HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

Helse
Illustrasjonsbilde av gravid kvinne
Gravide og ammende i Norge får i seg for lite jod
Hele åtte av ti gravide spiser for lite mat med jod, viser ny studie fra OsloMet.
Forbruker
big data, personvern og sårbare forbrukere illustrasjon ung gutt
Ansvaret for personvern hviler på de svakeste
Det er vi forbrukere som må ta det største ansvaret for å passe på at persondata ikke blir misbrukt.
Politikk og samfunnsutvikling
To av tre kommuner mener de kan fortsette å bosette et høyt antall flyktninger
Mange kommuner mener de fortsatt har stor kapasitet for å ta imot flyktninger, ifølge ny rapport fra OsloMet.

Barn og unge
Illustrasjonsbilde lærer og elever i klasserom. Foto: Doug Olson/Mostphotos
Slik kan lærere gjøre undervisningen spennende
Her er de beste tipsene for å vekke engasjement hos elevene.
Velferd og arbeidsliv
Dette bør Østlandet satse på for å skape nye jobber
Det er store muligheter for å skape flere jobber på Østlandet, men da må man satse riktig og utnytte landsdelens spesielle konkuransefortrinn, ifølge rapport.
Barn og unge
Jente med bokstabel foran seg. Foto: colourbox
Store karakterforskjeller mellom elever med ulik innvandrerbakgrunn
Forskere ved OsloMet har nå studert de 20 største innvandrergruppene i videregående opplæring. De finner store forskjeller både i karakterer og hvor mye lekser ungdom gjør.
Skole og utdanning
Illustrasjonsbilde studenter rundt et bord
– Samfunnet trenger flere med masterutdanning
Det blir stort behov for folk med masterutdanning framover. Roboter tar ikke over og arbeidslivets krav øker på alle områder, ifølge Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet.
Helse
Ensom på benk i bybildet. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Scanpix Danmark
Hvordan få unge med psykiske helseproblemer i jobb?
Forskere ved OsloMet har sett på hva det er som kjennetegner arbeidsgivere som lykkes i å ansette unge med psykiske helseproblemer.
Forbruker
montering av kjøleskap
Kjøleskap og fryseres levetid ned 1,5 år
Men vi bytter ikke ut kjøleskapet kun fordi det har sluttet å virke.
Politikk og samfunnsutvikling
Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved NIBR, OsloMet
Vil flytte makta nærmere folket
– Disse forslagene skaffer oss nok ikke så mange venner i statsforvaltningen. Det sier OsloMet-forsker Gro Sandkjær Hanssen, som sitter i ekspertutvalget for regionreformen. Hvis utvalget får det som de vil, flyttes mer av den politiske makta i Norge nærmere innbyggerne.
Velferd og arbeidsliv
Illustrasjonsbilde: Kvinne alene i et rom
– Barnevernet må lytte til Facebook-protester
I forskjellige protestgrupper på Facebook får barnevernet hard medfart. OsloMet-forsker Edda Stang har forsket på Facebook-gruppene og mener de kan ha viktige innspill til barnevernspolitikken.
Forbruker
illustrasjon av klær på snor
Klærne dine påvirker miljøet mer enn du tror
Til tross for store miljøbelastninger i produksjonen er likevel bruken av klær viktig for den totale miljøbelastningen fra klesforbruket. En ny rapport oppsummerer den globale kunnskapen om bruk av klær.
Skole og utdanning
Hva skal til for å ta en doktorgrad?
At stipendiatene skal bli ferdige på tiden fremmes stadig oftere som et krav. – De som utdanner stipendiater må gjøre noe annerledes hvis dagens stipendiater skal fullføre, sier professor.
Barn og unge
Gutt står foran vegg. Foto: colourbox.com
Derfor er ungdom blitt mindre voldelige
Voldsbruken blant ungdom er halvert i løpet av de siste årene. En viktig forklaring til dette er at ungdom drikker mindre alkohol, viser en ny studie utført av forskere ved NOVA på OsloMet.
Helse
Annette Sørlie Stray og datteren Ella på 1,5 år.
Stadig færre føder naturlig
De siste 20 årene har andelen fødsler med bruk av medisiner eller inngrep økt. – Det har aldri vært tryggere å føde, likevel virker stadig flere kvinner bekymret for det, sier OsloMet-professor Ellen Blix.
Politikk og samfunnsutvikling
Flere byer jobber nå for å få mer byliv i sine sentrumsområder.
Slik skal byene få mer liv i sentrum
Flere norske byer har de siste tiårene gjennomgått transformasjoner som har resultert i sentrumsdød. Nå tar flere grep for å snu utviklingen. Forskere ved OsloMet har sett nærmere på hvordan Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø jobber med temaet.
Velferd og arbeidsliv
Eldre mann med bart på jobb på lager. Foto: colourbox
Kva skjer dersom fleire jobbar til dei blir 70?
Langt fleire kan jobbe fram til dei blir 70 utan at det går ut over frivillig arbeid eller familieomsorg, meiner NOVA-forskarar.
Skole og utdanning
- Sykepleierutdanningen ved OsloMet – Storbyuniversitetet har hatt rett under 90 prosent kvinnelige studenter. For både sykepleierutdanningen og barnehagelærerutdanningen er andelen kvinner påfallende stabile, sier forsker Jan Messel.
- Menn kan endre at utdanningssystemet er kjønnsdelt.
De norske utdanningene er kjønnsdelte. Mennene må ta tradisjonelle kvinneutdanninger for at det skal skje en endring, sier forsker.
Skole og utdanning
Lærerstudent Annette Aarup utenfor Fyrhuset
Bør du velge utdanning med hodet eller hjertet?
– Både fornuft og følelser er viktig når du velger høyere utdanning, sier utdanningsforsker. OsloMet-student Annette Aarup (23) valgte mest med hjertet.