Forsker Daniele Evelin Alves har skrevet barnebok for å hjelpe barn av foreldre med psykiske problemer.
Fakta
Inni mamma-prosjektet
«Inni mamma» er et forskningsbasert prosjekt som består av en barnebok og to fagtekster: én til fagpersoner og én til foreldre.

I mange år har Daniele Evelin Alves ved AFI på Høgskolen i Oslo og Akershus forsket på barns psykiske helse, og møtet med en trist tiåring ble et vendepunkt som førte til barneboka «Inni mamma».

Boka starter slik:

«Inni mamma bor en trist, trist dame. Tårene hennes triller og triller og da blir det en flom hjemme hos oss».

– Det kan være tøffe perioder som foreldrene går gjennom der de ikke klarer å være tilgjengelig følelsesmessig for barna. For eksempel hvis en av foreldrene sliter med depresjon, andre psykiske problemer eller ved tøffe livshendelser, forklarer hun.

– Jeg håper denne boken kan gi barn med foreldre som sliter en følelse av å ikke være alene om å ha det slik. Jeg håper også at foreldre kan bli inspirert av boka og bruke den som et utgangspunkt til å snakke med barna sine om hvorfor de sliter eller har slitt psykisk i perioder. Og om at det ikke er barnas skyld.

Ble et vendepunkt. Alves har hatt samtaler med mange barn i vanskelige situasjoner. Møtet med den triste tiåringen ga henne den ekstra motivasjonen hun trengte til å gjennomføre Inni mamma-prosjektet

– Hun var for trøtt til å lese spørsmålene fra en undersøkelse om psykisk helse, og spurte om jeg kunne lese dem høyt for henne slik at hun kunne krysse av fortere, forteller Alves.

– Klærne til jenta var ikke vasket, og ingen hadde passet på at hun hadde dusjet. Hun var så stille og hadde det rett og slett ikke bra.

Spørsmålene dreide seg om foreldrenes følelser, og det ble klart at hun ikke var den eneste i familien som var preget av sorg. Hennes mor var også det. Dessuten var jenta bekymret for at noen i familien drakk for mye alkohol.

– Jeg kan ikke glemme disse barna i forskningsprosjektet mitt, og jeg ønsket å gi noe tilbake. Noe som kunne være til hjelp, sier Alves.

Og resultatet ble Inni mamma-prosjektet som også består av to veiledningshefter til fagpersoner og foreldre. Hun legger til at målgruppen for prosjektet er foreldre, lærere, helsesøstre, sosionomer, barnevernspedagoger, leger og psykologer – og selvfølgelig barna dette temaet angår.

Opprivende episoder. Med tiden møtte Daniele Evelin Alves flere barn som svarte på lignende måter på undersøkelsen. Samtidig fikk hun høre om foreldre som slet med å snakke med barna sine om opprivende episoder eller faser de hadde gjennomgått preget av sorg og sinne.

– Disse foreldrene ønsket hjelp til å reparere og styrke forholdet til sine barn, og det var da ideen om en barnebok dukket opp. Derfor har barneboka «Inni mamma» blitt til, forklarer hun.

Boka handler om et barn som vokser opp med en mamma som har store humørsvingninger. Samtidig viser Alves kjærligheten mellom barnet og mor.

– Jeg ønsker å fortelle en historie sett fra barnets perspektiv og gi barn som opplever foreldre med psykiske problemer en stemme. Det er så fort gjort at barnet tilpasser seg foreldrene og på en måte forsvinner, sier Alves.

Hun forteller at noen av disse barna bytter roller med foreldrene, og de begynner for eksempel å hente småsøsken i barnehagen og handle i matbutikken for foreldrene. Barna blir samtidig isolerte, fordi de tør ikke å ta med venner hjem på grunn av rot, foreldre som er følelsesmessig utilgjengelige, ustabile eller misbruker alkohol. De kan også føle mye skyld.

– Kanskje denne boka også kan motivere foreldre til å søke den hjelpen de trenger.

Viten og praksis illustrasjon

Referanse:

Daniele Evelin Alves: Inni mamma. Figenschou Forlag AS. 2016. ISBN: 9788293335443. Omtale

Publisert 12.10.2016

Slutt