Helse
Paramedic-studenter ved HiOA
Få langvarige plager blant redningsarbeidere
Innsatspersonell som var i aksjon etter terrorhandlingene 22. juli, var godt trent på akutt- og katastrofesituasjoner. Det kan delvis forklare hvorfor få profesjonelle redningsarbeidere ble rammet av posttraumatisk stress i ettertid.
Helse
Sjur Hallingstad Torgersen og en pasient på Gatehospitalet
Hjelper folk som lever et beintøft liv
Fysioterapistudenter ved HiOA skal få tilbud om praksis på steder hvor de møter pasienter som sjelden oppsøker helsevesenet. Sjur Hallingstad Torgersen har vært i praksis på Gatehospitalet.
Fra redaksjonen
Jul
Fortellinger holder folk sammen
Lunefulle nisser, fæle julebukker og mørke Lussi som passer på at du får gjort alt ferdig til jul. Det er skumle karakterer i gamle julefortellinger, og historier vi kan ha nytte av i dag, mener fortellerekspert.
Velferd og arbeidsliv
Kristian Heggebø
Folk med dårlig helse taper på midlertidige stillinger
I fjor åpnet regjeringen for økt bruk av midlertidige stillinger i arbeidslivet. Ny forskning viser at slike stillinger rammer arbeidstakere med dårlig helse.
Helse
Sykepleier som jobber på kontor. Foto: colourbox
Sykepleiere er fornøyd med jobben og livet
Både yngre og eldre sykepleiere er mer fornøyd med livet og jobben enn andre yrkesgrupper med samme utdanningsnivå, viser en ny forskningsartikkel.
Velferd og arbeidsliv
Seniorgoder som forlenger karrieren
Ekstra ferie og bonus holder eldre lenger i jobb
Eldre arbeidstakere som får tilbud om ekstra ferie og bonuser, har lavere sannsynlighet for å ta ut AFP, viser ny forskning.
Skole og utdanning
Mannlig lærer i klasserom
Ikke så ille å være lærer likevel
Læreryrket har tapt status, lærere får lavere lønn og har dårligere arbeidsforhold. Eller? Ny forskning utfordrer noen av elendighetsbeskrivelsene om læreryrket.
Helse
Fødsel
Flere som vil føde hjemme havner på sykehus
En av tre førstegangsfødende som vil føde hjemme, havner likevel på sykehus, viser forskningen til jordmorprofessor Ellen Blix.
Helse
Gunvor Gipling Wåde er 26 år og kommer fra Steinkjer i Nord-Trøndelag.
Mammografi – for lite eller for mye trykk for kvinnene
Hvilken kompresjonskraft benyttes i Mammografiprogrammet i Norge, og hvordan påvirker kompresjonskraften stråledosen? Det er noe av det Gunvor Gipling Wåde forsker på.
Helse
Sykepleierstudenter ved HiOA
Sykepleierstudenter er redde for å bli likegyldige
Følelsene er viktig å ha med seg som profesjonell sykepleier, mener studentene i en ny studie. Legestudenter derimot opplever det på en annen måte.
Fra redaksjonen
Juan Manuel Santos
Kan det bli fred i Colombia?
Hør podcast hvor NIBR-forsker Henrik Wiig diskuterer årets fredsprisvinner.
Helse
Eldre på sykehjem
Mange eldre pasienter risikerer å bli underernærte
En ny studie med 120 deltakere viser at én av to eldre står i fare for undernæring. Én av fire er underernærte.
Barn og unge
Daniele Evelin Alves
Fra forskning til barnebok om psykiske problemer
Forsker Daniele Evelin Alves har skrevet barnebok for å hjelpe barn av foreldre med psykiske problemer.
Helse
Illustrasjonsbilde av en ung jente
Fattige ungdommer sliter mest med psykiske plager
En av fire fattige ungdommer sliter med psykiske helseplager, ifølge tall fra Ungdata. De er mer rammet både av nedstemthet og stressrelaterte plager enn unge fra ressurssterke familier.
Skole og utdanning
August (8) går i tredje klasse på Trasop skole og har tegnet denne tegningen av læreren sin Martine.
Norske åtteåringer digger læreren sin
Norske barn er mer fornøyde med læreren sin enn jevnaldrende i andre land.
Skole og utdanning
Stipendiat Anne-Grete Kaldahl
Muntlige ferdigheter er nedprioritert i Norge
Hvordan fortolker og praktiserer lærere og elever muntlighet i fag på 10. trinn i skolen? Det er noe av det Anne-Grete Kaldahl forsker lurer på. Nå deltar hun i den spennende Oslo-finalen i Forsker grand prix.
Helse
Mann som trener styrketrening
Tyngre styrketrening er bra for blodtrykket
Internasjonale retningslinjer sier at hjertepasienter bør trene styrke med moderat belastning og mange repetisjoner. Men det gir høyere blodtrykk enn trening med tyngre vekter og få repetisjoner, viser en nylig publisert studie.
Skole og utdanning
HiOA-stipendiat Karl Ingar Kittelsen Røberg
Gode karakterer gir bedre lønn
En ny studie viser at de med best karakterer ofte har den høyeste lønnen. Men bare i enkelte bransjer.
Fra redaksjonen
Siste utgave av Viten + praksis
Visste du at fattige ungdommer sliter mest med psykiske plager?
Fattige ungdommer er mest utsatt for psykiske plager, ifølge Ungdata. I den ferske utgaven av forskningsmagasinet Viten + praksis ser vi på ulike sider ved barn og unges oppvekst.