Helse
Bilde av gammel mann som røyker
Kolspasienter sliter med angst og ensomhet
Eldre pasienter med alvorlig kols opplever at de ikke får være med på viktige beslutninger om sin egen behandling. Mange er redde for å bli kvalt og hva som skjer på slutten av livet.
Skole og utdanning
Bilde fra yrkesfaglærerutdanningen i teknikk og industriell produksjon ved HiOA
Halvparten av yrkesfagelever savner mer nyttig opplæring
Elever på yrkesfag opplever at opplæringen i videregående skole ikke er relevant for yrkene de utdanner seg til, ifølge en ny studie.
Helse
Hvordan foregår møtet mellom folk som jobber på sykehus og pasienter med innvandrerbakgrunn? Foto: © Roger Hardy / Samfoto
- Helsepersonell ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter
Norske sykepleiere mener de selv har for dårlig kulturell kompetanse når de møter pasienter med innvandrerbakgrunn. Får da pasienter med innvandrerbakgrunn et likeverdig helsetilbud?
Velferd og arbeidsliv
illustrasjonsbilde av barn
Antall fattige barn i Norge er færre enn vi tror
Et forbruksbasert mål på fattigdom gir et betydelig lavere antall fattige barn enn det som kommer fram i media og blant politikere. En ny rapport problematiserer det målet som vanligvis brukes på fattigdom.
Velferd og arbeidsliv
Kvinne med niqab som skyver barnevogn i en park
Fem integreringstiltak som fungerer
Hva gjør kommunene som lykkes med integrering av flyktninger?
Nyhet
Arbeidslediges helse bedre enn fryktet
Mange fryktet for folks helse etter at finanskrisen sendte millioner av europeere ut i arbeidsledighet. Ny forskning viser at det ikke gikk så ille allikevel, men det er store forskjeller mellom landene.
Helse
Wenche Bekken
Drivkraften er å fremme gode hverdagsliv
Kunstfagskolen ga Wenche Bekken inspirasjon til å gjøre mer ut av interessen for å bli forsker. Nå forsker og underviser hun for å få fram kunnskap om hva som gir god livskvalitet og gode hverdagsliv.
Teknologi og design
Bilde av stabil selvkomprimerende betong
Betongen flere burde bruke
Selvkomprimerende betong har klare fordeler, men er lite brukt i Norge. Byggingeniør-studentene prøvde å finne ut hvorfor, og gir råd i en forskningsartikkel.
Nyhet
fedme
Fedme ugunstig for sædkvaliteten
Det er en sammenheng mellom fedme og dårlig sædkvalitet. Fettsyrer som Omega 3 kan være en viktig forklaring, viser ny forskning.
Skole og utdanning
Tre jenter i klasserom. Foto: Mostphotos
Oppfordrer til kritisk blikk på internasjonal skoleforskning
Forskere har undersøkt hva forskningen sier om nasjonale prøver og elevresultater. Og den lar seg ikke alltid overføre til norske forhold.
Velferd og arbeidsliv
Tannlege med pasient
Flere med lav inntekt lar være å gå til tannlegen
Den økonomiske krisen i Europa har ført til at færre med dårlig råd går til tannlegen. Det gjelder også i Norge.
Velferd og arbeidsliv
Barn leker / Colourbox
Barndommens nabolag påvirker sjansene dine
Har du vokst opp i et grønt og luftig villastrøk? Eller omgitt av asfalt og leiegårder midt i et bysentrum? Stedet du bor som barn har noe å si for mulighetene dine seinere i livet, viser en ny studie Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA har utført for Bufdir.
Helse
Barn leker i barnehage
Så mye bakterier var det i inneluften i barnehagen
Det kom ikke som en overraskelse på forskerne at det var stor forskjell på inne- og uteluften i barnehagen. Men hvordan påvirker luften barnas helse?
Velferd og arbeidsliv
Bygging av leiligheter
Tre råd til distriktskommuner som vil få fart på boligbyggingen
Boligmarkedet i norske distriktskommuner er preget av lite variasjon, omsetning og nybygging. Den beskjedne private investeringsviljen er en utfordring. Ved hjelp av tre enkle grep kan kommunene endre dette bildet,viser ny studie.
Nyhet
Arbeidsledighet
Langtidsledige blir passive av krav om egeninnsats
Risiko for å miste stønaden gjør langtidsarbeidsledige lett passive og frustrerte istedenfor motiverte for å komme inn på arbeidsmarkedet, ifølge ny forskningsstudie.
Fra redaksjonen
Førsteamanuensis Christina Nerstad
Hva motiverer oss på jobb?
Førsteamanuensis Christina Nerstad brenner for å finne ut hva som motiverer arbeidstakere og får dem til å prestere. Selv blir hun motivert av å se studentene lykkes.
Barn og unge
Tre elever i grupperom. Jente ser i kamera. Foto: colourobox.com
Psykiske helseplager fortsetter å øke blant ungdom
Årets Ungdata-tall viser en tydelig økning i andelen jenter og gutter som rapporterer om psykiske helseplager. På videregående har nærmere halvparten av elevene stressymptomer og synes alt er et slit.
Barn og unge
Illustrasjonsbilde for Ungdata 2017. Ung jente i snøen holder snowboard bak hode. Hjelm og slalombriller. Colourbox.com
Idrett fortsatt like populært blant ungdom
Barneidretten har vokst enormt de siste årene, og nye Ungdata-tall viser at nesten alle norske ungdommer har deltatt i organisert idrett i løpet av oppveksten. Selv om mange slutter i ungdomsårene, er idrett likevel den organiserte aktiviteten flest ungdom driver med.
Teknologi og design
Bilde av nevrokultur over chip
Levende nevroner lærer oss om datamaskiner
Biologiske nettverk av nerveceller fra hjernen kan lære oss å lage bedre datamaskiner, roboter og andre dataløsninger, mener forskere fra HiOA og NTNU.