Fra redaksjonen
Amerikansk bil i gaten i Havanna
Skaper forlagene cubanske klisjeer?
Stipendiat Idun Heir Senstad ønsker å finne svar på hvilke skildringer av Cuba som formidles gjennom oversatt litteratur i Norge.
Helse
Sofie Hjaltadottir og Elin Langdahl
Mer krevende for mor
Mødrene til kronisk syke og funksjonshemmede barn opplever i større grad enn fedrene at omsorgsoppgavene går utover yrkeslivet. De tjener mindre og har høyere sykefravær.
Barn og unge
Det er ikke noen, verken institusjon eller enkeltperson, som har ansvar for den mindreårige asylsøkeren når han eller hun har forsvunnet fra mottak.
Ingen har ansvar for unge asylsøkere som forsvinner
Verken institusjoner eller enkeltpersoner har ansvar for den mindreårige asylsøkeren når han eller hun har forsvunnet fra EMA-mottak.
Helse
Sykepleiere på jobb ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet i Oslo.
Tåler stress bedre med tette bånd til jobben
Sykepleiere som opplever tette bånd til jobben og identifiserer seg med sykepleieryrket, har mindre sannsynlighet for å bli utbrent, viser en ny studie.
Helse
Lipo-operasjon
Jakten på det perfekte
Vi snevrer inn normaliteten ved å strebe etter det perfekte, mener forsker Lars Grue.
Helse
Anniken Fleisje
Kan legen tvinge pasienten til behandling?
Anniken Fleisje, filosof og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, ønsker å finne svar på hvor langt leger bør gå for å få pasienter til å ta de valgene legen synes er best.
Barn og unge
Ungdomsrådet i Bydel Grorud er aktivt og arrangerer blant annet dialogmøter der ungdom møtes for å diskutere saker som er viktige for dem. Bildet er fra Ungmed-konferansen i 2013.
Godt å vokse opp i Bydel Grorud
Ungdom i Bydel Grorud har i hovedsak et like godt oppvekstmiljø som andre unge i Oslo.
Helse
Eldre demente trenger trening
Eldre med demens trenger trening
Mange eldre med demens er i dårlig fysisk form. Forskere etterlyser tilrettelagte treningsprogram for denne sårbare pasientgruppen.
Medieforskning
Donald Trump
Hva skjer med den offentlige debatten når Trump inntar det hvite hus?
PODCAST: Verdensledere er konstant urolig for hva Trump skulle komme til å buse ut med på Twitter. Hva kan de politiske konsekvensene bli?
Fra redaksjonen
Flyktningleir
Landødeleggelse tvinger folk på flukt
Økonomiske utviklingsprosjekter som store plantasjer og gruvedrift, ødeleggers folks landområder og sender stadig flere på flukt. I vår tid er land mer verdt enn mennesker, mener internasjonalt kjent ekspert på globalisering, Saskia Sassen.
Velferd og arbeidsliv
Pårørende kommer med mat til eldre foreldre. Foto: colourbox
Hjemmebaserte tjenester må styrkes
Omsorgen mange voksne barn yter eldre foreldre går på bekostning av den ordinære jobben. En styrking av hjemmebaserte tjenestene må til hvis innsatsen ikke skal gå utover arbeidsdeltakelsen viser nye studie.
Helse
Paramedic-studenter ved HiOA
Få langvarige plager blant redningsarbeidere
Innsatspersonell som var i aksjon etter terrorhandlingene 22. juli, var godt trent på akutt- og katastrofesituasjoner. Det kan delvis forklare hvorfor få profesjonelle redningsarbeidere ble rammet av posttraumatisk stress i ettertid.
Helse
Sjur Hallingstad Torgersen og en pasient på Gatehospitalet
Hjelper folk som lever et beintøft liv
Fysioterapistudenter ved HiOA skal få tilbud om praksis på steder hvor de møter pasienter som sjelden oppsøker helsevesenet. Sjur Hallingstad Torgersen har vært i praksis på Gatehospitalet.
Fra redaksjonen
Jul
Fortellinger holder folk sammen
Lunefulle nisser, fæle julebukker og mørke Lussi som passer på at du får gjort alt ferdig til jul. Det er skumle karakterer i gamle julefortellinger, og historier vi kan ha nytte av i dag, mener fortellerekspert.
Velferd og arbeidsliv
Kristian Heggebø
Folk med dårlig helse taper på midlertidige stillinger
I fjor åpnet regjeringen for økt bruk av midlertidige stillinger i arbeidslivet. Ny forskning viser at slike stillinger rammer arbeidstakere med dårlig helse.
Helse
Sykepleier som jobber på kontor. Foto: colourbox
Sykepleiere er fornøyd med jobben og livet
Både yngre og eldre sykepleiere er mer fornøyd med livet og jobben enn andre yrkesgrupper med samme utdanningsnivå, viser en ny forskningsartikkel.
Velferd og arbeidsliv
Seniorgoder som forlenger karrieren
Ekstra ferie og bonus holder eldre lenger i jobb
Eldre arbeidstakere som får tilbud om ekstra ferie og bonuser, har lavere sannsynlighet for å ta ut AFP, viser ny forskning.
Skole og utdanning
Mannlig lærer i klasserom
Ikke så ille å være lærer likevel
Læreryrket har tapt status, lærere får lavere lønn og har dårligere arbeidsforhold. Eller? Ny forskning utfordrer noen av elendighetsbeskrivelsene om læreryrket.
Helse
Fødsel
Flere som vil føde hjemme havner på sykehus
En av tre førstegangsfødende som vil føde hjemme, havner likevel på sykehus, viser forskningen til jordmorprofessor Ellen Blix.