Program for fremragende forskningsformidling ved HiOA er i gang. Gjennom et helt år skal 12 utvalgte forskere trenes i forskningsformidling.
Fakta
Program for fremragende forskningsformidling ved HiOA ble sparket i gang 15. oktober. Du kan følge deltakerne på Viten + praksis.

- Verden skriker etter enkle forklaringer på vanskelige ting, sa forsker, matematiker og NRK-programleder Jo Røislien til deltakerne på Program for fremragende forskningsformidling.

Røislien titulerer seg selv som en skikkelig fagnerd, men har etter NRK-programmet Siffer blitt en av Norges mest profilerte forsknings- og vitenskapsformidlere.

Fakta
Deltakerne
Erik Arntzen, Jan Storø, Ellen Blix, Anne Gerd Granås, Laurence Habib, Marte Mangset, Tatiana Maximova-Mentzoni, Helge Nordahl, Anne Birgitta Nilsen, Kristin Reichborn-Kjennerud, Elena Tkachenko, Liv Elin Torheim

- Folk der ute ikke interessert i det du holder på med, sa Røislien. Derfor er det viktig å løfte budskapet slik at folk forstår hva du sier. Misforholdet mellom det forskere sier og det som faktisk går inn hos folk er helt enormt, påpekte Røislien.

- Bestem deg for de ti tingene du har lyst til å fortelle til de norske folk, og si det om og om igjen.

Han oppfordret alle fagpersoner til å benytte seg av kompetansen som finnes i kommunikasjonsavdelingene, og fremhevet at han ikke selv ønsker å være en medieperson selv om han er mye i mediene. Han er først og fremst en fagperson.

Alle så på fjernsynskjøkkenet på 70-tallet, så da var det enklere å formidle ernæring enn det er i dag

Liv Elin Torheim

Les mer:

Tett oppfølging. Gjennom Program for fremragende forskningsformidling vil høgskolen tilby et lite utvalg forskere et treningsopplegg med anerkjente kursholdere og tett oppfølging. Målet er at flere HiOA-forskere skal formidle mer av egen forskning og sette større preg på samfunnsdebatten

Det vil bli holdt en rekke samlinger i løpet av høsten 2014 og våren 2015. Deltakerne får lære mer om alt fra hvordan spisse budskap, bruk av sosiale medier til praktisk medietrening.

Ønsker mer trening. Flere av deltakerne ønsket å lære mer om å formidle i nye kanaler og sosiale medier, særlig for å bidra til å øke befolkningens kunnskaper.

- Jeg får nesten utslett når jeg går forbi Narvesen og ser hvordan medisinbruk formidles på forsidene til Dagbladet og VG, sa professor i samfunnsfarmasi, Anne Gerd Granås. Hun ønsker seg mer trening i å samhandle med journalister om formidling.

- Problemstillinger rundt flerspråklighet er veldig mye i mediene. Selv om forskningen har kommet langt, så er det fortsatt mange myter som må avkreftes, sa Elena Tkachenko som forsker på flerspråklighet ved institutt for barnehagelærerutdanning.

- Alle så på fjernsynskjøkkenet på 70-tallet, så da var det enklere å formidle kosthold og ernæring enn det er i dag, sa Liv Elin Torheim som leder forskergruppa Samfunnsernæring. Også hun la vekt på at hun vil formidle i mange og nye kanaler.

Mange søkere. Foruten Tkachenko og Torheim er det 10 andre deltakere i programmet. Det var 28 søkere til 12 plasser. En fagkomité som besto av både interne og eksterne medlemmer, hadde grundige diskusjoner for å finne de 12 som skulle få plass til programmet.

Høyt nivå. «Det var svært høyt nivå på søkerne. Etter grundige diskusjoner var det enighet om de fleste søkerne som fikk plass», heter det i en uttalelse fra fagkomiteen.

Når det gjaldt de siste plassene sto flere søkere ganske likt, her var det en helhetsvurdering av deltakergruppen som ble lagt til grunn for utvelgelsen.

Komiteen valgte ut de som fikk plass etter følgende kriterier:

- Faglig sterk posisjon
- Forskningsområdet har potensial for synliggjøring
- Forskningsområdet har en viss samfunnsrelevans

De tolv utvalgte deltakerne kan du se i faktaboksen til høyre.

Publisert 15.10.2014

Slutt