjonsgjenfinning.
Barn og unge
Ung kvinne ligger på seng
Seksuell trakassering er et stort problem blant ungdom
Nesten hver tredje 18–19-årige jente har en eller annen gang i livet opplevd en kroppslig, seksuell krenkelse. – Et stort samfunnsproblem, sier forskere.
NyhetFoUTKD
Roboten Sophia
- Digitalisering handler om hva som skjer i hodene våre
- Digitalisering er mer enn teknologi. Teknologien har vært der lenge, men det er først når vi endrer tankesett og hvordan vi bruker teknologien at det skjer en digital transformasjon, sier forsker.
Politikk og samfunnsutvikling
– Oslo leder an i det grønne skiftet
– Oslo har ambisjoner som er helt på høyde med de mest progressive byene i verden. I tillegg har byen sterk gjennomføringsvilje, noe som gjør dem til et interessant case, sier forsker Hege Hofstad. Nå skal hun og flere HiOA-forskere se på hvordan Oslo skal få til dette i praksis.
Helse
Ung kvinne med kreft. Foto: Shutterstock
Når kreften rammer unge
Hvordan opplever unge sjokkmeldingen at de har fått kreft, og behandlingen de får i helsesystemet? Det har HiOA-forsker Nataskja-Elena Kersting Lie sett nærmere på.
Medieforskning
Formidling av kyborgforskning
Når teknologi og menneske møtes
Vi kjenner dem fra science fiction-filmer, kyborgene. Men hvor mye sier Darth Vader eller Robocop oss egentlig om det som oppstår når menneskekropp og teknologi kombineres?
Forbruker
5 tips for tryggere vinterkjøring
Kjøring på vinteren kan være krevende og byr på helt andre utfordringer enn ellers på året.
Her er fem enkle tips som gjør deg til en tryggere sjåfør om vinteren.
Barn og unge
Dukke og hånd. Foto: Luca Kleve-Ruud/Samfoto
Fem tiltak som kan forebygge vold mot barn
Mild vold mot barn og unge går ned, men den grove volden er stabil. Ifølge forskere fra HiOA er det fem tiltak som kan redusere den grove volden.
Helse
Muskeltrening med strøm
God effekt av elektrisk muskeltrening etter korsbåndskader
Muskeltrening med strøm gir bedre effekt enn vanlig behandling alene etter operasjon av fremre korsbånd, viser en ny studie.
Politikk og samfunnsutvikling
To eldre hender plukker ut sedler fra en slitt lommebok.
Folk mangler mat i velferds-Norge
Unge uten jobb er mest utsatt for alvorlig matmangel, mens pensjonister og trygdede klarer seg fint.
Velferd og arbeidsliv
Utfordrende oppgaver for NAVs førstelinjearbeidere
Hvordan vurderer NAV arbeidsevnen til brukerne? HiOA-forsker finner at NAVs veiledere foventes å bruke kunnskap som i for liten grad er utviklet.
Helse
Sykepleier snakker med en eldre pasient.
Tidspress i sykepleien går utover etikken
Sykepleiere jobber under et konstant press der de må prioritere enkelte pasienter foran andre. – Det går utover grunnleggende verdier i sykepleien, sier forsker.
Barn og unge
14-årig gutt i klasserom med rødrutete skjort rekker opp hånden. Foto: colourbox
Norske ungdommers tillit til regjering, storting og politi øker
Samtidig svekkes 14-åringenes tillit til «folk flest». Det kommer fram i den internasjonale demokratiundersøkelsen ICCS 2016 som nå er gjennomført i 24 land.
Aldring
Hvordan skaper vi aldersvennlige lokalsamfunn?
– Lytt til de eldre!
Ny teknologi og gode metoder for medvirkning kan gi mer aldersvennlige lokalsamfunn. Men det er viktig å sørge for at alle eldre blir hørt. Det skriver forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus i en rapport til Helsedirektoratet.
Teknologi og design
Ilustrasjonsbilde
Slik avsløres sensorer med feil – uten fasit
Sensorer er ikke alltid nøyaktige og finnes ofte på steder hvor det er vanskelig å finne ut om de virker som de skal.
Helse
Illustrasjonsbilde
Omfattende psykiske problemer blant papirløse
For første gang er den psykiske helsen og levekårene til papirløse migranter i Norge systematisk undersøkt. Funnene er dyster lesning.
Helse
Far som snakker i mobiltelefon og bærer et barn
Forsker bekymret over spedbarnsforeldres mobilbruk
Nina Misvær har fem konkrete råd. – Vær bevisst på mobilbruken når du er sammen med spedbarnet ditt, påpeker hun.
Medieforskning
Stipendiat Marte Høiby
Voldskultur gjør det farligere å være journalist
– Når vold og drap blir normalisert i samfunnet blir det også farligere å være journalist, sier stipendiat Marte Høiby. Hun forsker på vold mot journalister, og er opptatt av å finne ut hvordan sikkerheten deres kan bedres.