Barn og unge
Ansatte i barnehagen: Har for liten tid med de minste barna
– De små barna under tre år får ikke den roen og tilstedeværelsen fra de voksne som de behøver i barnehagehverdagen, sier førsteamanuensis Nina Winger ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).
Økonomi og ledelse
AFI-forsker Anne Grethe Solberg
Tips for bedre kjønnsbalanse i ledelse
Forsker Anne Grethe Solberg, som lanserer boken «Kjønnsbalanse i ledelse» 20. oktober, har åtte konkrete tips for å bedre fordelingen av kvinner og menn i lederstillinger.
Forbruker
delingsøkonomi - Uber
Tillitsproblemer for delingstjenester i vekst
Stadig flere kjøper tjenester i delingsøkonomien, men forbrukerne er mer fornøyde med de tradisjonelle tjenestene, når vi ser bort fra pris. Unntaket er Uber, som skårer bedre enn taxi-næringen.
Barn og unge
Dette er de beste tiltakene mot mobbing
Vi har bedt flere forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om å gi oss de tiltakene som har best effekt i kampen mot mobbing.
NyhetAFI
Vilde Hoff Bernstrøm
Bytt jobb og få bedre helse
Folk som bytter jobb når de er sykemeldt, får bedre helse og lavere sykefravær. De blir faktisk friskere enn de normalt er.
Nyhet
barn og lesing
Tegneserier kan gi barn mer leselyst
– Lærerne må prøve å finne noe som fenger barna slik at de har lyst til å lese videre, mener forsker.
Forbruker
Vi vet for lite om lekene som overvåker barna våre
Nett-tilkoblede leker kan samle inn, analysere og videreselge informasjon om barn. En ny SIFO-rapport påpeker at vi vet for lite om hva informasjonen brukes til.
Nyhet
Hva skjer når vi snakker sammen?
Hvordan påvirker småord samtalen? Her forteller Carsta Simon om sitt doktorgradsprosjekt – og hvorfor hun ble stipendiat i atferdsvitenskap.
Forbruker
illustrasjon av full handlevogn
Storhandel kan føre til mer matsvinn
Langtidsplanlegging og storhandel er kanskje bra for familieøkonomien, men fører ofte til mer matsvinn. Forskere oppfordrer til fleksibel planlegging.
Skole og utdanning
Skole
Skoleforskernes ni råd til politikerne: Slik blir norsk skole bedre
Færre tester, flere lærere og stipend til erfarne lærere er noen av rådene.

Helse
Bilde av gammel mann som røyker
Kolspasienter sliter med angst og ensomhet
Eldre pasienter med alvorlig kols opplever at de ikke får være med på viktige beslutninger om sin egen behandling. Mange er redde for å bli kvalt og hva som skjer på slutten av livet.
Skole og utdanning
Bilde fra yrkesfaglærerutdanningen i teknikk og industriell produksjon ved HiOA
Halvparten av yrkesfagelever savner mer nyttig opplæring
Elever på yrkesfag opplever at opplæringen i videregående skole ikke er relevant for yrkene de utdanner seg til, ifølge en ny studie.
Helse
Hvordan foregår møtet mellom folk som jobber på sykehus og pasienter med innvandrerbakgrunn? Foto: © Roger Hardy / Samfoto
- Helsepersonell ikke rustet til å behandle innvandrerpasienter
Norske sykepleiere mener de selv har for dårlig kulturell kompetanse når de møter pasienter med innvandrerbakgrunn. Får da pasienter med innvandrerbakgrunn et likeverdig helsetilbud?
Velferd og arbeidsliv
illustrasjonsbilde av barn
Antall fattige barn i Norge er færre enn vi tror
Et forbruksbasert mål på fattigdom gir et betydelig lavere antall fattige barn enn det som kommer fram i media og blant politikere. En ny rapport problematiserer det målet som vanligvis brukes på fattigdom.
Velferd og arbeidsliv
Kvinne med niqab som skyver barnevogn i en park
Fem integreringstiltak som fungerer
Hva gjør kommunene som lykkes med integrering av flyktninger?
NyhetAFItoppsak
Arbeidslediges helse bedre enn fryktet
Mange fryktet for folks helse etter at finanskrisen sendte millioner av europeere ut i arbeidsledighet. Ny forskning viser at det ikke gikk så ille allikevel, men det er store forskjeller mellom landene.
Helse
Wenche Bekken
Drivkraften er å fremme gode hverdagsliv
Kunstfagskolen ga Wenche Bekken inspirasjon til å gjøre mer ut av interessen for å bli forsker. Nå forsker og underviser hun for å få fram kunnskap om hva som gir god livskvalitet og gode hverdagsliv.
Teknologi og design
Bilde av stabil selvkomprimerende betong
Betongen flere burde bruke
Selvkomprimerende betong har klare fordeler, men er lite brukt i Norge. Byggingeniør-studentene prøvde å finne ut hvorfor, og gir råd i en forskningsartikkel.
Nyhet
fedme
Fedme ugunstig for sædkvaliteten
Det er en sammenheng mellom fedme og dårlig sædkvalitet. Fettsyrer som Omega 3 kan være en viktig forklaring, viser ny forskning.